Odbudowa ukruszonego fragmentu jedynki w ramach NFZ

red
12.08.2013 13:15
A A A
Ukruszyło mi się pół jedynki, jakie są możliwości, żeby leczyć ten ząb w ramach NFZ? Aktualnie mam ciężką sytuację finansową i nie bardzo stać mnie na to, bez tego zęba głupio mi trochę, bo mam 19 lat, a zęby mi się kruszą, jak u starszego człowieka.

Tak, odbudowa "ukruszonego fragmentu jedynki" (ryc.) jest bezpłatne, gdyż leczenie zębów przednich mieści się w zakresie świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych w podmiotach leczniczych, które mają podpisaną umowę z NFZ.1 Katalog zakresów świadczeń, m.in. leczenia stomatologicznego, znajduje się w załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 64/2007/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 września 2007 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenia stomatologicznego.

W ramach ww. zasad leczenia możliwe jest zastosowanie materiałów kompozytowych chemoutwardzalnych, które mogą spełnić oczekiwania pacjenta w aspekcie funkcjonalnym i estetycznym, choć kompozyty światłoutwardzalne mają jeszcze większe walory estetyczne, gdyż jest możliwe łączenie wielu barw i odbudowa utraconych tkanek twardych zęba techniką warstwową metodą bezpośrednią w jamie ustnej pacjenta.

Wskazane jest badanie kliniczne w gabinecie stomatologicznym przez lekarza dentystę celem oceny możliwości odbudowy brakujących tkanek twardych zęba.

Pokrewne tematy:

www.zapytajlekarza.mp.pl

Odpowiedziała

dr n. med. Wioletta Bereziewicz

 

Zakład Epidemiologii i Badań Populacyjnych IZP CMUJ w Krakowie

 

Zakład Stomatologii Zintegrowanej IS CMUJ w Krakowie

 

Europejskie Centrum Profilaktyki w Krakowie

 

Piśmiennictwo

Roberson T.M., Heymann H.O., Swift E.J.: Stomatologia zachowawcza, tom I, II. Suliborski S. (red. pol. wyd.): Wydawnictwo Czelej, Lublin 2010. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 64/2007/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 września 2007 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie stomatologiczne (na postawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 pkt 1,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.1)

Odpowiedzi przygotowuje: Medycyna Praktyczna: lekarze pacjentom.

 

Wróć do serwisu | Przeczytaj regulamin