Paradontoza - jakie leczenie przysługuje w ramach NFZ?

.
13.10.2012 15:55
A A A
Mam mocno zaawansowaną paradontozę, 3 lata temu odpłatnie otrzymałem częściową protezę składającą się z 4 elementów (4 brakujące zęby). Czy w tej chwili mogę skorzystać z refundacji NFZ na usuniecie reszty (12) zębów i kompleksowe zaprotezowanie dolnej i górnej żuchwy i jeśli tak, to w jakim zakresie, do jakiej kwoty NFZ refunduje?

Tak, w ramach kontraktu z NFZ każdemu pacjentowi objętemu ubezpieczeniem zdrowotnym przysługują bezpłatne zabiegi ekstrakcji (usunięcia) zębów (jednokorzeniowych i wielokorzeniowych) zarówno w szczęce, jak i żuchwie. Pacjent ma prawo do leczenia z zastosowaniem protez akrylowych w szczęce i żuchwie raz na 5 lat (ryc. 1), ale też przysługuje prawo do bezpłatnej naprawy protezy raz na 2 lata w trakcie jej użytkowania.

Wykaz świadczeń gwarantowanych w ramach podpisanego kontraktu podmiotu leczniczego z NFZ:

 

usunięcie zęba jednokorzeniowego

 

usunięcie zęba wielokorzeniowego

 

uzupełnienie braków zębowych za pomocą protezy częściowej, wyłącznie z prostymi doginanymi klamrami w zakresie 5-8 brakujących zębów w jednym łuku zębowym

 

uzupełnienie braków zębowych za pomocą protezy częściowej, wyłącznie z prostymi doginanymi klamrami w zakresie większym niż 8 brakujących zębów w jednym łuku zębowym

 

zaopatrzenie bezzębnej szczęki protezą całkowitą w szczęce łącznie z pobraniem wycisku czynnościowego na łyżce indywidualnej

 

zaopatrzenie bezzębnej szczęki protezą całkowitą w żuchwie łącznie z pobraniem wycisku czynnościowego na łyżce indywidualnej

 

odtworzenie funkcji żucia przez naprawę protez ruchomych w większym zakresie z wyciskiem

Przewlekłe zapalenie przyzębia jest to stan zapalny prowadzący do stopniowej destrukcji przyzębia (struktur podporowych zęba).2 Uważa się, że przewlekłe zapalenie przyzębia obejmuje w pewnym okresie życia ok. 95% dorosłych na całym świecie, a ciężkość choroby jest różna i uzależniona od wielu czynników, które wpływają na stopień jej zaawansowania.2 Prawdopodobnie tylko 10-15% pacjentów dotkniętych chorobą przyzębia traci zęby w następstwie jej ciężkiego przebiegu.2 Dlatego też warto pamiętać, iż usunięcie zębów jest procesem nieodwracalnym i należy rozważyć czy jest to najlepszy wariant leczenia w danej sytuacji? Przed podjęciem leczenia wielospecjalistycznego wskazana jest specjalistyczna konsultacja w zakresie periodontologii i protetyki stomatologicznej, aby na podstawie badania klinicznego i badań dodatkowych podjąć właściwą decyzję.3, 4

Pokrewne tematy: www.zapytajlekarza.mp.pl

Odpowiedziała

lek. stom. Wioletta Bereziewicz

 

Zakład Epidemiologii i Badań Populacyjnych IZP CMUJ w

 

Krakowie Zakład Stomatologii Zintegrowanej IS CMUJ w Krakowie

 

Europejskie Centrum Profilaktyki w Krakowie

Piśmiennictwo:

1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego z dnia 12.01.2011 r. (Dz.U. 11.16.77 z dnia 24 stycznia 2011 r.)

 

2. Felton A., Chapman A., Felton S.: Zdrowie jamy ustnej. Edukacja i promocja. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Wyd. I, Warszawa 2011: 46-58.

 

3. Spiechowicz E.: Protetyka stomatologiczna- podręcznik dla studentów stomatologii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Wyd. V unowocześnione, Warszawa 2006.

 

4. Bain C.A.: Planowanie leczenia stomatologicznego. Redakcja Wydania I polskiego Eugeniusz Spiechowicz. Urban & Partner, Wrocław 2006.

Odpowiedzi przygotowuje: Medycyna Praktyczna: lekarze pacjentom.

 

Wróć do serwisu | Przeczytaj regulamin