Gorączka - kiedy do lekarza?

.
15.10.2012 02:23
A A A
Mój synek gorączkuje. Wydaje mi się, że jest trochę niespokojny, bardziej zmęczony, ale innych objawów nie dostrzegam. Czy powinnam jeszcze czekać, czy pójść do lekarza?

Szanowna Pani!

 

Trudno jest jednoznacznie odpowiedzieć na tak postawione pytanie, nie znając danych dotyczących wieku dziecka i przebiegu gorączki. Wysokość gorączki, częstość podawania leków przeciwgorączkowych i reakcja na podawane leki to czynniki, od których (między innymi) uzależniamy sposób postępowania. O gorączce mówimy wtedy, gdy temperatura ciała przekracza 38 stopni Celsjusza (38,5 - w odbycie).

Jednym z czynników decydujących o konieczności wizyty u lekarza jest wiek dziecka. Każdego gorączkującego noworodka i małe niemowlę (poniżej 3. mż.) powinien obejrzeć lekarz. Jeżeli temperatura ciała niemowlęcia między 3. a 6. miesiącem życia przekracza 38,5, to również konieczna jest konsultacja lekarska.

U dzieci powyżej 6. miesiąca życia , dotychczas zdrowych, można początkowo (3-5 dni) ograniczyć się do podawania leków przeciwgorączkowych (w odpowiedniej dawce) i obserwacji, pod warunkiem, że zachowanie, wygląd, sposób oddychania, łaknienie dziecka nie budzą naszego niepokoju. U każdego gorączkującego dziecka należy wykonać badanie ogólne moczu. Gorączka może być jedynym objawem zakażenia układu moczowego, a jest to stan, który wymaga zastosowania odpowiedniego leczenia (antybiotykoterapii).

Odrębną grupę stanowią dzieci z chorobami przewlekłymi, hospitalizowane lub leczone antybiotykiem w okresie poprzedzającym gorączkę. U tych dzieci badanie lekarskie powinno odbyć się wcześniej. Podobnie należy postąpić z dziećmi, u których pojawią się jakiekolwiek niepokojące objawy (wymioty, zmiana wyglądu, zachowania, sposobu oddychania dziecka lub inne, które zaniepokoją rodziców).

Jeżeli natomiast, czas trwania gorączki przekracza 5 dni lub gorączka nie reaguje na podawane leki przeciwgorączkowe, należy zgłosić się do lekarza, nawet jeżeli stan dziecka nie budzi niepokoju.

Pokrewne tematy: www.pediatria.mp.pl

Odpowiedziała

dr med. Dorota Gieruszczak-Białek

 

specjalista pediatrii, genetyki klinicznej

 

Klinika Pediatrii

 

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Odpowiedzi przygotowuje: Medycyna Praktyczna: lekarze pacjentom.

 

Wróć do serwisu | Przeczytaj regulamin