Rekonstrukcja górnej dwójki na korzeniu w ramach NFZ

red
16.08.2013 15:56
A A A
Witam, czy rekonstrukcja dwójki górnej na korzeniu jest refundowana z NFZ?

Leczenie zębów w odcinku przednim, w tym rekonstrukcja dwójki górnej na korzeniu mieści się w zakresie świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych w podmiotach leczniczych, które mają podpisaną umowę z NFZ.

Katalog zakresów świadczeń, m.in. leczenia stomatologicznego, znajduje się w załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 64/2007/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 września 2007 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenia stomatologicznego.

Jednakże warto zaznaczyć, iż siekacz boczny w szczęce (dwójka górna) jest w strefie estetycznej, dlatego o ile ząb ma jednolity kolor to materiał kompozytowy chemoutwardzalny w aspekcie walorów estetycznych spełni oczekiwania, to w przypadku kiedy ząb wymaga rekonstrukcji kilkoma odcieniami barw kolorystycznych, to bardziej wskazany będzie materiał kompozytowy światłoutwardzalny (celem rekonstrukcji mamelonów zębiny i uwydatnienia bardziej przeziernego szkliwa), który nie jest już w zakresie świadczeń gwarantowanych przez NFZ.

Drugim ważnym aspektem jest rozległość brakujących twardych tkanek zęba, gdyż jeżeli pozostał sam korzeń zęba, to prawdopodobnie jest to ząb po leczeniu endodontycznym (ryc.) i wskazane będzie wykonanie wkładu koronowo-korzeniowego i rekonstrukcja całej korony zęba.

Zarówno szkliwo, jak i zębina są tkankami kruchymi i cechują się większą wytrzymałością na ściskanie niż na rozciąganie, to jednak większość ceramik dentystycznych ma wyższą odporność na rozciąganie w porównaniu ze szkliwem zęba naturalnego. Ale warto pamiętać, iż w świetle zasad biomimetyki: nowoczesne procedury odtwórcze nie powinny koncentrować się na wykonywaniu uzupełnień najmocniejszych, ale na uzupełnieniach kompatybilnych z mechanicznymi, biologicznymi i optycznymi właściwościami leżących pod nimi tkankami zęba.

Aby ocenić wskazanie do wyboru odpowiedniego wariantu leczenia, należy wykonać szczegółowe badanie przez lekarza dentystę w gabinecie stomatologicznym.

Pokrewne tematy: www.zapytajlekarza.mp.pl

Odpowiedziała: dr n. med. Wioletta Bereziewicz

 

Zakład Epidemiologii i Badań Populacyjnych IZP CMUJ w Krakowie Zakład Stomatologii Zintegrowanej IS CMUJ w Krakowie Europejskie Centrum Profilaktyki w Krakowie

Piśmiennictwo:

Magne P., Belser U.: Adhezyjne uzupełnienia porcelanowe w odcinku przednim podejście biomimetyczne. Wydawnictwo Kwintesencja, Warszawa 2010. Roberson T.M., Heymann H.O., Swift E.J.: Stomatologia zachowawcza, tom I, II. Suliborski S. (red. pol. wyd.): Wydawnictwo Czelej, Lublin 2010. Wassell R., Naru A., Steele J., Nohl F.: Okluzja w praktyce. Wydawnictwo Kwintesencja. Warszawa 2012. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 64/2007/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 września 2007 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie stomatologiczne (na postawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 pkt 1,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.1)

Odpowiedzi przygotowuje: Medycyna Praktyczna: lekarze pacjentom.

 

Wróć do serwisu | Przeczytaj regulamin