Na świecie na depresję choruje ponad 260 mln ludzi. W Polsce liczbę osób z depresją szacuje się już na 1,5 mln. Ma to swoje odzwierciedlenie w środowisku pracy.

Stres, zaburzenia emocjonalne i psychiczne związane z pracą odczuwa coraz więcej osób. Nic w tym dziwnego, w końcu według statystyk jesteśmy drugim najdłużej pracującym społeczeństwem w Europie, a odporność psychiczną pracowników obniżyła też pandemia. Coraz więcej firm zaczyna więc wdrażać rozwiązania i benefity pozapłacowe z zakresu wsparcia zdrowia psychicznego pracowników. Wśród nich pojawiły się spotkania z psychologiem czy psychiatrą, a także szkolenia i webinary z zakresu psychoedukacji. Te ostatnie są szczególnie ważne, bo dostarczają informacji o tym, jak należy postępować, kiedy mamy do czynienia z zaburzeniami zdrowia psychicznego wśród współpracowników i jak im pomagać.

Depresja jest szczególnie trudnym przeciwnikiem

Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia do 2030 roku depresja będzie najczęściej występującą chorobą na świecie. Powoduje zmęczenie, lęk, zaburzenia koncentracji, smutek, brak motywacji. Jest też problemem społecznym. Absencja chorobowa i niska wydajność pracy chorujących oznacza bowiem ogromne koszty dla światowej gospodarki.

 • Depresja dotyka średnio 1 na 5 kobiet oraz 1 na 10 mężczyzn
 • Każdego roku około 7 proc. ludzi w Europie doświadcza epizodu depresji
 • Według WHO, depresja jest czwartą najpoważniejszą chorobą na świecie

Co trzeba wiedzieć o depresji? Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że depresja jest chorobą. Może dotknąć każdego, niezależnie od tego, jak dobre w subiektywnym odczuciu jest jego życie. Często staje się schorzeniem towarzyszącym innym życiowym trudnościom - może być powikłaniem traumatycznych doświadczeń czy żałoby, ale także nierzadko towarzyszy zaburzeniom zdrowia fizycznego.

Istnieją dwa aspekty, które czynią ją szczególnie trudnym przeciwnikiem:

 • społeczna stygmatyzacja;
 • mnogość niespecyficznych objawów.

Ludzie, którzy zapadają na depresję, często mają trudność ze zwróceniem się po pomoc do specjalistów - szczególnie wówczas, kiedy w ich życiu nie wydarzyło się nic, co w ich subiektywnym odczuciu „usprawiedliwiałoby" chorobę. Ponadto, objawy towarzyszące depresji często odbiegają od stereotypowego obrazu osoby chorującej na depresję, co może opóźniać właściwą diagnozę.

Jak można przeczytać na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia, „81 proc. Polaków twierdzi, że depresja jest chorobą wstydliwą i nie należy się z nią afiszować". Tym bardziej ważne jest więc, by przełożeni w pracy i współpracownicy nauczyli się dostrzegać i rozpoznawać objawy depresji, by w razie potrzeby reagować i wspierać.

Depresja w pracy może dotknąć każdego pracownika

Osoby chorujące na depresję często najpierw doświadczają wypalenia zawodowego. Jak wynika jednak z najnowszych badań, czynniki powodujące depresję oraz wypalenie zawodowe są w duże mierze wspólne, a depresja jest jednym z najczęściej występujących skutków wypalenia zawodowego. Zarówno depresja, jak i wypalenie mogą dotknąć każdego pracownika. Nie ma znaczenia szczebel zajmowany w hierarchii organizacji. Narażeni są wszyscy, którzy odczuwają długotrwały stres, pracują pod presją czasu, mają zbyt wiele zadań, odczuwają naciski ze strony przełożonych. Ważne jest, aby pracodawcy rozumieli depresję i wiedzieli, co robić w sytuacji zauważenia niepokojących sygnałów u kogoś z otoczenia. Zmniejszenie zainteresowania pracą, spadek motywacji, większa drażliwość - takie sygnały to moment dla szefa, by porozmawiać z pracownikiem.

Pracodawcy mogą też wdrażać w firmie rozwiązania wspierające osoby z zaburzeniami psychicznymi, czyli benefity pozapłacowe takie, jak:

 • szkolenia, webinary, warsztaty w temacie zdrowia psychicznego i depresji;
 • konsultacje z psychoterapeutami i psychologami;
 • grupowe ćwiczenia relaksacyjne rozładowujące stres;
 • przestrzenie dla pracowników umożliwiające wyciszenie się;
 • badania poziomu stresu;
 • dostęp do materiałów edukacyjno-informacyjnych dotyczących zdrowia psychicznego, jak eksperckie treści w Subskrypcji Wyborczej.

Dlaczego o depresji warto rozmawiać z pracownikami?

Bez względu na przyczynę czy specyfikę objawów, depresja jest chorobą, która znacząco obniża jakość naszego codziennego funkcjonowania - powoduje trudności w komunikacji i relacjach, zaburza zdolności poznawcze, wpływa na pogorszenie efektywności w pracy. Niezdiagnozowana, niewłaściwie leczona i pogłębiająca się depresja stanowi realne zagrożenie dla życia chorującego. To wystarczający powód do tego, aby pracodawcy z zaangażowaniem włączali się w działania na rzecz przeciwdziałania depresji.

Pierwszy, najprostszy krok, jaki organizacje mogą wykonać to działania z zakresu psychoedukacji. Otwarte mówienie o depresji w miejscu pracy, choć bywa trudne, może pomóc. Poszerzanie świadomości i udostępnianie rzetelnej wiedzy na temat zdrowia psychicznego pozwala aktywnie przeciwdziałać stygmatyzacji i dostarczać informacji o tym, jak należy postępować, kiedy mamy do czynienia z zaburzeniami zdrowia psychicznego.

Świetnym źródłem wiedzy na ten temat jest co roku bezpłatny webinar organizowany przez firmę The Shift House, wydarzenie objęte przez Wyborczą patronatem. W tegorocznej edycji uczestnicy poznają poniższe zagadnienia:

 • Depresja i jej liczne oblicza: Jak może wyglądać ta choroba?
 • Mózg w depresji: Co dzieje się w naszych głowach, kiedy chorujemy?
 • Płeć depresji: Jak chorują mężczyźni, a jak kobiety?
 • Smutek, lęk, depresja: Skąd mamy wiedzieć, czego doświadczamy?
 • Pierwsza pomoc: Gdzie szukać wsparcia, kiedy choruję ja lub mój bliski?
 • Stygmatyzacja: W jakie kłamstwa na temat depresji uwierzyliśmy?
 • Ścieżka zdrowia: Jakie kroki podjąć, kiedy mierzymy się z depresją?

Informacje na temat webinaru i ekspertów, którzy będą dzielić się wiedzą znajdują się na tej stronie.

Subskrypcja Wyborcza.pl

Subskrypcja Wyborcza.pl to gotowa odpowiedź na potrzeby pracowników, którzy oczekują od swojego pracodawcy wsparcia związanego z dbaniem o ich kondycję psychiczną. Oferta prenumeraty cyfrowej „Wyborczej" jako benefitu to dostęp do eksperckich materiałów edukacyjno-informacyjnych dotyczących zdrowia psychicznego. Najwyższej jakości content, publikowany w ramach projektu „Odblokuj swój potencjał", porusza takie tematy, jak wypalenie zawodowe, depresja, work-life balance, umiejętność radzenia sobie ze stresem w pracy. Są to nie tylko artykuły, ale również webinary, wideo, podcasty, warsztaty.