DEFINICJE

My/Administrator: Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10 (00-732), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS, nr 59944; kapitał zakładowy 46.580.831,00 PLN - wpłacony w całości; NIP 526-030-56-44

Dane Osobowe/Dane: wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym nr IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikatory internetowe oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie lub innych podobnych technologii.

Polityka: niniejsza Polityka prywatności.

RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Serwisy: wydawane przez Administratora serwisy internetowe z grupy Wyborcza.pl oraz aplikacje mobilne, do których stosuje się niniejszą Politykę.

W skład grupy serwisów Wyborcza.pl wchodzą następujące domeny (wraz z ewentualnymi subdomenami):

 • Wyborcza.pl;
 • wysokieobcasy.pl;
 • komunikaty.pl;
 • odeszli.pl;
 • cojestgrane24.pl;
 • wyborcza.biz;
 • czasbrodnicy.pl;
 • czasswiecia.pl;
 • logo24.pl;
 • czaschelmna.pl;
 • magazyn-kuchnia.pl.

Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do następujących aplikacji mobilnych: Gazeta Wyborcza oraz Krzyżówki Gazety Wyborczej, dostępnych na wsklepie AppStore lub Google Play.

Ty/Użytkownik: każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwisy/korzystająca z aplikacji mobilnych lub korzystająca z jednej lub kilku usług lub funkcjonalności udostępnianych w Serwisach.

Zaufani Partnerzy: podmioty, z którymi Administrator współpracuje tworząc Serwisy, w tym: reklamodawcy, pośrednicy, podmioty działające na rynku e-commerce, firmy badawcze. Administrator podejmuje współpracę z partnerami rekomendowanymi przez międzynarodową organizację Interactive Advertising Bureau, partnerami Google lub innymi partnerami. Aby zapoznać się z listą Zaufanych Partnerów skorzystaj z przycisku „Zgody" w stopce wybranego Serwisu lub zakładce Konto/Twoje zgody w aplikacjach mobilnych.

Profilowanie: zautomatyzowane przetwarzanie Danych Osobowych, które polega na wykorzystaniu Danych Osobowych do oceny niektórych czynników dotyczących osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Przycisk Zgody/Twoje Zgody: udostępniony przez Administratora przycisk lub odnośnik umożliwiający wywołanie okna z funkcjonalnościami, za pomocą których Użytkownik może zadecydować o procesach przetwarzania swoich Danych Osobowych przez nas oraz naszych Zaufanych Partnerów, w tym: udzielić zgody na przetwarzanie Danych, odmówić jej udzielenia, ograniczyć jej zakres np. do określonych celów lub określonych podmiotów, wycofać udzieloną zgodę, jak również, zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Danych w oparciu o uzasadniony interes danego administratora. Przycisk Zgody odnajdziesz na stronach naszych serwisów internetowych w stopce (stopki szukaj na dole każdej strony internetowej), w aplikacjach mobilnych przycisk Twoje Zgody znajdziesz w zakładce Konto.

W związku z korzystaniem z naszych Serwisów zbieramy i przetwarzamy Twoje Dane Osobowe. Poniżej znajdziesz szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania Twoich Danych Osobowych.

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY TWOJE DANE?

Twoje Dane takie, jak adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii pozyskujemy gdy f nasze Serwisy (także, jako użytkownik niezalogowany). Przetwarzamy je w następujących celach:

1) w celu udostępniania treści gromadzonych w Serwisach – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes polegający na rozpowszechnianiu naszych treści (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

2) w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;

3) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie naszych praw;

4) w celach marketingowych naszych oraz innych podmiotów, zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane niżej w sekcji MARKETING;

5) w celu umożliwienia bezpłatnego dostępu do serwisów odpłatnych, w ramach przydzielonego limitu, wówczas podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes polegający na weryfikacji limitu bezpłatnego dostępu do treści odpłatnych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Twoja Aktywność w Serwisach, w tym Twoje Dane Osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informacje o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług), oraz poprzez skrypty analityczne. Z tych Danych korzystamy przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem naszych usług, w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania nim, a także w celach analitycznych i statystycznych. W powyższym zakresie podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Rejestracja w Serwisie

Aby utworzyć Konto w serwisie, jesteś proszony/a o podanie Danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta tj. adresu e-mail lub o wyrażenie zgody na pobranie tych Danych z platformy Google, Apple lub Facebook. Ponadto, w celu ułatwienia obsługi, Użytkownik może podać dodatkowe Dane – takie dane można w każdym czasie usunąć. Podanie Danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta. Podanie nicku, którym podpisujesz się w systemie naszych komentarzy jest obowiązkowe abyś mógł/a komentować. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne.

W związku z założeniem i obsługą konta przetwarzamy Twoje Dane w następujących celach:

1) w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Serwisie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w zakresie Danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

2) w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisach i sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;

3) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw;

4) w celach marketingowych naszych oraz innych podmiotów – zasady przetwarzania Danych Osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji MARKETING

Jeżeli zakładasz konto lub logujesz się w Serwisie za pośrednictwem portali społecznościowych (Facebook, lub systemu logowania Google i Apple), Serwis za Twoją zgodą pobierze z Twojego konta w ramach portalu społecznościowego jedynie Dane niezbędne do rejestracji i obsługi konta.

Dane Osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), możesz umieścić tylko pod warunkiem, że nie naruszysz praw tych osób.

Składanie zamówień

Złożenie i realizacja zamówienia (zakupu towaru lub usługi) wiąże się z przetwarzaniem Twoich Danych Osobowych. Złożenie zamówienia wymaga w niektórych przypadkach posiadania konta w Serwisie. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem przyjęcia zamówienia. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne.

W związku ze składaniem zamówień Dane Osobowe są przetwarzane:

1) w celu realizacji złożonego zamówienia (w tym ewentualnych reklamacji) – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie, podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

2) w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);

3) w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, a także ich preferencji zakupowych, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;

4) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na ochronie naszych praw.

Formularze kontaktowe

Skorzystanie z formularza wymaga podania Danych Osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. Ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi zgłoszenia. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne.

Dane Osobowe podane w formularzu są przetwarzane:

 • w celu identyfikacji nadawcy oraz załatwienia sprawy opisanej w formularzu – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu statystyk spraw zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu, m.in. w celu doskonalenia jego funkcjonalności.

Personalizacja i dostosowywanie treści redakcyjnych

Przetwarzamy Twoje Dane Osobowe w celu dostosowywania treści redakcyjnych, a polegać to może na:

1) wyświetlaniu Ci treści redakcyjnych, które są dostosowane do Twoich deklarowanych preferencji;

2) wyświetlaniu Ci treści redakcyjnych odpowiadających Twojej geolokalizacji (np. treści o charakterze lokalnym);

3) prowadzeniu innego rodzaju działań związanych z dostosowywaniem treści redakcyjnych do Twoich zainteresowań.

Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych w celu personalizacji i dostosowywania treści redakcyjnych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) lub Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

W celu realizowania działań personalizacji i dostosowywania treści, w niektórych przypadkach wykorzystujemy profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych, dokonujemy oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy zachowań na przyszłość.

MARKETING

Twoje Dane Osobowe przetwarzamy w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:

1) wyświetlaniu Ci treści marketingowych niezależnych od Twoich preferencji (w tym reklama standardowa);

2) wyświetlaniu Ci treści marketingowych odpowiadających Twoim zainteresowaniom (reklama behawioralna);

3) kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe (usługa newslettera);

4) prowadzeniu innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe).

W celu realizowania działań marketingowych w niektórych przypadkach wykorzystujemy profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych oceniamy Twoje wybrane zachowania lub tworzymy prognozy Twoich zachowań na przyszłość.

Reklama Standardowa

Reklama Standardowa jest to reklama niezależna od preferencji Użytkownika. W przypadku emisji takiej reklamy, Dane Osobowe są przetwarzane w celach marketingowych w związku z realizacją naszego uzasadnionego interesu (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Reklama behawioralna

Reklama behawioralna jest to reklama, która jest dopasowana do preferencji Użytkownika. Wyświetlenie Ci reklamy behawioralnej opiera się m.in. na Profilowaniu, czyli wykorzystaniu i analizie Twoich Danych Osobowych zebranych za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii. Podstawą prawną profilowania dla celów marketingowych jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) lub Twoja dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Na profilowanie oparte na prawnie uzasadnionym interesie przysługuje Ci prawo do wyrażenia sprzeciwu opisane w sekcji TWOJE PRAWA. Zgoda może być wyrażona także poprzez akt jednoznacznej czynności potwierdzającej wyrażenie zgody. Proces ten jest opisany w komunikacie, który pojawia się w oknie wyświetlanym w procesie zbierania zgód. Zgodę możesz cofnąć w każdym momencie, ale nie ma to wpływu na legalność profilowania w celach marketingowych do którego doszło przed jej cofnięciem.

Aby zmienić ustawienia prywatności dotyczące reklamy behawioralnej wyświetlanej przez nas lub naszych Zaufanych Partnerów, skorzystaj z przycisku „Zgody", znajdującego się w stopce serwisu (Twoje zgody w Koncie aplikacji mobilnej) albo skontaktuj się z nami (dane kontaktowe znajdziesz w serwisie). Zmiana ustawień prywatności dokonana na stronie danego serwisu internetowego zostanie zapisana jedynie dla serwisów, do których stosuje się niniejszą Politykę Prywatności.

Aby zdecydować o zgodach na innych naszych serwisach internetowych, – udostępnianych w innych domenach, dokonaj stosownych zmian w wybranym serwisie internetowym właściwym dla danej domeny. Zmiana ustawień prywatności dokonana w obrębie danej aplikacji zostanie zapisana jedynie dla tej aplikacji. Aby zdecydować o zgodach w obrębie innych naszych aplikacji, dokonaj stosownych zmian w ramach wybranej aplikacji.

Domeny, pod którymi znajdziesz nasze Serwisy to (wraz z ewentualnymi subdomenami):

 • Wyborcza.pl;
 • wysokieobcasy.pl;
 • komunikaty.pl;
 • odeszli.pl;
 • cojestgrane24.pl;
 • wyborcza.biz
 • czasbrodnicy.pl
 • czasswiecia.pl
 • logo24.pl;
 • czaschelmna.pl;
 • magazyn-kuchnia.pl

Aplikacje mobilne: Gazeta Wyborcza, Krzyżówki Gazety Wyborczej, dostępne w sklepach AppStore lub Google Play.

Oferty dedykowane i promocje

Niektóre nasze oferty i promocje są kierowane do wybranych użytkowników (np. oferty dla studentów, nowych prenumeratorów). Wyświetlając Ci takie oferty i promocje przetwarzamy Twoje Dane Osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – tj. uzasadnionego interesu administratora polegającego na weryfikacji czy spełniasz warunki dla danej promocji, czy dedykowanej oferty.

Newsletter

Osobom, które w tym celu podały swój adres e-mail, świadczymy usługę newslettera. Podanie Danych wskazanych przy zapisaniu się na newsletter (adresu e-mail) jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi.

Dane Osobowe są przetwarzane:

1) w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

2) w przypadku kierowania do Użytkownika treści marketingowych w ramach newslettera – podstawą prawną przetwarzania, w tym profilowania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na dostarczaniu treści zamówionych przez Użytkownika;

3) w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes, (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;

4) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie danych praw.

Marketing bezpośredni

Marketing bezpośredni kierowany za pośrednictwem m.in. poczty e-mail, wiadomości MMS/SMS lub drogą telefoniczną wymaga Twojej zgody (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 pkt a) RODO). Zgodę możesz cofnąć w każdym momencie. Cofnięcie zgody nie ma jednak wpływu na legalność przetwarzania Twoich Danych w celach marketingu bezpośredniego przed jej cofnięciem. Aby cofnąć zgodę skorzystaj z udostępnionych przez nas funkcjonalności albo skontaktuj się z nami (dane kontaktowe znajdziesz w wybranym Serwisie).

Umożliwienie bezpłatnego dostępu do Serwisów odpłatnych

Korzystanie z niektórych naszych Serwisów jest odpłatne. Możesz uzyskać nieodpłatny dostęp do wybranych przez nas treści – w ramach ustalonego limitu. Twoje Dane są w związku z tym przetwarzane w celu ustalenia przysługującego Ci limitu. Podstawą prawną przetwarzania Twoich Danych jest nasz uzasadniony interes polegający na umożliwieniu ograniczonego, nieodpłatnego dostępu do tych Serwisów w ramach tego limitu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA

Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na Twoim urządzeniu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. W niniejszej Polityce informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii wykorzystywanych w ramach Serwisu.

Cookies „serwisowe"

Wykorzystujemy tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu wyświetlania treści oraz poprawy jakości naszych usług oraz weryfikacji limitu nieodpłatnego dostępu do naszych odpłatnych serwisów. W związku z tym, razem z podmiotami świadczącymi na naszą rzecz usługi analityczne oraz statystyczne, korzystamy z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w Twoim komputerze, telefonie, tablecie itp.).

Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:

1) pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Ciebie (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies);

2) uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane w celu realizacji usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);

3) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);

4) sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);

5) trwałe pliki cookies służące do personalizacji Twojego interfejsu na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies),

6) pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies:

 • stosowane przez Gemius S.A. - tj. podmiot, któremu powierzyliśmy przetwarzanie Danych Osobowych – w celu realizacji badań oglądalności Serwisu oraz w celu prowadzenia analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkowników, w tym tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu,
 • Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google – tj. podmiot, któremu Administrator powierzył przetwarzanie Danych Osobowych - w celu prowadzenia analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, w tym tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu);

7) pliki cookies własne służące do monitorowania liczby artykułów udostępnionych nieodpłatnie w miesiącu kalendarzowym, w ramach limitu.

Cookies „marketingowe"

My oraz nasi Zaufani Partnerzy wykorzystujemy również pliki cookies do celów marketingowych. W tym celu My oraz nasi Zaufani Partnerzy przechowujemy informacje lub

uzyskujemy dostęp do informacji już przechowywanych w Twoim komputerze, telefonie, tablecie itp.). Wykorzystanie plików cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem Danych Osobowych w celach reklamowych wymaga uzyskania Twojej zgody. Zgodę możesz cofnąć w każdym momencie, ale nie ma to wpływu na legalność przetwarzania Twoich Danych w celach marketingowych przed jej cofnięciem.

Jak zarządzać plikami cookie

Ustawienia niektórych plików cookie zależą od Ciebie. Aby zdecydować o plikach cookie skorzystaj z przycisku „Zgody" (Twoje zgody w Koncie w aplikacjach mobilnych) albo skontaktuj się z nami (dane kontaktowe wskazane z Serwisie). Zmiana ustawień plików cookie dokonana na stronie danego Serwisu internetowego zostanie zapisana jedynie dla Serwisów, do których stosuje się niniejszą Politykę Prywatności. Aby zdecydować o plikach cookie na stronach naszych serwisów udostępnianych w innych domenach, dokonaj stosownych zmian w wybranym serwisie internetowym właściwym dla danej domeny. Zmiana ustawień plików cookie dokonana w obrębie danej aplikacji zostanie zapisana jedynie dla tej aplikacji. Aby zdecydować o plikach cookie w obrębie innych naszych aplikacji, dokonaj stosownych zmian w ramach wybranej aplikacji. Domeny internetowe, pod którymi udostępniamy nasze Serwisy to (wraz z ewentualnymi subdomenami):

 • Wyborcza.pl;
 • wysokieobcasy.pl;
 • komunikaty.pl;
 • odeszli.pl;
 • cojestgrane24.pl;
 • wyborcza.biz
 • czasbrodnicy.pl
 • czasswiecia.pl
 • logo24.pl;
 • czaschelmna.pl;
 • magazyn-kuchnia.pl

Aplikacje mobilne: Gazeta Wyborcza, Krzyżówki Wyborczej. Dostępne w sklepach AppStore lub Google Play.

Możesz też w każdym czasie zmienić ustawienia w zakresie cookies, w tym ograniczyć lub wyłączyć ich stosowanie za pomocą ustawień przeglądarki. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisów, a wycofanie zgody nie wpływa na legalność działań podejmowanych w okresie, gdy zgoda była wyrażona.

POWIADOMIENIA WEB PUSH 

Dane Osobowe Użytkowników (generowane na podstawie cookies, a przypadku prenumeratorów - także dotyczące ich prenumeraty) mogą za ich zgodą być przetwarzane w celu dostarczania powiadomień web push. Web push to krótkie komunikaty, które wyświetlają się na urządzeniu (desk top i/lub mobilnym) Użytkownika, zawierające informacje o treściach dostępnych w ramach Serwisu i/lub o statusie prenumeraty Użytkownika.  

Podstawą prawną przetwarzania danych w celu wysyłki powiadomień web push jest zgoda udzielona przez Użytkownika – tj. art. 6 ust. 1 lit a RODO.  

Użytkownik wyraża zgodę na powiadomienia web push poprzez naciśnięcie odpowiedniego buttona przy zapytaniu o chęć otrzymywania powiadomień. Powiadomienia odnoszące się do treści Serwisu będą dobierane w oparciu o Profilowanie, to jest o dane na temat aktywności Użytkownika w Serwisie (jakie witryny odwiedza, jakie artykuły czyta). Powiadomienia odnoszące się do statusu prenumeraty będą miały treść dotyczącą aktualnego statusu danego Użytkownika jako prenumeratora. 

Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celu wysyłki web push najdłużej do czasu cofnięcia zgody. Zgoda może być w każdym czasie cofnięta, ale nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej cofnięciem. 

 Aby cofnąć zgodę należy: 

1) w przeglądarce Google Chrome: 

 • kliknąć ikonę menu (trzy kropki w prawym górnym rogu przeglądarki);
 • wybrać opcję Ustawienia; 
 • przewinąć otwartą stronę na sam dół i klikną przycisk Zaawansowane;
 • wybrać opcję ustawienia witryn; 
 • otworzyć Powiadomienia
 • w sekcji Zezwalaj kliknąć ikonę trzech kropek znajdującą się obok adresu strony internetowej, od której nie chcesz otrzymywać powiadomień;
 • kliknąć Blokuj;

2) w przeglądarce Microsoft Edge:  

 • kliknąć w ikonę menu (trzy kropki pionowe w prawym górnym rogu) przeglądarki, a następnie wybrać opcję Ustawienia; 
 • wybrać Pliki cookie i uprawnienia witryny, a następnie kliknąć Powiadomienia w sekcji Uprawnienia witryny; 
 • w sekcji Zezwalaj znaleźć witrynę Wyborczej i kliknąć ikonę trzech kropek znajdującą się obok adresu strony internetowej; 
 • kliknąć Blokuj; 

3) w przeglądarce Firefox  

 • kliknąć w ikonę menu (trzy paski poziome w prawym górnym rogu) przeglądarki, a następnie wybrać opcję Ustawienia; 
 • wybrać Prywatność i bezpieczeństwo, a następnie w sekcji Uprawnienia kliknąć Ustawienia przy Powiadomieniach; 
 • znaleźć witrynę Wyborczej i kliknąć Blokuj w rozwijanym menu obok adresu www; 

4) w przeglądarce Opera  

 • kliknąć w ikonę menu (trzy paski poziome w prawym górnym rogu) przeglądarki, a następnie wybierać Przejdź do pełnych ustawień przeglądarki; 
 • wybrać Prywatność i bezpieczeństwo, a następnie kliknąć Ustawienia witryny; 
 • wybrać Powiadomienia; 
 • znaleźć witrynę Wyborczej i kliknąć ikonę trzech kropek znajdującą się obok adresu strony internetowej; 
 • kliknąć Blokuj

Na życzenie, nasze biuro obsługi klienta udziela konsultacji, które mogą pomóc w cofnięciu zgody. 

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Okres przetwarzania Danych zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady Dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub zrealizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu lub skutecznego żądania usunięcia Danych.

Okres przetwarzania Danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w okolicznościach i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

TWOJE PRAWA

Przysługuje Ci prawo: dostępu do Twoich Danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W zakresie, w jakim Twoje Dane przetwarzane są na podstawie zgody, można ją wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z nami zgodnie z danymi podanymi w Serwisie.

Prawo do sprzeciwu

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich Danych

 • w celu marketingu bezpośredniego;
 • z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania Twoich Danych jest nasz uzasadniony interes (np. nasze cele marketingowe, statystyczne, analityczne), wtedy Twoje Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO. Aby zgłosić sprzeciw skorzystaj z przycisku „Zgody" w stopce serwisu lub Twoje zgody w ramach konta w aplikacji albo skontaktuj się z nami zgodnie z danymi podanymi w serwisie – w zależności od rodzaju i zakresu sprzeciwu.

Zgłoszenie sprzeciwu w danym serwisie przy wykorzystaniu przycisku Zgody jest skuteczne tylko dla Serwisów, do których stosuje się niniejszą Politykę Prywatności. Zgłoszenie sprzeciwu dla danej aplikacji, przy wykorzystaniu przycisku Twoje Zgody w koncie jest skuteczne tylko dla danej aplikacji.

Domeny internetowe, do których stosuje się niniejszą Politykę Prywatności to (wraz z ewentualnymi subdomenami):

 • Wyborcza.pl;
 • wysokieobcasy.pl;
 • komunikaty.pl;
 • odeszli.pl;
 • cojestgrane24.pl;
 • wyborcza.biz
 • czasbrodnicy.pl
 • czasswiecia.pl
 • logo24.pl;
 • czaschelmna.pl;
 • magazyn-kuchnia.pl.

Aplikacje mobilne: Gazeta Wyborcza, Krzyżówki Wyborczej. Dostępne w sklepach Apple AppStore lub Google Play.

Aby wyrazić sprzeciw dla naszych serwisów udostępnianych w innych domenach dokonaj zmian w wybranym serwisie udostępnianym w ramach tej domeny, z wykorzystaniem przycisku Zgody. Aby wyrazić sprzeciw dla wybranej aplikacji dokonaj zmian ustawień prywatności dla wybranej aplikacji (przycisk Twoje Zgody w Koncie danej aplikacji).

Więcej informacji o Twoich uprawnieniach wynikających z RODO znajduje się w Polityce Transparentności (dostępnej tutaj), stanowiącej załącznik do niniejszej Polityki Prywatności.

ODBIORCY DANYCH

W związku z realizacją naszych usług Twoje Dane Osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych służących do świadczenia usług, podmiotom, takim jak banki i operatorzy płatności, firmy badawcze, podmioty świadczące usługi księgowe, firmy realizujące usługi kurierskie i przesyłkowe , agencjom marketingowym (w zakresie usług marketingowych) oraz podmiotom, które są z nami powiązane – w tym spółkom z naszej grupy kapitałowej.

O ile wyrazisz taką zgodę, Twoje Dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom dla ich własnych celów, w tym marketingowych.

Twoje Dane mogą zostać ujawnione właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, z której wynika obowiązek prawny udzielenia informacji oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Możliwe jest, że przekażemy Twoje Dane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) – w szczególności administratorom portali społecznościowych. Takie przekazanie nastąpi, o ile zapewniony zostanie odpowiedni stopień ochrony Twoich Danych , który zostanie stwierdzony w szczególności poprzez:

1) współpracę z podmiotami przetwarzającymi Dane Osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;

2) stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;

3) stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.

Na Twoje żądanie udostępnimy Ci kopię Twoich Danych, które zostaną przekazane poza obszar EOG.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Na bieżąco prowadzimy analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Dane Osobowe przetwarzane są przez nas w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do Danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Dbamy o to, by wszystkie operacje na Danych Osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

Podejmujemy wszelkie niezbędne działania, by także nasi podwykonawcy i inne podmioty z nami współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane Osobowe na nasze zlecenie.

DANE KONTAKTOWE

Kontakt z nami jest możliwy poprzez adres e-mail iod@agora.pl lub pisemnie na adres: Agora, ul. Czerska 8/10 (00-732) Warszawa.

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się na wskazany powyżej adres e-mail.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.