Leczenie torbieli jedynej nerki

*
01.08.2012 19:14
A A A
Jak leczyć torbiel nerki i co to oznacza, jeśli już jedną nerkę usunięto?

Leczenie torbieli jedynej nerki zależy od wielkości torbieli, jej lokalizacji i charakteru torbieli. Niewielka torbiel jedynej nerki, która nie powoduje dolegliwości bólowych i nie uciska na sąsiednie narządy oraz w badaniu ultrasonograficznym, spełnia kryteria torbieli prostej (cienkie ściany, brak przegród i zwapnień) nie wymaga leczenia, lecz jedynie obserwacji. W takich wypadkach należy wykonywać badanie ultrasonograficzne nerki raz w roku lub częściej zgodnie z zaleceniami lekarza.

Niewielka torbiel prosta jedynej nerki nie upośledza zwykle czynności wydalniczej tej nerki. W przypadku torbieli o nieregularnych, pogrubiałych ścianach ze zwapnieniami lub przegrodami, zwłaszcza o średnicy >3 cm, wskazane jest wykonanie tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego, aby wykluczyć zmianę nowotworową. Tomografię komputerową lub rezonans magnetyczny wykonuje się też, gdy u chorego z torbielą nerki wystąpi krwiomocz. W przypadku podejrzenia zmiany nowotworowej w torbieli wskazane jest leczenie operacyjne. O wykonaniu badań diagnostycznych i o leczeniu operacyjnym decyduje specjalista urolog. Przed wykonaniem tomografii komputerowej u chorego z jedyną nerką należy oznaczyć stężenie kreatyniny w surowicy, a gdy zachodzi potrzeba podania środków kontrastowych, należy chorego nawodnić przed badaniem i po nim oraz monitorować czynność wydalniczą nerki.

Większe torbiele proste (o średnicy >5 cm), które powodują dolegliwości bólowe, uciskają na sąsiednie narządy lub modelują miedniczkę nerkową można leczyć metodą sklerotyzacji polegającej na wprowadzeniu do torbieli 95% etanolu. Niektóre, bardzo duże torbiele nerkowe są usuwane operacyjne. Obecność dużej torbieli w jedynej nerce może niekorzystnie wpłynąć na czynność wydalniczą tej nerki.

Pokrewne tematy: www.nefrologia.mp.pl

Odpowiedziała

dr hab. med. Teresa Nieszporek

Katedra i Klinika Nefrologii, Endokrynologii i Chorób Przemiany Materii

 

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Piśmiennictwo:

Nowicki M.: Torbiele nerek. [W:] Szczeklik A. (red.): Choroby Wewnętrzne stan wiedzy na rok 2011. Medycyna Praktyczna, Kraków 2011: 1452-1456.

 

Lewicki A., Jakubowski W., Pypno W., Kidawa A.: Ultrasonografia i inne metody obrazowe w różnicowaniu zmian torbielowatych nerek. Przegląd Urologiczny, 2009; 10/6 (58).

Odpowiedzi przygotowuje: Medycyna Praktyczna: lekarze pacjentom.

 

Wróć do serwisu | Przeczytaj regulamin