Ostra pokrzywka u dzieci - jak postępować?

.
14.10.2012 13:50
A A A
Pokrzywka! Co robić?! Moja 2-letnia córka ma pokrzywkę, z tego co wyczytałam ostrą. Boję się, bo bąble wyskoczyły w dużych ilościach i bardzo swędzą. Proszę o szybką pomoc!

Pokrzywka występuje u ok. 15%-20% dzieci, jest więc chorobą stosunkowo częstą.

Ze względu na kryteria czasowe wyodrębniono pokrzywkę:

ostrą - zmiany skórne występują sporadycznie albo nie dłużej niż przez 6 tygodni

nawracającą - zmiany utrzymują się ponad 6 tygodni, z dłuższymi remisjami (okresy bez objawów)

przewlekłą - bąble pokrzywkowe występują co najmniej 2 razy w tygodniu przez okres dłuższy niż 6 tygodni.

U dzieci najczęściej rozpoznaje się pokrzywkę ostrą.

Etiopatogeneza choroby jest złożona. Do powstania typowych zmian skórnych może dojść w wyniku działania mechanizmów nieimmunologicznych (ciepło, zimno, wibracje, stres, choroby tarczycy, wątroby, infekcje, choroby pasożytnicze itp.) lub mechanizmów immunologicznych (IgE-zależnych i IgE-niezależnych).

Bardzo często nie udaje się ustalić przyczyny choroby.

Najczęstszymi przyczynami występowania pokrzywki u małych dzieci są infekcje lub zakażenia pasożytnicze, rzadziej uczulenia na alergeny pokarmowe (najczęstsze alergeny to: mleko, jajo, mąka pszenna, kakao, owoce cytrusowe, ale również środki konserwujące i barwniki zawarte w niektórych słodyczach) lub powietrznopochodne (alergeny drzew, traw, chwastów itp.).

Pokrzywka ostra z reguły nie wymaga poszerzonej diagnostyki. Najczęściej wykonywane w tym czasie badania to: morfologia krwi z rozmazem, badanie ogólne moczu, badanie parazytologiczne kału.

Przy podejrzeniu alergii pokarmowej zaleca się 7-14-dniową dietę wolną od najsilniejszych alergenów.

Do momentu wykrycia przyczyny choroby prowadzi się leczenie objawowe, którego celem jest przede wszystkim zmniejszenie nasilenia świądu skóry. Podstawowe leki stosowane w tym okresie to preparaty antyhistaminowe, w cięższych przypadkach glikokortykosteroidy systemowe.

Poznanie czynnika etiologicznego (przyczyny) choroby pozwala na włączenie leczenia przyczynowego. Liczne swędzące wykwity skórne o charakterze pęcherzyka mogą być objawem wielu chorób, np. ospy wietrznej?

Odradzałabym leczenie dziecka bez uprzedniego badania lekarskiego.

Pokrewne tematy: www.pediatria.mp.pl

Odpowiedziała

dr med. Grażyna Durska

 

Zakład Medycyny Rodzinnej

 

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

 

Poradnia Alergologiczna "Podgórna" w Szczecinie

Piśmiennictwo:

Czarnecka-Operacz M.: Aktualna wiedza w zakresie etiopatogenezy pokrzywek. Alergia. 2008; 1/35: 32-36.

 

Panaszek B., Szybejko -Machaj G.: Pokrzywka i obrzęk naczyniowy. [w] Dermatologia pediatryczna. tom 1, red. Miklaszewska M., Wąsik F. Volumed, 1999, 255-295.

 

Samochocki Z.: Pokrzywka w praktyce klinicznej. Terapia . Alergologia. 2007; 4(191): 75-78.

Odpowiedzi przygotowuje: Medycyna Praktyczna: lekarze pacjentom.

 

Wróć do serwisu | Przeczytaj regulamin