Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma ODR - interaktywna, wielojęzyczna strona internetowa, stanowiąca punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców pragnących pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z internetowych umów sprzedaży lub internetowych umów o świadczenie usług. Niezależnie od pozostałych danych kontaktowych można do nas pisać na adres: reklama@wyborcza.pl Informacje na tej stronie są przeznaczone dla konsumentów (zgodnie z art. 22(1) Kodeksu cywilnego, za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową).