Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Narodowy Fundusz Zdrowia nie refunduje aparatu ortodontycznego stałego, wyjątek stanowi program ortodontycznej opieki nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki, w ramach którego są realizowane poniżej wymienione świadczenia gwarantowane zgodnie z umową z NFZ: u niemowląt przedoperacyjne kształtowanie szczęki płytką podniebienną, korektę zaburzeń zębowo-zgryzowych aparatami zdejmowanymi, korektę zaburzeń zębowo-zgryzowych aparatami stałymi, rehabilitację protetyczną, leczenie retencyjne, uzupełnienie braków zębowych protezami ruchomymi. Natomiast w ramach ubezpieczenia NFZ można podjąć leczenie wady zgryzu u dzieci do ukończenia 12. roku życia, stosując aparat ruchomy jednoszczękowy lub dwuszczękowy.

Aparat stały jest na stałe zacementowany do zębów i składa się z takich elementów, jak: zaczepy - pierścienie (ryc. 1A), zamki (ryc. 1B), guziczki, łuki (ryc. 1C) i elementy pomocnicze, tj.: ligatury, gumki i elementy sprężyste.

Rycina 1. Aparat ortodontyczny stały: (A) pierścień ortodontyczny zacementowany na zębie 36, (B) zamki ortodontyczne zacementowane na zębach 35, 34, 33 oraz (C) łuk (fot. W. Bereziewicz)

Wskazaniami do zastosowania aparatów stałych są: przesuwanie równoległe zębów, wyprostowanie nachylonych zębów, wprowadzenie do łuku zębów przemieszczonych po ich operacyjnym odsłonięciu, kształtowanie łuków zębowych u pacjentów rozszczepowych, do rozsuwania szwu podniebiennego, zakotwienia w łuku przeciwstawnym, do przygotowania przed leczeniem protetycznym osób dorosłych, do poprawy warunków zgryzowych po ukończeniu wzrostu, do kształtowania łuków zębowych w ramach zabiegów zespołowych ortodontyczno-szczękowo-chirurgicznych.

Pokrewne tematy: www.pediatria.mp.pl

Odpowiedziała

dr n. med. Wioletta Bereziewicz

 

Zakład Epidemiologii i Badań Populacyjnych IZP CMUJ w Krakowie

 

Zakład Stomatologii Zintegrowanej IS CMUJ w Krakowie

 

Europejskie Centrum Profilaktyki w Krakowie

 

Piśmiennictwo:

Kahl-Nieke B.: Wprowadzenie do ortodoncji. Wydanie I polskie pod redakcją Adama Masztalerza. Wydawnictwo Urban&Partner, Wrocław 1999: 156?176. Zarządzenie Nr 90/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 października 2008 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne? Program ortodontycznej opieki nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki Na postawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027).

Zarządzenie Nr 91/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 października r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w

Odpowiedzi przygotowuje: Medycyna Praktyczna: lekarze pacjentom.

 

Wróć do serwisu | Przeczytaj regulamin

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.