Czy implanty są refundowane przez NFZ?

*
15.07.2012 18:53
A A A
Czy implanty są refundowane przez NFZ? Mój brat, 19 lat, w wypadku stracił dwie jedynki. Czy wstawienie nowych jest refundowane przez NFZ?

Leczenie implantoprotetyczne nie jest refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia ze strony podmiotów leczniczych, gdyż ww. leczenie nie znajduje się w wykazie gwarantowanych świadczeń zdrowotnych. Jednak w wyjątkowych sytuacjach osoba poszkodowana, która utraciła zęby w okolicznościach wypadku, może starać się o pokrycie kosztów takiego leczenia odtwórczego. Należy złożyć indywidualne podanie do Dyrektora Wojewódzkiego Oddziału NFZ z poświadczeniem, iż pacjent utracił zęby w następstwie wypadku i przedstawić stosowną dokumentację od lekarza stomatologa.

Dodatkowych informacji można uzyskać u Rzecznika Praw Pacjenta.

Pokrewne tematy: www.zapytajlekarza.mp.pl

Odpowiedziała

lek. stom. Wioletta Bereziewicz

Zakład Epidemiologii i Badań Populacyjnych IZP CMUJ w Krakowie

 

Zakład Stomatologii Zintegrowanej IS CMUJ w Krakowie

 

Europejskie Centrum Profilaktyki w Krakowie

Piśmiennictwo:

http://www.podarujzycie.org/index.php?pageid=10957

http://www.nfz-krakow.pl/stronadlapacjenta/index.php?site=art&idd=7&ida=69

Odpowiedzi przygotowuje: Medycyna Praktyczna: lekarze pacjentom.

 

Wróć do serwisu | Przeczytaj regulamin