Próchnica zębów mlecznych - jakie są jej następstwa w przyszłości

13.03.2013 17:10
A A A
Jeżeli dziecko ma mleczne zęby z próchnicą, jakie mogą być potem problemy?

Jeżeli dziecko ma mleczne zęby z próchnicą, to mogą w późniejszym czasie wystąpić problemy, gdyż choroba próchnicowa jest chorobą zakaźną, ma odległe skutki i może być przyczyną zaburzeń zgryzu. Próchnica zębów to choroba wszechobecna we wszystkich populacjach na świecie i stanowi główną przyczynę bólu zębów i ich utraty.

Leczenie próchnicy zębów mlecznych jest konieczne, gdyż zaniedbania prowadzą do wczesnej ekstrakcji, czyli usunięcia zęba mlecznego, co niesie dalsze konsekwencje, powodując opóźnienie wyrzynania zęba stałego, podczas gdy późna ekstrakcja przyspieszy wyrzynanie zęba stałego, co nie jest obojętne dla prawidłowego zgryzu.

Najlepszym sposobem zachowania miejsca na wyrostku zębodołowym jest utrzymanie mlecznych zębów trzonowych aż do momentu naturalnej ich eksfoliacji, czyli procesu wypadania zębów mlecznych w okresie wymiany uzębienia, wtedy ząb mleczny trzyma miejsce dla wyrzynającego się zawiązka zęba stałego (ryc.).

Mimo iż osiągnięcia stomatologii ostatnio poprawiły skuteczność profilaktyki próchnicy, zmniejszając tym samym liczbę dzieci z wadą zgryzu powstałą w wyniku przedwczesnej utraty zębów mlecznych, to jest ona nadal jedną z najczęstszych przyczyn zaburzeń zgryzu, która wymaga dalszego leczenia ortodontycznego.

embed

Rycina. Ząb mleczny 85 wraz z zawiązkiem zęba stałego 45 (fot. Wioletta Bereziewicz)

Pokrewne tematy: www.pediatria.mp.pl

Odpowiedziała

dr n. med. Wioletta Bereziewicz

Zakład Epidemiologii i Badań Populacyjnych IZP CMUJ w Krakowie

Zakład Stomatologii Zintegrowanej IS CMUJ w Krakowie

Europejskie Centrum Profesjonalnej Profilaktyki i Leczenia Jamy Ustnej w Krakowie

Piśmiennictwo:

1. Cameron A.C., Widmer R.P.: Stomatologia dziecięca. Wydanie pierwsze polskie, Kaczmarek U. (red.). Wydawnictwo Urban & Partner, Wrocław 2005: 278-363.

2. Fejerskov O., Kidd E.: Próchnica zębów. Choroba próchnicowa i postępowanie kliniczne. Wyd. I polskie. Kaczmarek U. (red.). Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław 2006: 3-50.

Odpowiedzi przygotowuje: Medycyna Praktyczna: lekarze pacjentom.

 

Wróć do serwisu | Przeczytaj regulamin