Rosyjski generał i ocalenie Warszawy

Animacja: Rafał Kucharczuk
29.08.2015 11:01

Na początku drugiej połowy XIX wieku Warszawa zdawała się dążyć do całkowitej klęski. Miasto, w którym mieszkało wówczas prawie 300 tysięcy ludzi nie było skanalizowane. Permanentny brak wody i niechęć ludzi do higieny wywoływał liczne choroby i dużą śmiertelność. Na ratunek upadającemu miastu przybył ówczesny prezydent - Sokrates Starynkiewicz, który przejął zarząd nad Warszawą pod koniec 1875 roku. Emerytowany carski generał, który niegdyś pacyfikował bunt polskich chłopów na Lubelszczyźnie, brał udział w walkach na Krymie, a także tłumił powstanie Węgrów, przemienił Warszawę w prawdziwą perłę. Za priorytet postawił sobie wyposażenie miasta w system kanalizacji i dostarczenie wody wszystkim mieszkańcom. Mimo wyraźnej niechęci ze strony części ludności, w 1886 r. nowymi kanałami popłynęła woda.

Prezydent Starynkiewicz starał się patrzyć na miasto całościowo, dlatego zadbał również o miejską przestrzeń i infrastrukturę. W mieście podłączono telefony, ruszył transport miejski, poszerzono ulice i obsadzono skwery. Starynkiewicz nie godził się na podniesienie funduszy na policję, w wyniku czego po 17 latach rządzenia podał się do dymisji. W pogrzebie generała uczestniczyły tłumy wdzięcznych mu Polaków.


Partnerem Strategicznym cyklu 'Objazdowe muzeum historii Polski' jest Fundacja PZU. Honorowy patronat objęło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zapraszamy na: wyborcza.pl/objazdowemuzeum