Objawy alergii po wypiciu mleka

*
03.07.2012 16:35
A A A
Jakie są typy nadwrażliwości u dziecka po wypiciu mleka, po surowicy przeciwtężcowej?

Po kontakcie z mlekiem u osób wrażliwych mogą wystąpić objawy związane z nadwrażliwością niealergiczną lub alergiczną.

Nadwrażliwość niealergiczna może wynikać np. z niedoboru enzymu (laktazy) rozkładającego cukier mleczny - laktozę. Reakcje nadwrażliwości alergicznej dzielimy na reakcje IgE-zależne (związane z powstawaniem przeciwciał IgE), oraz IgE-niezależne.

Alergia pokarmowa w 48% związana jest z mechanizmem natychmiastowym, zależnym od przeciwciał IgE, w 18% jest to reakcja typu późno komórkowego, w 10% zależy od kompleksów immunologicznych, w 6% przypadków zachodzi reakcja cytotoksyczna. W około 28% do powstawania objawów alergii pokarmowej dochodzi w wyniku działania kilku typów reakcji alergicznych.

Mleko należy do najczęstszych alergenów pokarmowych. Objawy związane z uczuleniem na ten alergen mogą dotyczyć:

1. przewodu pokarmowego (bóle brzucha, kolki, biegunki, wymioty, zaparcia, stolce ze śluzem lub śladem krwi)

2. skóry (wykwity skórne o charakterze pokrzywki, wyprysku)

3. układu oddechowego (obrzęk warg, obrzęk błony śluzowej nosa, nawracające zapalenia krtani, spastyczne zapalenia oskrzeli, astma)

4. objawy ogólnoustrojowe, zagrażające życiu (wstrząs anafilaktyczny - objawy związane z obrzękiem krtani, skurczem oskrzeli, spadkiem ciśnienia krwi, zaburzeniami rytmu serca)

5. bardzo rzadko objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego (pobudzenie, zmiany zachowania, bóle głowy.

Symptomatologia alergii pokarmowej może być bardzo bogata. Diagnostyka nadwrażliwości pokarmowej jest bardzo trudna i długotrwała. Złotym standardem diagnostycznym jest próba eliminacji i prowokacji podejrzanego alergenu.

Reakcja alergiczna zachodząca po podaniu surowicy obcogatunkowej (np. surowicy tężcowej) związana jest z powstawaniem w organizmie kompleksów immunologicznych (III typ reakcji immunologicznej wg Gella i Coombsa) składających się z alergenu oraz przeciwciał klasy IgG (M).

Objawy choroby posurowiczej to przede wszystkim wykwity skórne o charakterze pokrzywki, obrzęki i bóle stawów, gorączka.

Pokrewne tematy: www.pediatria.mp.pl

Odpowiedziała

dr n. med. Grażyna Durska

Zakład Medycyny Rodzinnej

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Poradnia Alergologiczna "Podgórna" w Szczecinie

Piśmiennictwo:

Bartuzi Z.: Alergia na pokarmy. Mediton. Oficyna Wydawnicza. 2006.

Gliński W.: III Mechanizm immunologiczny (alergologiczny). [w:] Gliński W., Rudzki E. (red.): Alergologia dla lekarzy dermatologów. Wydawnictwo Czelej 2002, 109-115.

Kaczmarski M., Cudowska B., Daniluk U. i wsp.: Rola diety eliminacyjnej w nadwrażliwości pokarmowej u dzieci i młodzieży. Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica. 2007, 10, 3-4, 12-17.

Kaczmarski M., Korotkiewicz-Kaczmarska E., Bobrus-Chociej A.: Aspekty epidemiologiczne, kliniczne i społeczne alergii pokarmowej. Część II. Aspekty Kliniczne alergii pokarmowej. Przegląd Pediatryczny, 2009; 39, 2: 133-138.

Wąsowska-Królikowska K.: Alergia pokarmowa u dzieci - szybko rosnący problem we współczesnej pediatrii. Terapia. Alergologia. 2006; 14, 4,(178): 78-83.

Odpowiedzi przygotowuje: Medycyna Praktyczna: lekarze pacjentom.

 

Wróć do serwisu | Przeczytaj regulamin