Zespół nerczycowy - rozpoznanie, przebieg, nawroty

.
15.10.2012 02:04
A A A
Moja córka choruje na zespół nerczycowy. Często pojawia się białko w moczu. Chciałabym wiedzieć, jaka ilość jest w miarę prawidłowa, a jaką muszę uznać za złą. Pogubiłam się już w tym wszystkim. Czy jak są częste nawroty choroby, to konieczna jest biopsja?

Zespół nerczycowy rozpoznajemy wówczas, gdy białko w moczu przekracza wartość 50 mg/kg m. c./dobę. Białkomoczowi temu towarzyszą obrzęki oraz zmniejszone stężenie białka całkowitego i albuminy w surowicy krwi, a także zwiększone stężenie cholesterolu całkowitego i towarzyszące mu inne zaburzenia lipidowe.

W leczeniu zespołu nerczycowego dążymy do całkowitego wyeliminowania białkomoczu.

W przebiegu choroby, u większości pacjentów, obserwujemy nawroty choroby pojawiające się najczęściej w związku z objawami zakażenia dróg oddechowych lub innymi czynnikami wyzwalającymi, takimi jak narażenie na kontakt z czynnikami chemicznymi, jak: farby, lakiery, opryski chemiczne itp.

U niektórych pacjentów pojawiają się częste nawroty definiowane jako 2 nawroty w ciągu 6 miesięcy. U części pacjentów rozpoznajemy tzw. Steroidozależność, czyli występowanie co najmniej 2 nawrotów choroby w okresie zmniejszania dawki steroidów albo przed upływem 2 tygodni od zakończenia leczenia.

Przez nawrót choroby rozumiemy pojawienie się białkomoczu powyżej 1+ w teście paskowym (czyli ok. 30 mg/dl), który utrzymuje się co najmniej przez 3 następujące po sobie dni lub jest stwierdzany 3-krotnie w ciągu tygodnia.

Nawrót choroby wymaga wdrożenia odpowiedniego leczenia. W przypadku częstych nawrotów lub steroidozależności konieczne może być dołączenie obok steroidów innego leczenia immunosupresyjnego.

W częstych nawrotach, u pacjenta spełniającego kryteria idiopatycznego zespołu nerczycowego, w większości przypadków biopsja nerki nie jest konieczna.

Pokrewne tematy: pediatria.mp.pl

Odpowiedziała

dr med. Iwona Ogarek

 

specjalista nefrolog, specjalista pediatra

 

Oddział Nefrologii

 

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

Piśmiennictwo:

Avner E. D., Harmon W. E., Niaudet P., Yoshikawa N.: Pediatric Nephrology , 2009 Comprehensive Pediatric Nephrology , Geary D., Schaefer F.: 2008

Odpowiedzi przygotowuje: Medycyna Praktyczna: lekarze pacjentom.

 

Wróć do serwisu | Przeczytaj regulamin