Zaburzenia odporności u dzieci

26.03.2013 17:41
A A A
Witam, mam córkę, która ma 3,5 roku i jest dzieckiem alergicznym, tzn. jest uczulona w bardzo dużym stopniu na roztocza kurzu domowego i ma do tego astmę atopową. W tym roku przeszła 16 razy zapalenie płuc, obecnie córka przebywa w szpitalu na oddziale immunologii dziecięcej i są prowadzone badania w kierunku zaburzeń odporności. Moje pytanie brzmi: co powinnam jeszcze zrobić lub gdzie się z dzieckiem udać po konkretną pomoc?

Zdrowe 3,5-roczne dziecko (bez zaburzeń odporności) statystycznie choruje do 8 razy w ciągu roku. Najczęściej są to wirusowe infekcje dróg oddechowych o łagodnym przebiegu. Częstość zachorowań wzrasta u dzieci uczęszczających do przedszkola, a także u dzieci posiadających starsze rodzeństwo. W kolejnych latach życia w miarę dojrzewania układu odpornościowego liczba zachorowań stopniowo maleje. Czynnikami zmniejszającymi podatność dzieci na infekcje są szczepienia ochronne wykonywane zgodnie z obowiązującym kalendarzem szczepień, higieniczny tryb życia (prawidłowe odżywianie, nieprzegrzewanie dzieci - prawidłowy ubiór i temperatura w pomieszczeniach, odpowiednia ilość snu i spacerów), a także unikanie biernego palenia tytoniu.

Zaburzenia odporności należy podejrzewać w następujących sytuacjach:

- brak przyrostu masy ciała i zahamowanie wzrastania

- występujące dwa razy lub więcej w ciągu roku ciężkie zakażenia, trwające dwa miesiące lub dłużej pomimo stosowania antybiotykoterapii

- występujące dwa razy lub więcej w ciągu roku zapalenie płuc

- występujące cztery razy lub więcej w ciągu roku zakażenie ucha

- powtarzające się głębokie ropnie skórne lub narządowe

- przewlekająca się grzybica jamy ustnej i skóry

- konieczność długotrwałej antybiotykoterapii dożylnej

- występujące dwa razy lub więcej zakażenia tkanek miękkich, w tym posocznica

- wywiad rodzinny wskazujący na pierwotne niedobory odporności

Na pierwotne niedobory odporności u dzieci mogą wskazywać także:

- opóźnione ząbkowanie

- opóźnione odpadnięcie pępowiny

- małopłytkowość

- ciężkie zapalenia skóry

- trudności w leczeniu obturacyjnych zapaleń oskrzeli

- rozstrzenie oskrzeli

- nietypowe choroby autoimmunologiczne

- zmiany w budowie, zwłaszcza twarzy (dymorfizm)

- częściowy albinizm, nieprawidłowa budowa włosów

- zmiany naczyniowe

- zapalenia dziąseł, owrzodzenia, afty

- nieprawidłowe gojenie ran

- ropnie węzłów chłonnych, migdałków

- powiększenie narządów

- zapalenia naczyń

Niedobory odpornościowe mogą wynikać z zaburzeń odporności swoistej i nieswoistej. Przyczyną może być nieprawidłowa liczba lub funkcja komórek lub przeciwciał. Według danych rejestru pierwotnych niedoborów odporności Instytutu Pomnika - Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie obejmujących lata 1980-2012 najczęściej rozpoznawane zaburzenia odporności dotyczyły niedoborów i defektów przeciwciał.

W Polsce diagnostyką i leczeniem pierwotnych niedoborów odporności zajmują się następujące placówki medyczne:

Inną przyczyną częstych infekcji dróg oddechowych mogą być zaburzenia odporności nabyte, związane z chorobami dotyczącymi innych narządów lub z ich leczeniem.

Obecnie Pani dziecko jest diagnozowane na Oddziale Immunologii Dziecięcej pozostaje więc uzbroić się w cierpliwość i czekać na wyniki przeprowadzanych badań. Od ich wyników będzie zależało dalsze leczenie dziecka.

Pokrewne tematy: www.pediatria.mp.pl

Odpowiedziała

dr n. med. Grażyna Durska

Zakład Medycyny Rodzinnej

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Poradnia Alergologiczna "Podgórna" w Szczecinie

Piśmiennictwo:

Bernatowska E.: Jak rozpoznawać i leczyć pierwotne niedobory odporności. Pediatria Po Dyplomie 2010/3.

Dizon J.G., Goldberg M.S.: Diagnostyka niedoborów odporności. Medycyna Praktyczna - Pediatria, 2000: 4.

Zeman K.: Zaburzenia odporności u dzieci. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2001.

Zeman K., Szałowska D.: Pierwotne niedobory - ważna grupa rzadkich chorób uwarunkowanych genetycznie. Przegląd Pediatryczny 2006: 36,4: 251-257.

Odpowiedzi przygotowuje: Medycyna Praktyczna: lekarze pacjentom.

 

Wróć do serwisu | Przeczytaj regulamin