Pojęcie wellbeingu, kojarzące się ze strefami wellness i przyjemnościami dla ciała, przeniknęło do świata pracy. Coraz częściej możemy usłyszeć o wellbeingu w polskich firmach, o programach wellbeingowych.

Czym właściwie jest dobrostan w pracy? Jakie benefity pracownicze mogą być podstawą pielęgnowania wellbeingu pracowników? Czy wystarczą karta sportowa i ubezpieczenie zdrowotne? Postaramy się odpowiedzieć na te pytania i zdradzimy, dlaczego cyfrowa prenumerata "Wyborczej" to idealny benefit wellbeingowy.

Czym jest wellbeing?

Wellbeing obejmuje zarówno życie prywatne, jak i zawodowe. Oznacza wielowymiarowy dobrostan, a w odniesieniu do miejsca pracy - dobrą kondycję psycho-fizyczną pracowników. Instytut Gallupa opracował wskaźnik Wellbeing Index, wyróżniający pięć kluczowych elementów, które zapewniają poczucie spełnienia – tak w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Są to:

 • sens – lubienie tego, co się robi, chęć do realizacji celów zawodowych;
 • relacje – przyjazna atmosfera w pracy, dobry kontakt ze współpracownikami;
 • finanse – poczucie stabilizacji i tego, że wynagrodzenie jest adekwatne do pełnionych obowiązków;
 • społeczność – radość z bycia częścią firmy, więź ze współpracownikami;
 • stan fizyczny – dobre zdrowie (w tym: zdrowe odżywianie), pozwalające na codzienną aktywność.

W ujęciu tym brakuje jednak czynnika psychicznego, który - jak pokazały doświadczenia z okresu pandemii – staje się coraz istotniejszy dla wellbeingu pracowników. Firmy zaczęły dostrzegać, że warto zawalczyć o zdrowie swojej kadry, zarówno fizyczne, jak i psychiczne.

Trochę historii wellbeingu

Tak naprawdę pojęcie wellbeingu znane jest już od ponad sześciu dekad. Stworzył je w w 1959 roku amerykański lekarz – Halbert Dunn. Uważał on, że harmonia ciała, ducha i umysłu jest drogą do odnalezienia sensu i radości życia. W swojej teorii – co było nowatorskie – połączył dwa pojęcia: dobrego samopoczucia i sprawności fizycznej. Razem tworzyły one tzw. wellness. W 1961 roku wydana została jego książka zatytułowana „High Level Wellness", będąca inspiracją dla późniejszych koncepcji dobrostanu.

W latach 80. teoria wellbeingu przeniosła się na nowy grunt – rynek pracy. Szybki rozwój gospodarki USA miał bowiem również negatywne skutki – coraz większa liczba pracowników skarżyła się na wyczerpanie, a w efekcie – często chorowała.

W amerykańskich korporacjach rosły koszty opieki medycznej; trzeba było temu zaradzić. Tak powstała koncepcja corporate wellness.

W przedsiębiorstwach zaczęto wprowadzać pierwsze programy wspierające pracowników w walce z uzależnieniem od nikotyny, w radzeniu sobie ze stresem w pracy czy też promujące zdrowe odżywianie. Pionierem w tym zakresie była firma Johnson & Johnson; w 1995 roku wdrożyła dla swoich pracowników Health & Wellness Program. Szybko przyczynił się on do znaczących oszczędności z tytułu roszczeń i składek na ubezpieczenie medyczne pracowników.

W ciągu 2 lat od uruchomienia programu udało się również uzyskać spadek absencji chorobowej o 15 proc.

Te liczby oraz wzrost poziomu satysfakcji pracowników sprawiły, że coraz więcej firm zaczęło poszukiwać metod i narzędzi zwiększania dobrego samopoczucia ludzi w ich miejscach pracy. Poza programami zdrowotnymi pojawiły się inne benefity pozapłacowe.

Benefity w programach wellbeingowych

Ważnym elementem troski o dobrostan pracowników są różnego rodzaju benefity. Odpowiednio połączone i dobrane do potrzeb składają się na programy wellbeingowe. Ich podstawą powinno być holistyczne podejście do tematu dobrostanu. Najlepiej, gdyby takie programy:

 • wspierały utrzymanie dobrej kondycji zdrowotnej pracowników (pełna opieka medyczna, profilaktyczne badania lekarskie);
 • zachęcały do aktywności sportowej (karty sportowe, zajęcia gimnastyczne w biurze);
 • i do zdrowej diety (owoce w biurze, warsztaty z dietetykiem).

Coraz większą uwagę przywiązuje się też do zapewnienia pracownikom przyjaznych warunków pracy – znaczenia nabrały udogodnienia dostępne w biurze. Nowoczesne benefity wellbeingowe, będące elementami programów wellness, to także (między innymi):

 • szkolenia i warsztaty wewnętrzne, np. na temat panowania nad stresem, automotywacji, zachowania work-life balance;
 • bezpłatne konsultacje z psychologiem;
 • dostęp do owoców, warzyw lub zdrowych posiłków w miejscu pracy;
 • konsultacje z trenerem, dietetykiem, układanie indywidualnej diety;
 • gimnastyka w biurze, np. zajęcia „Zdrowy kręgosłup";
 • masaże w miejscu pracy;
 • strefa relaksu, chill-room;
 • program stopniowego powrotu do pracy po urodzeniu dziecka;
 • elastyczny czas pracy;
 • rowery firmowe do użytku pracowników;
 • pełna refundacja pakietów sportowych.

Benefity i wellbeing – oczekiwania młodych

Nowe pokolenia, których przedstawiciele coraz większą falą wchodzą na rynek pracy, mają odmienne od wcześniejszych generacji oczekiwania w zakresie wellbeingu. Jak wynika z raportu PWC „Młodzi na rynku pracy" (2022), najatrakcyjniejszy benefit pozapłacowy stanowi rozwój: możliwość uczestniczenia w szkoleniach jest ważna dla 48,5 proc. badanych. Następnie, 38,7 proc. respondentów jako najlepszy benefit wskazało elastyczne godziny pracy. Dla 34 proc. ważne jest natomiast ubezpieczenie zdrowotne, a dla 33,7 proc. ankietowanych – możliwość pracy zdalnej. Osoby z pokolenia Z za atrakcyjne uznają także:

 • dofinansowanie aktywności sportowych;
 • możliwość rozwoju swoich pasji;
 • krótszy tydzień pracy;
 • wsparcie psychologiczne.

Podczas wdrażania benefitów bardzo ważna jest więc analiza potrzeb zatrudnionych osób. Można w tym celu przeprowadzić ankiety. Najlepiej, jeśli pracownik będzie mógł sam dokonać wyboru benefitu. Im bardziej pracodawca wsłucha się w potrzeby pracowników, tym lepsze warunki pracy może im zaoferować.

Dobrostan psychiczny coraz ważniejszy

W ostatnich latach – obfitujących w kryzysy, takie jak pandemia, wojna, inflacja – dobre samopoczucie pracownika, jego umiejętność radzenia sobie ze stresem staje się niezwykle ważna. Wsparcie psychologiczne jeszcze nigdy nie było tak pożądane przez pracowników. W Polsce na depresję cierpi 1,5 mln osób i jak oceniają eksperci, ma to związek m.in. z szybkim tempem życia i zaburzeniem proporcji między pracą a wypoczynkiem.

Czas pandemii COVID-19 spowodował dodatkowo znaczny wzrost występowania u pracowników zaburzeń na tle lękowym i depresyjnym. 

Jak wynika z Raportu Activy "Przyszłość wellbeingu i benefitów pracowniczych. Nowe porządki" (2020), aż 72,6 proc. badanych pracowników uważa, że ich pracodawca powinien wprowadzić benefity związane z dbaniem o kondycję psychiczną. To ważny sygnał dla organizacji, bo przed pandemią takie benefity oferowało jedynie ok. 3 proc. z nich. Firmy, starając się sprostać tym potrzebom, wprowadzają dodatkowe świadczenia: 

 •  anonimowe konsultacje online lub na żywo psychologiem;
 •  webinary i wykłady dotyczące zdrowia psychicznego;
 • platformy wellbeingowe (np. Mindgram). 
Aż 90,6 proc. badanych (pracujących zdalnie) wskazało, że bardzo pożądany przez nich benefit to dostęp do portali z informacjami i szkoleniami z dziedziny wellbeingu, z których mogliby korzystać samodzielnie.

Tutaj z pomocą przychodzi Grupa Wyborcza, w ramach cyfrowej prenumeraty jako benefitu oferująca tworzone przez ekspertów materiały na temat - m.in.: 

 • dobrostanu psychicznego;
 •  samorozwoju;
 • redukowania poziomu stresu;
 • rozumienia własnych emocji.

Prenumerata cyfrowa "Wyborczej" odpowiada na potrzeby 

Oferta prenumeraty cyfrowej "Wyborczej" jako benefitu trafia w samo sedno potrzeb dotyczących wellbeingu pracowników. Dostęp do serwisów Wyborcza.pl, WysokieObcasy.pl, Wyborcza.biz to jednocześnie możliwość uzyskania wsparcia psychicznego i - podnoszenia kompetencji zawodowych. Najwyższej jakości content, publikowany w ramach projektu „Odblokuj swój potencjał", porusza ważne tematy:  

 • emocji w pracy;
 • work-life balance;
 • umiejętności radzenia sobie ze stresem;
 • treningu mindfulness;
 • motywacji w pracy;
 • wypalenia zawodowego.
 

Są to nie tylko artykuły, ale również webinary, wideo, podcasty, warsztaty. Nad ich jakością czuwają zewnętrzni ambasadorzy, którzy wzbogacają treści o użyteczne, eksperckie porady i informacje:  

 • Taisja Laudy – światowej klasy ekspertka pomagająca rozwijać nasze mocne strony;
 • Tomek Kryszczyński – psycholog, trener, nauczyciel mindfulness;
 • Ula Radzińska – doświadczona nauczycielka jogi i medytacji.
Co ważne, subskrypcja "Wyborczej" to benefit, który gwarantuje dyskretne wsparcie psychologiczne.

Pracownik skorzysta z niego w zaciszu własnego domu, szukając odpowiedzi na nurtujące go pytania i - znajdując na nie (p)odpowiedzi. "Wyborcza" w wellbeingowym obszarze tematycznym dostarcza m.in. porad, raportów, reportaży czy inspirujących rozmów z ekspertami od zdrowia psychicznego. Prenumerata "Wyborczej" stanowi długofalową inwestycję w dobrostan pracowników poprzez umożliwienie im regularnego, swobodnego i prywatnego dostępu do najwyższej jakości materiałów z dziedziny wellbeingu i rozwoju zawodowego. To benefit na miarę naszych czasów.