Czy benefity pracownicze mogą wspierać cele CSR i ESG organizacji? Jeśli pierwsze, co nam przychodzi do głowy, to owocowe czwartki i karnet na siłownię, to odpowiedź będzie pewnie brzmieć "Nie". Jednak istnieje wyjątkowy benefit, pozwalający rozwinąć skrzydła pracownikom, a zarazem realizować wartości firmy.

W dzisiejszym dynamicznie zmieniającym się świecie innowacje, wiedza, zrównoważony rozwój i odpowiedzialność społeczna to w coraz większym stopniu filary strategii firm. Dlatego tak istotne jest, by pracownicy rozwijali się, wzmacniając swoje kompetencje, elastyczność, dobrostan oraz świadomość wartości ESG i CSR. Pracodawcy dbający o kulturę organizacyjną i rozwój firmy inwestują w benefity realnie spełniające te cele.  

Jednym z innowacyjnych rozwiązań, które na Zachodzie zyskuje na popularności, jest oferowanie pracownikom bezpłatnego dostępu do portalu z treściami premium, dotyczącymi rozwoju osobistego i zawodowego.  

Grupa Wyborcza współtworzy ten wartościowy trend, rozwijając swój benefit "Odblokuj potencjał pracownika" - subskrypcję serwisów Wyborcza.pl, Wyborcza.biz i WysokieObcasy.pl, dostępną za darmo dla wszystkich pracowników organizacji. Efekty projektu są więcej niż satysfakcjonujące. 

Wiedza najcenniejszym zasobem

Żyjemy w czasach ekonomii wiedzy, kiedy to nadążanie za zmieniającą się rzeczywistością jest warunkiem sine qua non dobrego funkcjonowania i rozwoju zarówno jednostek, jak i organizacji. Adaptacja do zmian stała się istotniejsza niż kiedykolwiek, a trudno ją osiągnąć bez przyswojenia wartościowych, sprawdzonych informacji oraz budowania swoich kompetencji oraz wewnętrznej siły i równowagi. 

Serwisy grupy Wyborcza.pl to źródło wiedzy, któremu można zaufać. Autorami, bohaterami i rozmówcami publikacji są doświadczeni dziennikarze, uznani eksperci oraz cenione i lubiane postacie świata biznesu, kultury czy nauki. 

300 tysięcy subskrybentów daje grupie Wyborcza.pl aż 11. miejsce w Europie pośród wydawców dzienników cyfrowych. Do tego Wyborcza pozostaje najsilniejszą i najczęściej cytowaną marką prasową w Polsce. Wbrew stereotypom, polityka zajmuje w niej jedynie 25% wszystkich tematów. 

Treści w serwisach Wyborcza.pl, Wyborcza.biz i WysokieObcasy.pl to nie tylko artykuły, ale również webinary, e-kursy, eventy czy podcasty. Dotyczą one bardzo szerokiego spektrum tematów, m.in. biznesu, ekologii, zagadnień społecznych, technologii, wiadomości lokalnych, rynku pracy, kultury i psychologii. 

Wszystkie te obszary wzbogacają wiedzę i wrażliwość pracowników korzystających z benefitu, zwiększając ich kompetencje, a co za tym idzie, motywację i produktywność. Skuteczne narzędzia pozwalające pielęgnować dobrostan fizyczny i psychiczny, dostępne zwłaszcza w serwisach Instytut Dobrego Życia oraz Żyć Lepiej. Psychologia codziennie, przekładają się na dobre funkcjonowanie pracowników zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. 

Przyswojenie różnorodnych edukujących i inspirujących materiałów z pewnością podniesie kreatywność kadry, zwiększy też poziom jej integracji – pracownicy zdobędą zbliżone do siebie informacje, będą wymieniać się swoimi refleksjami, polecać sobie konkretne publikacje. 

Menadżerowie i liderzy dzięki lekturze serwisów grupy Wyborcza.pl poznają nowe techniki zarządzania, porady psychologiczne dotyczące wyzwań towarzyszących specyfice ich stanowisk czy sposoby skutecznego realizowania celów CSR i ESG. 

Benefit Wyborcza.pl wspiera politykę ESG i CSR organizacji

Wartości CSR (społeczna odpowiedzialność biznesu) i ESG (środowisko, społeczna odpowiedzialność, ład korporacyjny) stają się kluczowe dla rozwoju coraz większej liczby organizacji. Pracownicy wszystkich szczebli firmy powinni podnosić swoją świadomość powyższych zagadnień i wyzwań, tak aby wdrażanie ambitnych strategii szło jak najsprawniej.

Wyborcza.pl, Wyborcza.biz i WysokieObcasy.pl są skarbnicą wiedzy dla kadry, edukując i inspirując w obszarach zgodnych z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Są to m.in. równość płci, ochrona klimatu, dobrostan czy godna praca. Nie tylko publikacje na stronach serwisów, ale również większe projekty Wyborczej poruszają te tematy, angażując odbiorców poprzez eventy, testy wiedzy na żywo, plebiscyty czy konkursy. Tutaj można znaleźć case studies projektów grupy Wyborcza.pl.

embed

Ponadto warto podkreślić, że samo podarowanie kadrze benefitu od Grupy Wyborcza wspiera wartości CSR i ESG, ponieważ daje pracownikom całą paletę narzędzi do zarządzania stresem, budowania kariery czy tworzenia dobrych relacji w zespołach. Wszystko to pozwala realizować jakościową kulturę organizacyjną. 

Realne korzyści z benefitu dla kadry...

Subskrypcja Wyborcza.pl jako benefit to nie jedynie "luksus" lektury, rozrywki i relaksu, bez żadnego przełożenia na życie zespołu i wyniki firmy. Oto konkretne korzyści wynikające z wdrożenia benefitu:

 • Podniesienie kompetencji pracowników - dzięki dostępowi do rzetelnych eksperckich treści (wiadomości gospodarcze i finansowe, omówienie przepisów prawnych, analizy ekonomiczne, porady, rankingi i raporty, opinie ekspertów, nowinki technologiczne, sylwetki ludzi biznesu) pracownicy mogą doskonalić swoje talenty umiejętności zarówno w obrębie aktualnego stanowiska, jak i z myślą o awansie zawodowym.
 • Docenienie pracowników - niezwykle ważny element sprawnego, nowoczesnego zarządzania i empatycznego przywództwa. Kadra dzięki benefitowi dostaje nieograniczony dostęp do edukujących, inspirujących i angażujących treści, służących zarówno rozwojowi, jak i relaksowi czy rozrywce. Badania natomiast pokazują, że doceniany pracownik pracuje i czuje się lepiej.
 • Wzmocnienie dobrostanu pracowników - w dobie szybkiego tempa życia, ciągłych zmian, wielu bodźców i kolejnych globalnych kryzysów zbudowanie w sobie siły, harmonii i odporności psychicznej jest niezbędne, aby dobrze funkcjonować w pracy i poza nią.
 • Podniesienie świadomości CSR i ESG wśród pracowników - społeczna, organizacyjna i ekologiczna odpowiedzialność biznesu to trend, który tylko będzie przybierał na sile. Pracownicy, którzy zgłębią jej założenia i możliwe działania w jej obrębie, będą lepiej przygotowani na aktualne i nadchodzące wyzwania.
 • Usprawnienie komunikacji i integracji pracowników - dostęp do platformy z różnorodnymi, przydatnymi treściami premium umożliwia wyrównanie wiedzy i wymianę doświadczeń między poszczególnymi pracownikami i całymi zespołami.

... i organizacji 

 • Wzrost biznesu - dzięki regularnemu zdobywaniu i stosowaniu eksperckiej wiedzy przez pracowników wszelkich szczebli, mogą oni mieć swój unikalny wkład w rozwój firmy.
 • Osiągnięcie konkurencyjnej przewagi na rynku - dzięki przewadze informacyjnej firma może szybko reagować na dynamicznie zmieniające się otoczenie, efektywnie zarządzać ryzykiem, dostrzegać nowe możliwości, a dzięki temu wszystkiemu - podejmować lepsze decyzje biznesowe.
 • Wzmocnienie employer branding – stworzenie swojej kadrze świetnych warunków rozwoju osobistego i zawodowego wzmacnia wizerunek organizacji jako wartościowego pracodawcy, a to przekłada się na zdolność przyciągania i zatrzymywania najlepszych talentów.
 • Wspieranie celów ESG i CSR organizacji - dostęp do treści premium poruszających tematy ładu korporacyjnego oraz społecznej i ekologicznej odpowiedzialności biznesu umożliwia pracownikom i liderom lepsze zrozumienie i integrację praktyk ESG i CSR w codziennych działaniach firmy.
 • Budowanie kultury organizacyjnej – pracownicy regularnie korzystający z serwisów grupy Wyborcza.pl dysponują wiedzą, umiejętnościami i nastawieniem pozwalającymi aktywnie współtworzyć wartościową kulturę organizacyjną.
 • Niski koszt benefitu - dostęp do wartościowych, wspierających treści jest alternatywą dla wielu szkoleń.
 • Pozyskiwanie informacji o przetargach - szczególnie przydatne dla działu finansowego i zakupów oraz kluczowe dla rozszerzenia działalności biznesowej.

Case study – firma ROCKWOOL

Firma ROCKWOOL skorzystała z oferty subskrypcji Wyborcza.pl jako benefitu i podzieliła się swoimi wnioskami. Prenumerata stała się elementem programu wellbeingowego organizacji, a dodatkowo ROCKWOOL został sponsorem projektu wydawniczego Wysokich Obcasów i Wyborcza.pl "Życie zawodowe. Rozmowy o pracy".

Projekt "Życie Zawodowe" doskonale oddaje nasze wartości i cele, dotykając kluczowych tematów, takich jak CSR czy ład korporacyjny. Jestem przekonana, że nasza obecność w tym projekcie promuje firmę ROCKWOOL GBS jako zaangażowanego i odpowiedzialnego partnera. Natomiast wdrożenie subskrypcji "Odblokuj swój potencjał" było częścią programu wellbeingowego ROCK & WELL wdrożonego w firmie ROCKWOOL GBS w 2022 roku. Dostęp do wiedzy z obszarów takich jak psychologia poprzez materiały samopomocowe jest niezwykle ważny dla naszej załogi, co potwierdzają wyniki anonimowej ankiety. Około 300 osób skorzystało z tej możliwości i myślę, że jest to cenne wsparcie naszych pracowników w rozwoju wewnętrznym.

- powiedziała o beneficie Wyborczej Aneta Maćkowiak (Passionate HR Leader: Crafting Success Stories at ROCKWOOL GBS | Strategic HR, Communication, Branding).

Sukces benefitu-subskrypcji Wyborcza.pl

Jak benefit oceniają pracownicy organizacji, które zdecydowały się włączyć go do swojej oferty?

 • pracownicy chętnie korzystają z benefitu
 • niemal 90% z nich nie miało wcześniej dostępu do prenumeraty Wyborcza.pl
 • 86% chce, by pracodawca przedłużył dostęp do narzędzia
 • 53% pracowników uważa, że informacje dostępne w serwisach grupy Wyborcza.pl przydają się w pracy
 • 80% ankietowanych korzysta co najmniej kilka razy w tygodniu, a część z nich korzysta codziennie
embed

Oddajmy głos samym pracownikom. Za co najbardziej cenią benefit? 

Dostęp do ciekawych komentarzy ekspertów, publicystów i czytelników. 

Dostęp do niezależnych informacji, śledztw dziennikarskich, opinii, a także wiadomości o ważnych wydarzeniach kulturalnych czy inicjatywach obywatelskich. 

Pogłębione teksty, np. reportaże, recenzje książek, filmów, seriali. 

Dostęp do ciekawych i wiarygodnych artykułów z kategorii historia, nauka, kultura. 

Informacje z Polski (mieszkam za granicą) i magazyn Wysokie Obcasy. 

Bieżące, wiarygodne informacje z kraju i świata w jednym miejscu. Możliwość korzystania z archiwum. 

Podsumowując...

Benefit w postaci prenumeraty cyfrowej serwisów grupy Wyborcza.pl jest skuteczny i wartościowy zarówno dla pracowników, jak i pracodawcy. Ten ostatni

zdobywa wiedzę o tym, co lubią czytać jego pracownicy i z jaką częstotliwością, jakich treści potrzebują, jakie obszary ich wzmacniają i rozwijają.

Dzięki możliwości przeprowadzania anonimowych ankiet zadowolenia z benefitu, pracodawca trzyma rękę na pulsie. Uzyskana w ten sposób wiedza o bolączkach i aspiracjach pracowników pozwala na lepsze, bardziej dopasowane do potrzeb kadry kształtowanie kultury organizacyjnej, oferty benefitów czy strategii rozwoju firmy.

Wdrożonemu benefitowi Wyborczej towarzyszą kampanie skierowane do pracowników, w których pracodawca pokazuje, że wellbeing kadry jest dla niego sprawą priorytetową.

Wyborcza.pl - zwłaszcza w postaci aplikacji - jest wyjątkowo komfortową opcją - można tutaj odsłuchać każdy artykuł, słuchać podcastu czy webinaru, wykonując inne aktywności, umieścić artykuły do przeczytania w schowku czy dostawać spersonalizowane treści.

Zaoferowanie benefitu w formie subskrypcji Wyborcza.pl jest strategiczną decyzją pracodawcy, wpływającą na długoterminowy sukces firmy,

w skład którego wchodzi m.in. realizacja celów ESG i CSR, wzrost biznesu, pozytywny wizerunek organizacji oraz relacje wewnątrz firmy, z klientami i społecznością.

Agnieszka Połońska
Kierowniczka ds. Sprzedaży i Rozwoju Cyfrowej Prenumeraty Instytucjonalnej