Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Rak płuca podobnie jak inne choroby nowotworowe należy do chorób, które można i trzeba leczyć. W leczeniu możemy stosować leczenie operacyjne, radioterapię, chemioterapię lub leczenia skojarzone, np. leczenie operacyjne uzupełnione radioterapią czy równolegle radio- i chemioterapię.

Leczenie dobieramy choremu indywidualnie w zależności od typu histopatologicznego nowotworu i od rozległości procesu chorobowego.

W zależności od typu histologicznego rozróżniamy:

Raki niedrobnokomórkowe (NDRP)

rak płaskonabłonkowy

rak gruczołowy

rak wielkokomórkowy

rak gruczołowo-płaskonabłonkowy

Rak drobnokomórkowy (DRP)

Generalnie raki drobnokomórkowe ze względu na dużą dynamikę ich rozwoju i łatwość w tworzeniu przerzutów leczy się chemio- i radioterapią, a raki niedrobnokomórkowe operacyjnie, uzupełniając leczenie radioterapią lub nawet radio- i chemioterapią.

Obraz kliniczny raka płuca nie jest jednorodny i różna jest rozległość procesu nowotworowego już w momencie stawiania diagnozy. Dlatego leczenie dobieramy do stopnia zaawansowania choroby.

Stopnie zaawansowania określamy, oceniając klasyfikacją TNM:

wielkość guza płuca i naciekanie struktur klatki piersiowej (cecha T)

przerzutów do węzłów chłonnych (cecha N)

przerzutów do innych narządów (cecha M).

Biorąc po uwagę wymienione cechy stopień zaawansowania nowotworu dzielimy na stopnie:

Stopień 0: to obecność komórek nowotworowych w plwocinie bez obecności guza w badaniu radiologicznym i bronchoskopowym

Stopień IA: to guz nie większy niż 3 cm, a otoczony zdrową tkanką płucną bez przerzutów do węzłów chłonnych i bez przerzutów do innych narządów

Stopień IB: guz większy niż 3 cm z niedodmą, naciekaniem opłucnej lub zajęciem oskrzela w odległości większej niż 2 cm od ostrogi głównej bez przerzutów do węzłów chłonnych i bez przerzutów do innych narządów

Stopień IIA: guz o średnicy poniżej 3 cm, otoczony tkanką płucną lub opłucną płucną bez naciekania oskrzela głównego, ale obecne przerzuty w węzłach okołooskrzelowych i/lub wnękowych po stronie guza, bez przerzutów odległych

Stopień IIB: guz każdej wielkości z naciekaniem następujących struktur anatomicznych: ściana klatki piersiowej, przepona, opłucna osierdziowa, opłucna śródpiersiowa, osierdzie, nerw przeponowy, guz z towarzyszącą niedodmą lub zapaleniem całego płuca; bez przerzutów w węzłach chłonnych bez przerzutów odległych lub: Guz większy niż 3 cm z niedodmą, naciekaniem opłucnej lub zajęciem oskrzela w odległości większej niż 2 cm od ostrogi głównej obecne przerzuty w węzłach okołooskrzelowych i/lub wnękowych po stronie guza, bez przerzutów odległych

Stopień IIIA: guz każdej wielkości z obecnością przerzutów w węzłach chłonnych śródpiersia po stronie guza i/lubw węzłach poniżej rozwidlenia tchawicy bez przerzutów odległych

Stopień IIIB: guz każdej wielkości naciekający jedną ze struktur: śródpiersie, serce, wielkie naczynia, tchawica, przełyk, ostroga główna, trzony kręgów, nerw krtaniowy wsteczny, guz z wysiękiem opłucnowym lub osierdziowym, guz z oddzielnymi guzkami satelitarnymi w obrębie tego samego płata lub mniejszy, ale z obecnymi przerzutami w węzłach chłonnych śródpiersia lub wnęki po stronie przeciwnej lub w węzłach chłonnych pod mięśniem pochyłym przednim szyi lub w węzłach chłonnych nadobojczykowych po stronie guza lub po stronie przeciwnej, bez przerzutów do innych narządów

Stopień IV: każdy guz z przerzutami do innych narządów

Stopniowanie to bardziej odnosi się do raków niedrobnokomórkowych (NDRP). Raki drobnokomórkowe mają inną dynamikę rozwoju i zasadniczo od początku traktowane są jako proces uogólniony.

Do leczenia operacyjnego kwalifikuje się głównie chorych w stopniu I i II rzadziej w IIIA. W wyższych stopniach proponuje się radio- i/lub chemioterapię, czasem jako leczenie indukcyjne przed ewentualnym leczeniem operacyjnym, czasem jako leczenie paliatywne.

Rokowanie

Rokowanie, czyli prognozowana długość życia zależy od stopnia zaawansowania raka i tak:

Rak niedrobnokomórkowy (NDRP)

Przeżycie 5-letnie:

I stopień - 60% do 70% chorych

II stopień - 40% do 50% chorych

IIIA stopień - poniżej 15%chorych

IIIB i IV stopień - 1% chorych

Rak drobnokomórkowy (DRP)

Dla chorych nieleczonych czas przeżycia wynosi średnio 6-8 miesięcy.

Chorzy leczeni za pomocą radioterapii i chemioterapii - dwuletnie przeżycie wynosi 2%-40%.

Należy też pamiętać, że nie każdy chory jest kwalifikowany do leczenia przyczynowego (operacja, radioterapia i chemioterapia). Zdarza się, że stopień zaawansowania choroby (IIIB i IV), poważne choroby towarzyszące i zły stan sprawności chorego uniemożliwia podjęcie tak obciążającego leczenia. Tym chorym proponuje się leczenie objawowe (paliatywne). Do leczenia objawowego należy:

Napromienianie ognisk przerzutowych

Napromienianie zespołu żyły głównej górnej i guza szczytu płuca

Talkowanie jamy opłucnowej

Brachyterapia

Laseroterapia

Zakładanie stentów udrażniających tchawicę i oskrzela główne

Niestety ta grupa chorych rokuje najgorzej.

Odpowiedziała

lek. med. Iwona Witkiewicz

 

specjalista chorób płuc

 

Ordynator Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy Specjalistycznego Szpitala im. Prof. A. Sokołowskiego w Szczecinie

 

Konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób płuc i gruźlicy województwa zachodniopomorskiego

Pokrewne tematy: www.pulmonologia.mp.pl

Piśmiennictwo:

Antczak A. (red.): Pulmonologia Medical Tribune POLSKA.

 

Chazan R.: Pneumonologia praktyczna -?-medica Press 2005.

 

Rowińska-Zakrzewska E., Kuś J.: Choroby Układu Oddechowego PZWL 1997.

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.