Spalanie tłuszczów

.
15.10.2012 02:45
A A A
Nie mogłem nigdzie znaleĽć rzetelnej (popartej jakimi¶ badaniami) informacji, czy wewn±trz komórki, w mitochondriach, spalane s± tłuszcze nasycone, czy nienasycone. Czy mog± Państwo przedstawić bardziej fachowe informacje na ten temat, albo polecić jaki¶ dobry artykuł, który badałby sprawę bardziej naukowo?

Triglicerydy - to podstawowe związki chemiczne będące składnikiem tłuszczów. Pierwszy etap spalania triglicerydów, rozkład cząsteczki na glicerol i 3 wolne kwasy tłuszczowe (stąd pochodzi nazwa triglicerydy) zachodzi głównie w tkance tłuszczowej.

Kwasy tłuszczowe dostają się do krwi, skąd są pobierane przez tkanki celem spalenia. Z kolei glicerol ulega spaleniu w tkankach, które zawierają enzym kinazę glicerolową (glicerol włącza się po ufosforylowaniu jako glicerolo-aldehydo-3P w proces glikolizy), natomiast w tkankach, jak np. tkanka tłuszczowa, które nie mają tego enzymu, glicerol dostaje się do krwi.

Spalanie wolnych kwasów tłuszczowych (free fatty - FFA)

 

FFA są transportowane przez białka z krwią i po wniknięciu do komórki muszą ulec aktywacji, by wejść w dalsze reakcje spalania. Aktywacja polega na przyłączeniu koenzymu A do końca karboksylowego cząsteczki. Reakcja ta wymaga dwóch wiązań wysokoenergetycznych i może zachodzić zarówno w cytoplazmie, jak i w mitochondriach. Aktywną cząsteczkę wolnego kwasu tłuszczowego połączonego z koenzymem A nazywamy teraz acylo-CoA .

Transport do wnętrza mitochondrium wymaga kolejnej cząsteczki pośredniczącej, L-karnityny .

W mitochondrium następuje ostateczne spalanie acylo-CoA (beta-oksydacja kwasów tłuszczowych) . W procesie spalania można wyróżnić 2 główne etapy:

cięcie kwasu tłuszczowego na fragmenty dwuwęglowe, czyli cząsteczki acetylo-CoA.

 

spalanie acetylo-CoA w cyklu Krebsa.

Etap spalania acetylo-CoA jest wspólny dla wszystkich kwasów tłuszczowych, niezależnie czy są nasycone czy nienasycone. Różnice występują na etapie cięcia na fragmenty dwuwęglowe.

Cięcie polega na kolejnym odłączaniu od końca karboksylowego dwuwęglowych cząsteczek acetylo-CoA. Jeśli kwas tłuszczowy ma nieparzystą liczbę atomów węgla, to specjalne enzymy rozłożą tę nieparzystą końcówkę (zdecydowana większość kwasów tłuszczowych ma parzystą liczbę atomów węgla).

W przypadku nienasyconych kwasów tłuszczowych, o które Pan pyta, istnieją specjalne mechanizmy, które umożliwiają ominięcie podwójnego wiązania w trakcie cięcia na acetylo-CoA. Wspomnę, że każde podwójne wiązanie w cząsteczce kwasu tłuszczowego to 3 cząsteczki ATP mniej w łącznym bilansie energii.

Podsumowując, wiązania podwójne obniżają nieco kaloryczność tłuszczów nienasyconych, natomiast spalanie nienasyconych kwasów tłuszczowych jest podobne jak nasyconych i zachodzi w tych samych miejscach. Po szczegóły odsyłam do załączonych publikacji.

Pokrewne tematy: www.dieta.mp.pl

Odpowiedział

dr n. med. Ernest Kuchar

 

Klinika Pediatrii i Chorób Zakaźnych

 

Akademia Medyczna we Wrocławiu

Piśmiennictwo:

Absorption and distribution of dietary fatty acids from different sources.

 

Christopher Beermann1, J Jelinek1, T Reinecker2, A Hauenschild2, G Boehm1, and H-U Klör2, Short term effects of dietary medium-chain fatty acids and n

 

Differential Utilization of Saturated Palmitate and Unsaturated Oleate

 

ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias

 

FAO Aspects of fat digestion and metabolism

 

Karl S Roth, MD; Chief Editor: Bruce Buehler, MD Medium-Chain Acyl-CoA Dehydrogenase Deficiency.

 

Lipolysis and the Oxidation of Fatty Acids.

 

Metabolism of fats.

Odpowiedzi przygotowuje: Medycyna Praktyczna: lekarze pacjentom.

 

Wróć do serwisu | Przeczytaj regulamin