Koniec roku to czas podsumowań, także jeśli chodzi o stale zmieniający się rynek benfitów pracowniczych. Ostatnie lata wymusiły na nim zmiany priorytetów. Pandemia koronawirusa, szalejąca inflacja, niepewna sytuacja gospodarcza - to wszystko wpłynie też na benefity pracownicze w 2023 roku. Workation, elastyczny czas pracy, wsparcie psychologiczne - tego, między innymi, oczekują pracownicy. Co jeszcze będzie ich motywować w nadchodzących latach?

Jak można się spodziewać, rok 2023 upłynie pod znakiem walki z kryzysem inflacyjnym. Pracodawcy będą musieli mądrze zarządzać systemem benefitów oraz wynagrodzeń, by utrzymać w firmie najlepszych pracowników. Dodatkowe świadczenia pozapłacowe powinny nie tylko poprawiać dobrostan zatrudnionych, ale też podreperować nadszarpnięte inflacją portfele. Pracodawcy zmierzą się też w bieżącym roku z implementacją nowych trendów na rynku pracy – pracy zdalnej, elastycznego czasu pracy, workation, wsparcia psychologicznego i innych.

Benefity 2023 roku - elastyczność pracy

Wielu pracowników przestało traktować pracę zdalną jako benefit. Stała się ona raczej nowym standardem. Co innego z elastycznym czasem pracy. Udogodnienie to może przybierać różne formy, ale zawsze prowadzi do tego samego, czyli do work-life balance. To właśnie benefity umożliwiające zachowanie równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym będą się liczyć najbardziej w 2023 roku. Pracownicy chcą decydować, kiedy i jak często pracują z domu, a także skąd pracują. Pragną realizować się zawodowo, ale nie kosztem życia prywatnego. Oczekują możliwości samodzielnego dopasowania godzin pracy do swojego planu dnia.

Benefity 2023 roku związane z elastycznością w pracy to także 4-dniowy tydzień pracy oraz workation. Krótszy tydzień pracy jest już rozwiązaniem testowanym przez wiele firm w Polsce i na świecie. W mijającym roku w Wielkiej Brytanii ten eksperyment zakończył się sukcesem. Większość firm biorąca udział w pilotażu zadeklarowała, że chce kontynuować krótszy tydzień pracy.

Trendem w dziedzinie benefitów w 2023 roku okaże się z pewnością workation, czyli połączenie pracy zdalnej z wakacjami. Firmy fundują dłuższe wyjazdy swoim pracownikom i pozwalają im stamtąd pracować.

Wynajmują domy w Bieszczadach czy na Mazurach, a nawet wysyłają całe zespoły pracowników na zagraniczne wyjazdy.

Możliwość zmiany otoczenia, poznawania nowych miejsc, integracji w nowych warunkach to sposób na przełamanie rutyny pracy z biura i z domu. Mowa jednak o rozwiązaniu dla odważnych pracodawców, gotowych udzielić swoim podwładnym sporego kredytu zaufania. Mimo to warto postawić na to udogodnienie, planując benefity pracownicze 2023 roku, ponieważ - jak wynika z doświadczeń wielu firm – jest to mocno motywujące rozwiązanie.

Benefity 2023 roku - dofinansowanie posiłków

Wysoka inflacja i wzrost cen żywności są bolączkami, z którymi zmagają się wszyscy - bez względu na wykonywany zawód. Nie dziwi więc, że dodatkowe fundusze przeznaczane na jedzenie będą jednym z najbardziej atrakcyjnych benefitów 2023 roku. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Edenred Polska, najwyżej oceniany pozapłacowy bonus stanowi właśnie dofinansowanie przez pracodawcę posiłków, czyli tzw. karty lunchowe. Aż 92 proc. pracowników oceniłoby wysoko i bardzo wysoko pracodawcę oferującego taki dodatek.

Co ciekawe, jest to też benefit numer jeden między innymi we: Francji, Belgii, Czechach, Słowacji czy Rumunii. W wymienionych krajach z dofinansowania posiłków korzysta 30-50 proc. pracowników. Firmy inwestujące w rozwiązania, które odciążają domowy budżet, udowadniają swoją troskę o dobrostan zatrudnionych.

Istnieje szansa, że omawiany benefit pozapłacowy będzie oferować w 2023 roku coraz więcej polskich pracodawców.

Od marca 2022 roku Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej podwyższyło bowiem kwotę zwolnioną z ZUS do 300 zł miesięcznie na pracownika.

Posiłki współfinansowane przez pracodawcę mogą więc zostać zwolnione ze składek, jednocześnie obniżając koszty pracodawcy.

Personalizacja benefitów w 2023 roku

Pracownicy w 2023 roku mogą oczekiwać propozycji zindywidualizowanych benefitów, dostosowanych do aktualnych potrzeb. Firmy powinny więc pamiętać, by dopasować benefity do różnych grup pracowników. Inne rozwiązania będą atrakcyjne dla starszych pokoleń, a inne dla najmłodszych zatrudnionych - pokolenia Z. To ostatnie ma konkretne oczekiwania wobec pracodawcy i swoje własne podejście do pracy.

Osoby z pokolenia Z cenią sobie przede wszystkim możliwość rozwoju, elastyczność pracy oraz dodatkowe dni wolne. Starsi pracownicy jako najistotniejszy benefit wskazują zaś ubezpieczenie zdrowotne.

Rozwiązaniem odpowiadającym trendowi personalizacji benefitów są platformy kafeteryjne oferujące dostęp do szerokiego wachlarza usług. Pracownik może tutaj samodzielnie wybierać benefity z wielu różnorodnych obszarów, np. sportu i rekreacji, kultury, rozrywki. Istnieje możliwość korzystania z bonów zakupowych czy konsultacji dotyczących zdrowia fizycznego i psychicznego. Oferta kafeterii pozwala też często na inwestowanie w rozwój osobisty lub zawodowy pracownika. Elastyczność propozycji dostępnych w ramach kafeterii to wielki atut tego benefitu.

Benefity pracownicze 2023 - wsparcie kondycji i zdrowia psychicznego

Dostęp do prywatnej opieki zdrowotnej stał się już w dużej części firm oczywistością. Coraz większa liczba pracowników deklaruje natomiast potrzebę konsultacji ze specjalistami, takimi jak psycholog, dietetyk czy fizjoterapeuta. Jest to między innymi wynik pandemii, w trakcie której spory odsetek pracowników odczuwał pogorszenie zdrowia fizycznego i psychicznego.

Pracodawcy zaczęli zatem szukać coraz lepszych rozwiązań wykraczających poza pakiet sportowy i medyczny.

Niektóre firmy zainwestowały w usługi masażysty w trakcie pracy, inne udostępniają pracownikom rowery firmowe, by mogli na nich dojeżdżać do pracy, a jeszcze inne organizują wspólne zajęcia z jogi.

Jak wykazały liczne raporty branżowe, wielu pracowników uważa, że ich pracodawca powinien wprowadzić benefity związane z dbaniem o kondycję psychiczną. Cenionymi benefitami 2023 roku okażą się więc wszelkie kursy radzenia sobie ze stresem, darmowe konsultacje z psychologiem, dostępy do platform wellbeingowych.

Cyfrowa prenumerata Wyborczej

Odpowiedzią na te potrzeby jest cyfrowa prenumerata Wyborczej jako benefit dla pracowników. Subskrypcja Wyborcza.pl, Wyborcza.biz, Wysokieobcasy.pl i InstytutDobregoŻycia.pl daje dostęp do najwyższej jakości eksperckich materiałów, dotyczących m.in. osiągania dobrostanu psychicznego, wellbeingu, rozumienia własnych emocji itp. To nie tylko artykuły, ale także wykłady i webinary pozwalające ANONIMOWO uzyskać wsparcie psychologiczne.

Benefity na 2023 rok - wsparcie w rozwoju

Rozwój to jeden z benefitów najbardziej pożądanych przez zetki - pokolenie w coraz większej mierze dyktujące warunki na rynku pracy. W firmie rekrutującej młodych nie może więc zabraknąć takich dodatków, jak:

- dofinansowanie do szkoleń;

- dostęp do platform e-learningowych;

- regularne szkolenia wewnętrzne, podnoszące kompetencje;

- bezpłatne zajęcia językowe.

Ciekawym benefitem na 2023 rok może się też okazać CZAS na rozwój - np. kilka dni płatnego urlopu, które pracownik wykorzysta na naukę czegoś nowego.

Dobra atmosfera w pracy i relacje w zespole

Oprócz godziwego wynagrodzenia i atrakcyjnych benefitów w miejscu pracy ważna jest też przyjazna atmosfera - tak sądzi 69 proc. polskich pracowników (raport agencji Randstad "Employer Brand Research" 2022). Co czwarty polski zatrudniony uważa ponadto, że pracodawcy powinni brać czynny udział w zapewnianiu dobrostanu pracowników.

Z badania Pracuj.pl „Nowe oblicza pracy" (2022) wynika z kolei, że prawie połowa ankietowanych porzuciłaby pracę, gdyby ta źle wpływała na ich zdrowie psychiczne. Rozwiązania poprawiające atmosferę i relacje w zespole powinny więc z pewnością stanowić jeden z najbardziej popularnych niskobudżetowych benefitów 2023 roku. Dodatki pomagające budować dobrą atmosferę w zespole to - między innymi - wyjścia oraz wyjazdy integracyjne, możliwość skorzystania z workation, szkolenia wewnętrzne, wspólne ćwiczenia w biurze.

Reasumując: najbardziej liczące się benefity pracownicze 2023 roku to te wspierające swobodę i wellbeing pracowników oraz gwarantujące rozwój osobisty i odciążające domowy budżet. Dbanie o dobrostan pracowników stanowi ważną inwestycję w ich zaangażowanie i motywację, bez których trudno przecież tworzyć dobrze prosperujące przedsiębiorstwo. W związku z tym warto śledzić trendy, przeprowadzać wewnętrzne ankiety i dostosowywać ofertę benefitów do zmieniających się z każdym rokiem potrzeb pracowników.