Sekcja zwłok

FUNDACJA NAGLE SAMI
18.04.2016 08:00
A A A
Sekcja zwłok

Sekcja zwłok (Agencja Gazeta)

Sekcja zwłok jest zwykle przeprowadzana w ciągu 72 godzin od jej zarządzenia. W sytuacjach, gdy zachodzi podejrzenie, iż dokonano przestępstwa, konieczne jest uzyskanie zgody prokuratora na pochowanie ciała.

Zgoda na pochowanie zwłok jest też podstawą wydania ciała zmarłego zakładowi pogrzebowemu z Zakładu Medycyny Sądowej lub prosektorium, jeśli zostało tam przewiezione zgodnie z zarządzeniem prokuratora. Również wtedy, gdy śmierć nastąpiła w miejscu publicznym lub w szpitalu, lecz zachodzi podejrzenie, iż doszło do niej na skutek przestępstwa - np. w wyniku wypadku komunikacyjnego, wypadku przy pracy - prokurator może zarządzić przeprowadzenie oględzin ciała w miejscu stwierdzenia zgonu oraz przewiezienie go do Zakładu Medycyny Sądowej bądź prosektorium i przeprowadzenie sekcji.

Niezależnie od tego, czy sekcję zarządza prokurator, czy lekarz, rodzina zmarłego nie może sprzeciwić się jej przeprowadzeniu. Informacje przekazane przez najbliższych zmarłego mogą mieć istotny wpływ na to, jaka decyzja zostanie podjęta.

Prokurator może zarządzić sekcję zwłok, nawet jeśli zmarły wcześniej wyraźnie się temu sprzeciwiał. Jeśli zgon nastąpił w miejscu innym niż szpital, a zmarły nie miał przy sobie dokumentu tożsamości, najbliżsi mogą zostać poproszeni o zidentyfikowanie ciała.

Artykuł pochodzi z książki "Poradnik dla osób w żałobie" wydanej przez fundację NAGLE SAMI

Zobacz także
  • Podziel się