Czy odczulanie podskórne jest refundowane przez NFZ?

red
13.08.2013 17:11
A A A
Czy odczulanie podskórne jest refundowane u osób dorosłych?

Tak, immunoterapia alergenowa (odczulanie) jest procedurą refundowaną przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Metoda ta jest stosowana w leczeniu alergii IgE-zależnej u pacjentów powyżej 6. roku życia, spełniających odpowiednie kryteria.

W Polsce odczulanie metodą klasyczną (podskórną) mogą prowadzić jedynie lekarze alergolodzy. Preparaty do immunoterapii alergenowej dostępne są wyłącznie na receptę.

Część z nich sprzedawana jest z refundacją "ryczałt" - (alergeny drzew, traw, chwastów, roztoczy kurzu domowego), część z odpłatnością 100% - (alergeny osy, pszczoły, kota, psa).

Immunoterapia alergenami owadów błonkoskrzydłych (osy, pszczoły) prowadzona w warunkach hospitalizacji jest refundowana całkowicie, włącznie z refundacją podawanego preparatu.

Pokrewne tematy: www.alergie.mp.pl

Odpowiedziała dr n. med. Grażyna Durska

 

Zakład Medycyny Rodzinnej

 

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

 

Poradnia alergologiczna "Podgórna" w Szczecinie

 

Piśmiennictwo:

Antczak-Marczak M., Kuna P.: Swoista terapia alergenowa (SIA) w praktyce - porównanie aktualnych wytycznych europejskich i amerykańskich, EBM versus ChPL. Terapia. Alergologia, 2012; 4 (271): 36-42. Kowalski M.L. (red.): Immunoterapia alergenowa. Mediton. Oficyna Wydawnicza, 2003; 137-146. Kruszewski J. (red.): Standardy w alergologii, część I. Wyd. II. Stanowiska panelów eksperckich Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Kraków 2010. Kupczyk M., Kuna P.: Mechanizmy immunologiczne skutecznej immunoterapii swoistej. Terapia. Alergologia, 2012; 4 (271): 30-34.

Odpowiedzi przygotowuje: Medycyna Praktyczna: lekarze pacjentom.

 

Wróć do serwisu | Przeczytaj regulamin