Nagroda European Excellence Award za projekt "Edukacja w finansach"

14.12.2011 13:47
A A A
"Edukacja w finansach", wspólny "Gazety Wyborczej", portalu Gazeta.pl i Deutsche Bank PBC otrzymał prestiżową nagrodę European Excellence Award w kategorii komunikacja finansowa na grudniowej Gali europejskich nagród komunikacyjnych w Amsterdamie.

"Edukacja w finansach" to realizowany od dwóch lat projekt multimedialnego przewodnika po świecie finansów, opracowany wspólnie przez "Gazetę Wyborczą", portal Gazeta.pl oraz Deutsche Bank PBC. Składają się na niego: cykl niemal 70 tekstów redakcyjnych poświęconych produktom oraz usługom bankowym, dedykowany portal internetowy i poradnik w wersji książkowej. Celem projektu jest propagowanie wiedzy o mechanizmach świata finansów, produktach i usługach bankowych, a także promowanie dojrzałego sposobu myślenia o zarządzaniu budżetem domowym, uwzględniającego dłuższą perspektywę i zmienność warunków rynkowych.

Projekt "Edukacja w finansach" rozpoczął się w roku 2010 cyklem redakcyjnym 37 artykułów publikowanych na łamach "Gazety Wyborczej" oraz uruchomieniem dedykowanego serwisu internetowego obejmującego m.in. komentarze eksperckie, badania konsumenckie, analizy rynkowe oraz sondaże i materiały filmowe.

Zwieńczeniem zeszłorocznego cyklu, a jednocześnie pierwszym elementem otwierającym projekt w 2011 r. było wydanie "Przewodnika po domowych finansach" autorstwa Macieja Samcika - kompendium w zakresie finansów indywidualnych, będącego jednocześnie podsumowaniem zeszłorocznych działań w ramach cyklu "Edukacja w finansach". Przewodnik został wydany w formie książkowej jako dodatek do "Gazety Wyborczej".

Kolejną odsłoną "Edukacji" był cykl materiałów redakcyjnych publikowanych od lutego do listopada bieżącego roku. Publikacji wszystkich odcinków cyklu, koncentrujących się za każdym razem na nowym zagadnieniu, towarzyszyły komentarze eksperckie zarówno specjalistów Deutsche Bank, jak i innych instytucji finansowych.