Poniżej przykładowe podziękowania od Rodzin, za pomoc, wsparcie i udział w uroczystościach pogrzebowych

"Ludzie, których kochamy, zostają na zawsze, bo zostawili ślady w naszych sercach"

 

Serdeczne podziękowania Rodzinie, Przyjaciołom, Kolegom z pracy, Sąsiadom oraz wszystkim tym, którzy łącząc się z nami w bólu, uczestniczyli w uroczystości pogrzebowej naszego ukochanego Męża, Ojca i Syna śp. ..... składają pogrążeni w bezgranicznym smutku

 

Żona, Synowie, Rodzice

***

Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach dzielili z nami smutek i żal, okazali wiele serca i życzliwości oraz uczestniczyli we mszy św. i ceremonii pogrzebowej śp. ......

 

Rodzinie, Przyjaciołom, Sąsiadom, Znajomym, Delegacjom, za okazaną pomoc, współczucie, wieńce i kwiaty

 

serdeczne "Bóg zapłać" składają Rodzice oraz Siostra

***

Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych

 

Serdeczne podziękowania Wszystkim, którzy uczestniczyli w ostatniej drodze ....

 

składają Żona i Synowie

***

,,Nie czas jest nam dany, ale chwila. Naszym zadaniem jest uczynić z tej chwili czas" Georges Poulet

 

Wszystkim tym, którzy byli z nami w najtrudniejszych chwilach i podzielają nasz smutek po odejściu ukochanego Męża, Ojca, Dziadka i Pradziadka ... oraz tak licznie przybyli i uczestniczyli w uroczystościach pogrzebowych serdeczne podziękowania

 

składa Rodzina

***

Wszystkim, Przyjaciołom, Współpracownikom, Sąsiadom, Znajomym, którzy uczestniczyli w ostatniej drodze mojej najukochańszej Żony ...

 

serdeczne podziękowania składa Mąż z rodziną

***

Podziękowanie

 

Osobom, które wezwały Pogotowie Ratunkowe, by ratować życie mojej Mamy, Zespołowi Karetki, który udzielił pomocy i natychmiast skontaktował się ze mną.

 

Wszystkim, którzy wsparli nas słowami otuchy i serdeczną myślą, nadesłali kondolencje oraz uczestniczyli w uroczystościach pogrzebowych i pożegnali moją Ukochaną Mamę ....

 

pragnę wyrazić serdeczne podziękowanie, wdzięczność i szacunek

 

Córka z najbliższą rodziną

***

Podziękowanie

 

Lekarzom i Pielęgniarkom z Kliniki .... w ... - którzy z wielkim zaangażowaniem i serdecznością podejmowali wysiłki dla ratowania życia ś.p. .... składamy z głębi serca podziękowanie

 

Rodzina

***

Wszystkim, którzy uczestniczyli w ostatniej drodze ... serdeczne podziękowania składa

 

Żona i córka z rodziną

 

Pamięć zawsze zostaje

***

Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą

 

Serdeczne podziękowania Przyjaciołom, Znajomym i Wszystkim, którzy złożyli wieńce i kwiaty oraz uczestniczyli w ostatniej drodze ...

 

składa Żona i Synowie

***

Serdecznie dziękuję Wszystkim, którzy uczestniczyli w ostatniej ziemskiej drodze mojego Męża ..., uczcili Jego pamięć oraz służyli wsparciem i pomocą rodzinie w tym trudnym czasie

 

Żona

***

Podziękowanie

 

Wszystkim, którzy uczestniczyli w ceremonii pogrzebowej i odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku śp. ... składa

 

Mąż z córkami

***

Wszystkim,

 

którzy w tak bolesnych dla nas chwilach dzielili z nami smutek i żal, okazali wiele serca, duchowego wsparcia, współczucia i życzliwości, wzięli liczny udział w uroczystości pogrzebowej ...,

 

a w szczególności PP. Kowalskim, Nowakom, lekarzom i personelowi Szpitala im. ..... w ...., proboszczowi .... oraz Rodzinie, Przyjaciołom, Delegacjom, Sąsiadom

 

za obecność, słowa wsparcia, modlitwę, pamięć, liczne intencje mszalne, złożone wieńce i kwiaty oraz Zakładowi Pogrzebowemu ... za okazaną pomoc i serce

 

serdeczne podziękowania składają Mąż z synem i rodziną

***

Wszystkim,

 

którzy w tak bolesnych dla nas chwilach dzielili z nami smutek i żal, okazali wiele serca i życzliwości oraz uczestniczyli we Mszy św. i ceremonii pogrzebowej Ś.P. ...

 

Rodzinie, Księżom z parafii ...., Dyrekcjom LO im. .... i Gimnazjum nr ... w ..., Nauczycielom, Przyjaciołom, Sąsiadom, Znajomym za okazaną pamięć, wyrazy współczucia, złożone wieńce i kwiaty

 

serdeczne podziękowania składa Mąż z Rodziną

***

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy tak licznie przybyli, aby uczestniczyć w pożegnaniu śp. ....

 

Żona z dziećmi

***

Podziękowanie

 

Wszystkim, którzy w tak bolesnej dla nas chwili dzielili z nami smutek i żal, okazali wiele serca i życzliwości, uczestniczyli we mszy św., pogrzebie i odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku śp. ..... serdeczne podziękowanie.

 

Ks. biskupowi ..., diecezji ..., ks. proboszczowi ... parafii pw. św. ... w ..., posługującym Siostrom zakonnym ... oraz pozostałym kapłanom licznie zgromadzonym, biorącym udział w koncelebrze Mszy św., Rodzinie, Znajomym, Przyjaciołom, Sąsiadom, Delegacjom z ...., i ..., za modlitwę, intencje mszalne, złożone wieńce i kwiaty oraz Zakładowi Pogrzebowemu .... za profesjonalną obsługę

 

serdeczne "Bóg zapłać" składa Rodzina

Komentarze
Zaloguj się
Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem