Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Think tank „Gazety Wyborczej” Przyszłość Jest Teraz oraz koalicja Front Europejski zapraszają na konferencję "W kierunku spójnej Europy. 15 lat integracji, 15 lat przyspieszonego rozwoju miast".

Konferencja odbędzie się 8-9 marca 2019 r. w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku.

Darmowe bilety można zamówić pod adresem:
-> 8 marca: https://bilety.cojestgrane24.pl/przyszlosc_jest_teraz_konferencja_dzien_pierwszy#/lp
-> 9 marca: https://bilety.cojestgrane24.pl/przyszlosc_jest_teraz_konferencja_dzien_drugi#/lp

Dlaczego warto?

Polska na wejście do Unii Europejskiej przygotowywała się od czasu przemian ustrojowych w 1989 roku. Instytucje, które tworzyliśmy, oraz reformy, które wprowadzaliśmy, były dostosowane do potrzeb naszego wstąpienia w unijne szeregi. Po 2004 roku jako nowy kraj członkowski nie spoczęliśmy na laurach. Aby zapewnić naszym regionom szanse podobne do tych, jakie dostają inne części Wspólnoty, co roku spełnialiśmy założenia polityki spójności stanowiące warunek przyznawania funduszy. Te wysiłki zmieniły krajobraz naszego kraju. W ten sposób powstały nowoczesne drogi, budynki i oczyszczalnie, a wiele miejsc zostało podłączonych do szybkiego internetu. Unia Europejska zmieniła nasze państwo na poziomie zarówno teoretycznym, jak i praktycznym.

15 lat po wstąpieniu do Wspólnoty Europejskiej pora na podsumowanie naszych osiągnięć i wyznaczenie celów na przyszłość. Jak będą one wyglądać w poszczególnych miastach? Co już udało się osiągnąć? Dlaczego polityka na szczeblu centralnym może zagrozić dalszemu rozwojowi?

Podczas konferencji „W kierunku spójnej Europy. 15 lat integracji, 15 lat przyspieszonego rozwoju polskich miast” organizowanej przez think tank Przyszłość jest Teraz oraz koalicję Front Europejski będziemy rozmawiać o rozwoju polskich aglomeracji oraz o stojących przed nimi wyzwaniach. Razem z naszymi ekspertkami i ekspertami poruszymy kluczowe dla miast tematy, tj. transport, walka ze smogiem czy problematyka tworzenia przestrzeni inkluzywnych i wolnych od nienawiści. W Europejskim Centrum Solidarności porozmawiamy również o przyszłości miast z prezydentami polskich metropolii. Wspólnie postaramy się wypracować spójną wizję rozwoju, która swoimi założeniami wpisze się w tak ważną dla nas wszystkich tożsamość europejską.

Program wydarzenia:

Dzień 1. – piątek, 8 marca 2019 r.

Europejskie Centrum Solidarności, pl. Solidarności 1, Audytorium

9.30-10.00 - Rejestracja

10.00-10.30 - Otwarcie konferencji – Mikołaj Chrzan (szef think tanku Przyszłość Jest Teraz)

10.30-11.00 - Wywiad o transporcie z Piotrem Malepszakiem (wiceprezesem CPK)

Prowadzący: Michał Jamroż (zastępca redaktora naczelnego „Gazety Wyborczej Trójmiasto”)

11.00-12.00 - Prezentacje: Historie sukcesu o transporcie

Tomasz Kloskowski (prezes Portu Lotniczego "Gdańsk"), Piotr Rachwalski (były prezes Kolei Dolnośląskich), Ryszard Świlski (wicemarszałek woj. pomorskiego), Dominika Żelazek (wiceprezeska Arriva RP)

12.00-13.00 - Panel I: Rozwój transportu dzięki polityce spójności. Jak będzie wyglądał transport w miastach jutra?

Michał Beim (Instytut Sobieskiego), Marta Gibczyńska (FRAG), Piotr Grzelak (zastępca prezydenta Gdańska ds. planowania przestrzennego), Konrad Karpiński (dyrektor operacyjny Traficar)

Prowadzący: Michał Jamroż (zastępca redaktora naczelnego „Gazety Wyborczej Trójmiasto”)

13.30-14.00 - Lunch

14.00-15.15 - Prezentacje: Historie sukcesu o otwartości i tolerancji miast

Khedi Alieva (Rada Imigrantów i Imigrantek w Gdańsku), Lan Bui-Wrzosińska (Positif.ly), Aneta Długopolska-Mikonowicz (WrOpenUp), Joanna Talewicz-Kwiatkowska (Uniwersytet Jagielloński)

15.15-15.30 - Przerwa kawowa

15.30-16.30 - Panel II: Miasto jako wspólnota. Jak wykorzystywać rozwój gospodarczy do budowy przyjaznych, otwartych i tolerancyjnych społeczności?

Krystyna Danilecka-Wojewódzka (prezydentka Słupska), Aleksandra Dulkiewicz (pełniąca funkcję prezydenta Gdańska), Paweł Rabiej (wiceprezydent Warszawy), Wadim Tyszkiewicz (prezydent Nowej Soli), Hanna Zdanowska (prezydentka Łodzi)

Prowadzący: Mikołaj Chrzan (szef think tanku Przyszłość Jest Teraz)

16.30-17.00 - Wywiad o otwartości i tolerancji miast z Anną Wójcik (Archiwum Osiatyńskiego)

Prowadząca: Zuzanna Kowalczyk (zastępczyni szefa think tanku Przyszłość Jest Teraz)

17.00-17.30 - Przerwa

17.30-17.50 - Spojrzenie „Gazety Wyborczej” na integrację i rozwój polskich miast w Unii – przemówienie Jarosława Kurskiego (pierwszego zastępcy redaktora naczelnego „Gazety Wyborczej”)

17.50-18.20 - Przemówienie główne: Janusz Lewandowski (były komisarz UE ds. budżetu i programowania finansowego) „Kierunek Europa. Unia jako gwarant stabilności i rozwoju Polski”

Dzień 2. – sobota, 9 marca 2019 r.

Europejskie Centrum Solidarności,  pl. Solidarności 1, Audytorium

10.00-11.00 - Panel III: Cel – zero emisji. Jak wykorzystać fundusze europejskie do poprawy jakości powietrza w miastach?

Piotr Borawski (zastępca prezydenta Gdańska ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu), Beata Maciejewska (Zielony Instytut), Sebastian Nowicki (Pelixar S.A), Karol Spieglanin (FRAG)

Prowadzący: Krzysztof Romański (szef promocji „Gazety Wyborczej Trójmiasto”)

11.00-11.30 - Wywiad o smogu z Moniką Matus (Akcja Demokracja)

Prowadzący: Krzysztof Romański (szef promocji „Gazety Wyborczej Trójmiasto”)

11.30-12.30 - Prezentacje: Historie sukcesu o czystym powietrzu w miastach

Justyna Czarnocka (Miasto Jest Nasze), Marek Józefiak (Greenpeace), Krzysztof Smolnicki (Dolnośląski Alarm Smogowy), Wiktor Warchałowski (Airly)

12.30-14.30 - Lunch

14.30-16.30 - Polska w Europie – czas na nowy okrągły stół? Spojrzenie dwóch pokoleń

Marek Beylin (Gazeta Wyborcza), Witold Gadomski (Gazeta Wyborcza), Anna Gromada (konsultantka ONZ ds. polityki społeczno-ekonomicznej), Maia Mazurkiewicz (Front Europejski), Kaja Puto (Krytyka Polityczna)

Prowadząca: Paulina Milewska (zastępczyni szefa think tanku Przyszłość Jest Teraz)

16.30-17 - Uwagi końcowe – Joanna Krawczyk (szefowa partnerstw „Gazety Wyborczej”)

Organizatorzy:

Think tank „Gazety Wyborczej” Przyszłość Jest Teraz

Projekt „Gazety Wyborczej” Przyszłość Jest Teraz, realizowany we współpracy z Komisją Europejską, to think tank skupiający na łamach gazety młodych polskich ekspertów z całego świata. Tworzymy przestrzeń wymiany myśli, analiz, opinii i artykułów fachowców różnych dziedzin w celu wsparcia procesów integracyjnych, ewaluacji rozwoju Polski w Unii Europejskiej z pomocą funduszy unijnych oraz projektowania w tym zakresie przyszłych rozwiązań.

Przyszłość Jest Teraz wpływa na debatę publiczną dotyczącą integracji europejskiej w czterech aspektach: zatrudnienia, gospodarki mieszkaniowej, kultury i edukacji oraz społeczeństwa obywatelskiego. Tworzymy szerokie spektrum propozycji skutecznych rozwiązań w zakresie wymienionych obszarów, bazując na ideach i praktykach innych krajów. Poprzez poddanie wymienionych aspektów kompleksowej analizie opartej na rzetelnej wiedzy i przywiązaniu do wartości unijnych think tank Przyszłość Jest Teraz chce wpłynąć na kształtowanie dyskusji o wizjach przyszłości naszego kraju. W naszej pracy uwzględniamy szczególną rolę funduszy spójności w kształtowaniu doświadczeń i tożsamości europejskiej, czyli tematów ważnych dla środowiska „Gazety Wyborczej”.

Projekt "Future Is Now – Przyszłość Jest Teraz" jest współfinansowany przez Dyrekcję Generalną ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO) Komisji Europejskiej. Informacje i poglądy przedstawione na tej stronie są wyłącznie opiniami autorów i niekoniecznie odzwierciedlają oficjalne stanowisko Unii Europejskiej. Ani instytucje i organy Unii Europejskiej, ani żadna osoba działająca w ich imieniu nie mogą być pociągnięte do odpowiedzialności za wykorzystanie informacji tu zawartych.

Koalicja proeuropejskich organizacji pozarządowych Front Europejski

Jesteśmy inicjatywą integrującą prounijne środowiska w Polsce. Uważamy, że członkostwo w Unii jest sukcesem 100 lat niepodległej Polski. Poszanowanie godności, praw człowieka i mniejszości, wolność, demokracja, równość, państwo prawa, pluralizm, niedyskryminowanie, tolerancja, sprawiedliwość, solidarność, równość kobiet i mężczyzn – takie wartości wymieniają unijne traktaty. Wierzymy, że Europejskie wartości są naszymi wartościami.

Jesteśmy dumni, że Polska jest częścią Unii Europejskiej. Silna Europa to nasza racja stanu.

Mamy wsparcie najważniejszych organizacji pro-europejskich w Polsce. Wśród założycieli są: Polska Fundacja im. Roberta Schumana, Fundacja im. Stefana Batorego, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Fundacja im. prof. Bronisława Geremka.

Partnerzy:

Inicjatywa Demokracja ilustrowana

Czym jest demokracja? Co to znaczy być obywatelem? Jakie wartości stoją za postawą obywatelską? Jak narysować nowoczesny patriotyzm?

Zaprosiliśmy kilkudziesięciu ilustratorów do odpowiedzi na powyższe pytania w postaci plakatu. Każdy artysta mógł potraktować temat po swojemu – poważnie lub ironicznie, dosłownie lub abstrakcyjnie. Wspólnym celem jest znalezienie nowego spojrzenia na polskie symbole, patriotyzm, demokrację, postawę obywatelską, momenty kluczowe dla historii Polski. Szanujemy flagę, godło i barwy narodowe, nie chcemy, by zostały zawłaszczone przez jakiekolwiek środowisko. Nasza akcja może być szansą pokazania, że Polska jest ważna dla każdego z nas mimo indywidualnego podejścia. Nie identyfikujemy się z żadną stroną politycznego sporu, chcemy unikać prac związanych z przelewem krwi, tragicznymi wydarzeniami, wojennymi skojarzeniami - skupiamy się na teraźniejszości i przyszłości, pozytywnej stronie bycia obywatelem kochającym swoją ojczyznę.

Serdecznie zapraszamy!

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.