Paciorkowiec beta-hemolizujący i podwyższone miano ASO

.
15.10.2012 02:08
A A A
W wymazie z gardła wyhodowano Streptococcus beta-hemolizujący. Dodam, że utrzymuje się u mnie ASO na poziomie 405. Co może być przyczyną i czym to może grozić? Dodam, że z powodu podwyższonego miana ASO przyjmowałam penicylinę.

Mam dla Pani dobre informacje. Paciorkowce beta-hemolizujące (to polska nazwa Streptococus pyogenes) są częstymi bakteriami i znaczny odsetek zdrowych ludzi jest ich nosicielami, co może powodować podwyższenie miana ASO, natomiast nie dowodzi choroby i jest nieszkodliwe. Szacuje się, np. że około 12%, czyli co 8 zdrowe dziecko bez jakichkolwiek objawów anginy czy zapalenia gardła jest nosicielem paciorkowców beta-hemolizujących. Co istotne, nosicielstwo paciorkowców nie zwiększa ryzyka gorączki reumatycznej, zatem nie wymaga leczenia.

Podobnie samo podwyższone miano ASO, bez objawów klinicznych nie jest wskazaniem do podawania antybiotyku, gdyż świadczy jedynie o kontakcie z paciorkowcem w przeszłości.

Co to jest ASO?

 

ASO (anti-streptolysine O), czyli swoiste przeciwciała przeciwko enzymowi produkowanemu przez paciorkowce, streptolizynie O, pojawiają się w organizmie ludzkim po kontakcie z tymi drobnoustrojami, zatem ich obecność (miano powyżej normy) dowodzi jedynie styczności z paciorkowcami, np. przebytego dawno temu zakażenia gardła. Wzrost miana wskazuje na niedawny, świeży kontakt z drobnoustrojem lub uczynnienie gorączki reumatycznej. Może też być wynikiem fałszywie dodatnim. W wątpliwych przypadkach warto wykonać bardziej swoiste badania np. oznaczenie anty-DNA-azy B.

Ponieważ jak rozumiem, nie ma Pani objawów klinicznych i czuje się dobrze, powinna Pani zaakceptować fakt nosicielstwa paciorkowców w gardle - przecież nikt z nas nie jest jałowy, wszyscy mamy w jamie nosowo-gardłowej różnorodne bakterie.

Pokrewne tematy: www.zapytajlekarza.mp.pl

Odpowiedział

dr n. med. Ernest Kuchar

 

Klinika Pediatrii i Chorób Zakaźnych

 

Akademia Medyczna we Wrocławiu

Piśmiennictwo:

Anti-streptolysin O

 

Prevalence of streptococcal pharyngitis and streptococcal carriage in children: a meta-analysis.

 

Rheumatic Fever

 

What is rheumatic fever?

Odpowiedzi przygotowuje: Medycyna Praktyczna: lekarze pacjentom.

 

Wróć do serwisu | Przeczytaj regulamin