Policja i prokuratura. Śmierć w niejasnych okolicznościach

FUNDACJA NAGLE SAMI
15.04.2016 08:00
A A A
Pogrzeb

Pogrzeb (Agencja Gazeta)

Kiedy konieczna jest interwencja policji czy prokuratury? Kiedy konieczna jest sekcja zwłok? Czy trzeba mieć na nią zgodę zmarłego?

Postępowanie po śmierci w miejscu publicznym czy w niejasnych okolicznościach jest inne niż po śmierci w szpitalu. Może wymagać interwencji policji i prokuratury.

Śmierć w miejscu publicznym

W przypadku śmierci w miejscach publicznych, nawet gdy nie ma podejrzenia, że doszło do niej na skutek przestępstwa, ciało na ogół przewożone jest do najbliższego Zakładu Medycyny Sądowej lub szpitala z prosektorium. Lekarz przeprowadzi oględziny i ustali przyczynę zgonu. Potem wystawi kartę zgonu, a ciało zostanie przekazane rodzinie.

Śmierć w szpitalu

Jeśli śmierć nastąpiła w szpitalu, lekarz prowadzący wystawia kartę zgonu określającą przyczynę śmierci. W niektórych przypadkach, gdy przyczyna śmierci nie jest jednoznaczna, lekarz prowadzący może podjąć decyzję o przeprowadzeniu sekcji zwłok, o ile zmarły za życia się temu nie sprzeciwiał.

Decyzję o przeprowadzeniu takiej sekcji lekarz powinien podjąć szczególnie wtedy, gdy śmierć nastąpiła przed upływem 12 godzin od przyjęcia do szpitala. Sekcję zwłok można również przeprowadzić, jeżeli zachodzi podejrzenie, że śmierć spowodowała choroba zakaźna. W takiej sytuacji sekcja może zostać przeprowadzona mimo braku zgody zmarłego.

Śmierć w domu

W pozostałych sytuacjach zgon powinien stwierdzić lekarz, który leczył zmarłego, a także określić przyczynę śmierci. Na ogół jest to jednak inny lekarz np., wezwany na miejsce z pogotowia. Jeśli w jego ocenie śmierć nie była wynikiem przestępstwa, wystawia on kartę zgonu i przekazuje ją bliskim zmarłego. Z tym dokumentem należy zwrócić się do zakładu pogrzebowego, by przewiózł zwłoki do kostnicy. Jeśli zdaniem lekarza śmierć była wynikiem przestępstwa, zawiadamia on policję i prokuraturę. Po otrzymaniu takiej informacji policja i prokurator przeprowadzają oględziny ciała w miejscu, gdzie stwierdzono zgon.

Śmierć w sytuacjach wyjątkowych np. zabójstwo

W sytuacjach wyjątkowych, tzw. wypadkach niecierpiących zwłoki, oględziny może przeprowadzić tylko policja, ale musi powiadomić o tym prokuratora. Jeśli w ocenie policji i prokuratora czynności te potwierdzą podejrzenia, iż śmierć mogła być wynikiem przestępstwa, prokurator zarządza sekcję zwłok. Jeśli zapadnie decyzja o odstąpieniu od sekcji, ciało jest od razu przekazywane rodzinie. Jeśli natomiast pojawiają się wątpliwości i konieczne jest zebranie dodatkowych informacji, np. dokumentacji medycznej z przebiegu leczenia zmarłego, po przeprowadzeniu oględzin zarządzane jest przewiezienie ciała do Zakładu Medycyny Sądowej bądź prosektorium, a decyzja o przeprowadzeniu sekcji zwłok jest podejmowana w terminie późniejszym (na ogół nie później niż w ciągu 3 dni).

Artykuł pochodzi z książki "Poradnik dla osób w żałobie" wydanej przez fundację NAGLE SAMI

Zobacz także
  • Podziel się