Miasta Idei to prowadzona od 2016 r. z sukcesem akcja społeczna, angażująca m.in. mieszkańców oraz samorząd mniejszych i większych miast. Jej sercem są wydarzenia na żywo - warsztaty i debaty, pokazujące uczestnikom, jak konkretnie funkcjonuje i rozwija się organizm miejski. Bardzo ważnym wymiarem Miast Idei jest umożliwienie mieszkańcom zyskania realnego wpływu na życie i przyszłość ich miast.
embed

Projekt w liczbach

 • 2 x

  warsztaty

 • 2

  debaty

 • 7

  artykułów online

 • 1

  kwartalnik

Cele Partnera

embed

Miasto Jaworzno jako Partner projektu chciało nawiązać dialog z mieszkańcami, prezentując im swoje plany rozwoju miasta i wsłuchując się w potrzeby uczestników spotkań. Włodarze postanowili być obecni przy najwyższej jakości treściach dziennikarskich Wyborczej, poświęconych podstawowym wyzwaniom i strategii rozwoju Jaworzna.

Idea projektu

W dzisiejszych dynamicznie zmieniających się czasach również miasta muszą nadążyć za wyzwaniami i wręcz wyprzedzać czas, żeby przygotować się na przyszłość. Jednym z najważniejszych problemów, które wymagają zaadaptowania się organizmów miejskich, jest kryzys klimatyczny. Adaptacja wymaga tutaj zmian w komunikacji, rozszerzania przestrzeni zielonych czy rozwój infrastruktury rowerowej.

Inne tematy podejmowane w ramach projektu w poprzednich latach to np. inteligentne miasto, przyszłość handlu w miastach, miasto przyjazne młodym czy przyciąganie inwestycji.

Jednak najważniejszym aspektem Miast Idei jest aktywny udział w akcji mieszkańców i samorządu, umożliwiający prawdziwy dialog, a dzięki niemu - dokonywanie realnych zmian.

Podczas warsztatów mieszkańcy zdobywają przydatną wiedzę, pozwalającą aktywnie i świadomie współkształtować miasto. Oprócz ogólnych informacji o wyzwaniach i procesach umożliwiających sprostanie im, uczestnicy spotkań dostają praktyczne wskazówki dotyczące np. zgłaszania władzom miejskim swoich zastrzeżeń i pomysłów na zmianę.

Debata pozwala słuchaczom zapoznać się z planami włodarzy miasta, jak również aktywnie uczestniczyć w dyskusji, komunikując potrzeby lokalnej społeczności. Paneliści - wśród nich prezydenci miast - mają szansę zmodyfikować wizję rozwoju miasta, tak aby uwzględniała rozwiązanie realnych problemów mieszkańców.

Projekt dopełnia zawsze cykl publikacji w serwisie Wyborcza.pl oraz specjalny kwartalnik poświęcony tematom związanym z daną edycją Miast Idei.

ZA DUŻO CZYTANIA? ZOBACZ CASE W WERSJI GRAFICZNEJ
Pobierz

Grupa celowa

Większość eventów w ramach Miast Idei skierowana jest do wszystkich mieszkańców, bez względu na demografię. Czasem jednak wydarzenie ma sprecyzowaną grupę odbiorców, np. młodzież. Tak było w przypadku jednego z warsztatów w Jaworznie.

Realizacja projektu

Miasta Idei to akcja prowadzona przez Wyborczą od 2016 roku. Jej matecznikiem są Katowice - Przemysław Jedlecki z tej lokalnej redakcji jest pomysłodawcą projektu. Na Śląsku Miasta Idei działy się m.in. w Gliwicach, Zabrzu, Tarnowskich Górach, Mysłowicach, Rybniku, Bielsku-Białej, Świętochłowicach i Tychach.

W następnych latach Miasta Idei zagościły również w innych województwach i miastach, np. we Wrocławiu i Poznaniu.

9 stycznia 2024 w otwartej po gruntownej modernizacji Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworznie odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie z cyklu Miasta Idei. Nosiło tytuł „Jak podnieść miasto o poziom wyżej?".

W związku z wypracowywaną strategią rozwoju Jaworzna, uwzględniającą wiele mniejszych projektów, katowicka redakcja Wyborczej postanowiła zebrać głosy mieszkańców dotyczące czterech obszarów rozwoju miasta: praca, inwestycje, kultura, społeczeństwo.

Najpierw miały miejsce warsztaty, w ramach których pogrupowano uczestników w 4 zespoły - każdy omawiał dany obszar. Prowadzący warsztaty dziennikach Wyborczej Przemysław Jedlecki pytał mieszkańców m.in. - gdzie chcieliby pracować w Jaworznie, jaka marzy im się oferta kulturalna miasta, na jakie inwestycje powinni postawić włodarze i jak zachęcać jaworzan do większej troski o miasto i do współudziału w jego kształtowaniu.

Po warsztatach uczestnicy wydarzenia mogli posłuchać debaty na żywo i zadawać pytania, zgłaszać swoje uwagi ekspertom. Panelistami byli:

 • Paweł Silbert, prezydent Jaworzna
 • Marcin Bazylak, prezydent Dąbrowy Górniczej
 • dr Maria Buszman, ekspertka w zakresie komunikacji, twórczyni strategii, "Buszman. Komunikacja"
 • dr Marcin Baron z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Debata była próbą odpowiedzi na pytanie, jak można podnieść miasto o poziom wyżej, tak aby stało się "kompletne i bez kompleksów".

Drugie w 2024 r. spotkanie w ramach Miast Idei miało miejsce 21 lutego w Jaworznickim Laboratorium Biznesu pod hasłem „Tworzenie współczesnego miasta". Na event złożyły się atrakcyjne warsztaty dla uczniów liceów i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz debata z włodarzami i ekspertami.

Warsztaty z młodzieżą poprowadził prof. Tomasz Bradecki, profesor Politechniki Śląskiej w Gliwicach z Katedry Urbanistyki i Planowania Przestrzennego wraz ze studentkami - współautorkami "Gry w osiedle". 

Karciana gra polegała na wspólnym planowaniu przestrzeni miasta, z uwzględnieniem interesów różnych grup - mieszkańców, inwestorów, deweloperów, aktywistów. Młodzież zobaczyła "w akcji", na czym polega powierzchnia biologicznie czynna czy nadmiernie intensywna zabudowa mieszkaniowa. Celem gry było zbudowanie miniosiedla o jak najlepszych parametrach. Młodzi ludzi mieli też okazję do zgłoszenia swoich potrzeb.

Uczestnicy warsztatów otrzymali upominki od Partnera, m.in. notatniki i długopisy.

Po warsztatach odbyła się debata, którą poprowadził dziennikarz katowickiej Wyborczej Arkadiusz Biernat. Dyskutowali: Zastępca Prezydenta Łukasz Kolarczyk oraz eksperci z Politechniki Śląskiej w Gliwicach: prof. Tomasz Bradecki , inż. arch Marta Sanigórska – studentka II stopnia na kierunku architektura oraz inż. arch Daria Bal – studentka III roku drugiego stopnia Wydziału Architektury.

Debata poświęcona była tematowi planowania i rozwoju miast, z nawiązaniem do "Gry w osiedle".

Wokół dwóch jaworznickich spotkań powstało 7 artykułów online, 3 materiały wideo i 1 podcast oraz papierowy dodatek do katowickiej Gazety Wyborczej - "Kwartalnik Miasta Idei".

Projekt był promowany w katowickiej Wyborczej, na stronie Wyborcza.pl/Katowice, na Facebooku Gazeta Wyborcza Katowice i w lokalnych newsletterach.

Obecność Partnera w projekcie

Miasto Jaworzno użyczyło na potrzeby projektu biblioteki i Jaworznickiego Laboratorium Biznesu. Partner występował w projekcie poprzez logotyp i wskazanie partnerskie w publikacjach, podczas wydarzeń i na planszy w materiałach wideo relacjonujących eventy i będących zapisem debaty. Prezydent i wiceprezydent Jaworzna byli panelistami debat. Partner był obecny w projekcie także reklamowo.

Efekt projektu

Udało się wzbudzić duże zainteresowanie mieszkańców, którzy gromadnie zjawiali się na wydarzeniach - czasami wręcz brakowało miejsc. Uczestnicy spotkań byli bardzo zaangażowali, brali aktywny udział w warsztatach i dyskusjach, zgłaszali swoje problemy i pomysły, które prowadzący event dziennikarz spisywał i przekazywał miastu. W niektórych przypadkach uwagi uczestników Miasta Idei wpłynęły na decyzje urzędników miejskich.

Projekt edukował i integrował mieszkańców. Podczas warsztatów i debat mogli poznać się nawzajem i uzyskać wiedzę na wiele najistotniejszych lokalnych tematów. Miasta Idei dały - czy uświadomiły - mieszkańcom sprawczość, co stanowi zysk dla całej społeczności Jaworzna, które będzie teraz zmieniać się w pożądanych przez "zwykłych ludzi" kierunkach.

Korzyści Partnera

Jaworzno zaprezentowało się w projekcie jako:

 • nowoczesne miasto
 • otwarte na realne potrzeby mieszkańców i dialog społeczny
 • aktywnie diagnozujące problemy i wyzwania
 • pracujące nad wielokierunkowym planem rozwoju 

Partner pokazał się przy treściach najwyższej dziennikarskiej jakości, sygnowanych przez Wyborczą - najsilniejszą markę prasową w Polsce.