Gdzie diabeł nie może, tam Ślązaka pośle

red. Małgorzata Bożek; Animacja: Rafał Kucharczuk
04.09.2015 20:49

Wojciech Korfanty stał się prawdziwym symbolem walki o polskość Górnego Śląska. Dorastając w rodzinie biednego górnika, początkowo posługiwał się językiem niemieckim. Jednak przymusowa germanizacja w szkole, a także postawa kanclerza Otto von Bismarcka wywołały w młodym mężczyźnie silną niechęć do Niemców. Za zgłębianie polskiej literatury został wydalony z pruskiego gimnazjum.

Korfanty postanowił zaangażować się w działalność polityczną. Bardzo szybko uzyskał mandat poselski do Reichstagu. Manifestując swoje poglądy polityczne, wystąpił przeciwko rządowi Jędrzeja Moraczewskiego, przez lata pozostawał też w konflikcie z Józefem Piłsudskim. Stanął na czele III powstania śląskiego, zabiegając o jak najkorzystniejsze dla Polski zakończenie konfliktu. Po przewrocie majowym został aresztowany i osadzony w Brześciu. W obawie przed dalszymi represjami uciekł z kraju. Powrócił dopiero w 1939 roku, pragnąc okazać rodakom solidarność wobec nadchodzącej wojny. Wolnością nie cieszył się jednak długo. Bardzo szybko został aresztowany, a niedługo po tym zmarł.

Przyczyna śmierci polityka do dzisiaj jest zagadką. Krążące pogłoski o rzekomym wymalowaniu jego celi arszenikiem nigdy nie zostały potwierdzone. W pamięci Polaków Wojciech Korfanty zawsze pozostanie wielkim politykiem śląskim, a także ulubieńcem kobiet.

Partnerem Strategicznym cyklu 'Objazdowe muzeum historii Polski' jest Fundacja PZU. Honorowy patronat objęło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zapraszamy na: wyborcza.pl/objazdowemuzeum

Scenariusz oparty na źródłach:
'Wojciech Korfanty', Miłosz Skrzypek, Wydawnictwo Sejmowe, 2009,
'Górny Śląsk: zarys dziejów do połowy XX wieku', Michał Lis, Uniwersytet Opolski, Wyd. UO, 2001
'Wojciech Korfanty', Jan F. Lewandowski, Państwowy Instytut Wydawniczy, 2013