Rynek pracy ewoluuje, a wraz z nim zmieniają się oczekiwania kandydatów oraz strategie pracodawców. W dzisiejszym świecie ogłoszenia o pracę nie są już tylko suchym wyliczeniem wymagań i obowiązków. Stały się narzędziem marketingu pracodawcy, który musi przyciągnąć najlepszych. Jednak pewne komunikaty przyciągają, a inne wręcz odwrotnie, odrzucają potencjalnych pracowników. W tym tekście przyjrzymy się najnowszym trendom oraz błędom, na które pracodawcy powinni uważać, tworząc ogłoszenia o pracę.

Transparentność wynagrodzeń

Jednym z najważniejszych trendów jest jawność widełek płacowych. Kandydaci cenią transparentność i uczciwość. Wiedząc od początku, jakiego wynagrodzenia mogą oczekiwać, czują się bardziej szanowani i są w stanie lepiej ocenić, czy oferta jest dla nich atrakcyjna. 

Już niedługo każde ogłoszenie o pracę będzie musiało zawierać informacje o wynagrodzeniu.

Unia Europejska wprowadza nowe przepisy, które mają sprawić, że firmy będą bardziej otwarte w kwestii płac. Te zmiany mają zostać wprowadzone w całej Unii Europejskiej do 2026 roku. Chodzi głównie o to, by wszyscy mieli równe szanse i żeby nikt nie był dyskryminowany w kwestii płac, zwłaszcza kobiety, które często zarabiają mniej niż mężczyźni na podobnych stanowiskach. Przejrzystość ma pomóc w likwidacji tych różnic. 

Coraz więcej firm decyduje się na podawanie widełek płacowych w ogłoszeniach o pracę, jednak ta praktyka nie jest jeszcze standardem. Sektor IT jest jednym z tych, gdzie trend ten jest najbardziej widoczny, co wynika z dużego zapotrzebowania na pracowników w tej branży. Większość pracodawców wciąż jednak ogranicza się do ogólników typu „atrakcyjne zarobki".

Benefity dopasowane do potrzeb  

W dzisiejszych czasach benefity stały się niemal równie ważne co wynagrodzenie. Wśród najbardziej pożądanych i przyciągających kandydatów benefitów pozapłacowych znajdują się te związane z elastycznością, zdrowiem psychicznym oraz wsparciem finansowym. Firmy, które chcą przyciągnąć i zatrzymać najlepszych pracowników, powinny zainwestować w najbardziej pożądane i wyróżniające się benefity. Są to m.in:

  • Elastyczny model pracy i praca zdalna. To odpowiedź na rosnące oczekiwania pracowników w zakresie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Z raportu Deloitte „Praca zdalna - Deloitte Remote Work Survey" (2023) wynika, że praca zdalna i elastyczne formy pracy są postrzegane jako ważny atut w rywalizacji o utalentowanych pracowników. Pracodawcy, którzy oferują elastyczne modele pracy, zwiększają swoją konkurencyjność oraz poprawiają satysfakcję i zaangażowanie swoich pracowników.
  • Wsparcie psychologiczne i psychoterapeutyczne. Wysoki poziom wypalenia zawodowego spowodował, że pracodawcy zaczęli dostrzegać potrzebę inwestowania w zdrowie psychiczne swoich pracowników. Według raportu Lunching „Najlepsze benefity na 2023 rok" (2023), 74 proc. pracowników skarży się na pogorszenie zdrowia psychicznego. Firmy zaczęły dostrzegać, że inwestycja we wsparcie psychologiczne może się przyczynić do redukcji absencji chorobowej i poprawy ogólnego samopoczucia pracowników, co bezpośrednio przekłada się na ich produktywność. Dostęp do opieki psychologicznej i psychiatrycznej jest szczególnie cenny dla pracowników z pokolenia Z. Badania pokazują, że młodzi pracownicy cenią sobie takie benefity, jak webinary i szkolenia online dotyczące wellbeingu i zdrowia psychicznego. Uznają to za ważną wartość dodaną.
  • Rozwój i edukacja. W obecnym środowisku pracy, gdzie szybkie zmiany i innowacje są na porządku dziennym, pracownicy poszukują miejsc, które oferują możliwości rozwoju osobistego i zawodowego. Na przykład, według raportu Enter The Code (Raport benefitów pracowniczych 2023), znacząca część pracowników uważa, że szkolenia wewnętrzne są jednym z najważniejszych udogodnień w pracy. Benefity edukacyjne warto uwzględniać w strategiach employer brandingowych oraz w budowaniu kultury organizacyjnej firm. Takie działania nie tylko przyciągają nowych pracowników, ale również zwiększają zaangażowanie i lojalność obecnych członków zespołu.
  • Wsparcie finansowe. W obliczu rosnącej inflacji benefity, które wspierają domowy budżet pracowników, stają się coraz bardziej pożądane. Przykłady takich świadczeń to nisko oprocentowane kredyty czy dofinansowania wypoczynku i posiłków. W Wielkiej Brytanii popularnym i bardzo pożądanym benefitem jest na przykład „salary on demand", czyli możliwość wypłaty zarobionych pieniędzy w dowolnym momencie.                                                                                                                                                                           

Co odrzuca kandydatów w ogłoszeniach o pracę?

Kandydaci unikają ofert, w których brakuje konkretnych informacji o stanowisku. Niektóre sformułowania, bardzo często spotykane w ogłoszeniach o prace, działają wręcz odstraszająco. To, czego powinni unikać pracodawcy to:  

  • Niejasne informacje o wynagrodzeniu. Kandydaci często unikają ofert, w których nie podano konkretnej stawki lub widełek płacowych. Zniechęcające może być wciąż bardzo powszechne w większości ogłoszeń sformułowanie: „wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia", „atrakcyjne wynagrodzenie" czy też „wynagrodzenie do negocjacji". Taki komunikat niczego nie wnosi.
  • Ogólnikowe opisy stanowisk. Mogą powodować frustrację i dezorientację wśród kandydatów. Brak konkretnych informacji o obowiązkach, wymaganiach i oczekiwaniach związanych ze stanowiskiem sprawia, że trudno jest zdecydować o tym, czy oferta jest odpowiednia. Ponadto nieprecyzyjny opis stanowiska może wskazywać na brak organizacji w firmie, co odstrasza potencjalnych kandydatów.
  • Długie i skomplikowane procesy rekrutacyjne. Mogą one znacząco zniechęcać kandydatów do aplikowania na oferowane stanowiska. Liczne rozmowy kwalifikacyjne, testy umiejętności czy długie okresy oczekiwania na decyzję sprawiają wrażenie braku szacunku dla czasu kandydata ze strony pracodawcy. Kandydaci, zwłaszcza ci najbardziej pożądani na rynku pracy, często poszukują szybkich i przejrzystych procedur rekrutacyjnych, które pozwolą im w krótkim czasie poznać decyzję potencjalnego pracodawcy.
  • Zbyt „kreatywne" opisy stanowisk. Używanie niesztampowych, ale często niejasnych określeń w ogłoszeniach, takich jak "poszukujemy ninja sprzedaży" lub "magika kodowania" może mieć odwrotny skutek. Ogłoszenia, które są zbyt "kreatywne" lub niewystarczająco konkretne, mogą odstraszać kandydatów, którzy szukają jasnych i szczegółowych informacji dotyczących roli, warunków pracy oraz możliwości rozwoju. Firmy, które chcą przyciągnąć najlepsze talenty, powinny zatem unikać przesadnej kreatywności w ogłoszeniach o pracę.
  • Mało znaczące benefity. Mało znaczące benefity w ogłoszeniach o pracę, takie jak darmowe owoce w biurze czy drobne rabaty, mogą być odbierane przez kandydatów jako niewystarczające i nieistotne. W dzisiejszych czasach pracownicy szukają bardziej wartościowych korzyści, które realnie wpływają na ich życie zawodowe i prywatne, takich jak elastyczne godziny pracy, możliwość pracy zdalnej, dobre ubezpieczenie zdrowotne czy programy rozwojowe. Mało istotne benefity mogą sprawić wrażenie, że firma nie jest w pełni zaangażowana w dobrostan i satysfakcję swoich pracowników.

Współczesny rynek pracy wymaga od pracodawców nie tylko oferowania konkurencyjnych warunków zatrudnienia, ale również budowania zaufania i pozytywnego wizerunku firmy. Ogłoszenia o pracę powinny więc odzwierciedlać oczekiwania i potrzeby kandydatów. W dobie szybkiego rozwoju technologii i zmian społecznych jasność i precyzja komunikatów stają się kluczowe.

Firmy, które chcą przyciągnąć i zatrzymać najlepsze talenty, muszą zapewnić transparentność, szczegółowość i atrakcyjność swoich ofert.

Oznacza to konieczność unikania ogólnikowych opisów, zapewnienia jasnych informacji o wynagrodzeniu i benefitach. Procesy rekrutacyjne powinny zaś odzwierciedlać szacunek pracodawcy dla czasu i aspiracji kandydatów. 

Cyfrowa prenumerata „Wyborczej" jako benefit przyciągający uwagę  

Subskrypcja prenumeraty „Wyborczej" stanowi atrakcyjny element w pakiecie korzyści pracowniczych. Taki benefit zapewnia bezpłatny dostęp do wartościowych treści informacyjnych, edukacyjnych, wspierających. Pracownicy, korzystając z cyfrowej prenumeraty „Wyborczej", mają szansę na rozwój swoich umiejętności. Otrzymują inspirujące materiały, w tym wywiady, reportaże, podcasty, kursy, e-booki i webinary, koncentrujące się na samorozwoju, wellbeingu i motywacji. Wysokiej klasy treści, publikowane w ramach projektu „Odblokuj swój potencjał", obejmują również tematy trudne, takie jak wypalenie zawodowe, depresja czy radzenie sobie ze stresem w miejscu pracy. Za jakość treści odpowiadają zewnętrzni ambasadorzy. To z pewnością ciekawy i wartościowy benefit, który nie umknie uwadze kandydatów do pracy.