Jak długo przed wykonaniem testów skórnych należy odstawić Protopic?

*
02.07.2012 17:25
A A A
Witam, chciałabym wiedzieć na jak długo przed wykonaniem testów należy odstawić Protopic? Czy wystarczy nie smarować w dniu robienia testów, czy musi to być dłuższy okres czasu?

Punktowe testy skórne z alergenami stanowią najważniejsze narzędzie badawcze stosowane w diagnostyce tzw. alergii IgE-zależnej. Alergeny nanosi się na niezmienioną skórę wewnętrznych powierzchni przedramion lub na plecy.

W przypadku występowania zmian chorobowych na skórze wymienionych okolic testowanie przekłada się na okres remisji (ustąpienie zmian skórnych).

Na wynik testów wpływa wiele czynników miedzy innymi:

* infekcje

* ogólnie stosowane leki antyhistaminowe, przeciwdepresyjne, przeciwbólowe , glikokortykosteroidy w dawce dobowej - 10 mg prednizolonu.

* miejscowe leki przeciwzapalne (glikokortykosteroidy, leki znieczulające, inhibitory kalcyneuryny, w tym Protopic - stosowane na okolice ciała, w których mają być zakładane testy.

Nie ma ścisłych wytycznych dotyczących czasu odstawienia Protopiku przed wykonaniem testu, wg. informacji uzyskanych od producenta leku (informacja ta nie jest umieszczona w ulotce leku) wskazane byłoby przerwanie stosowania Protopiku na okres 14 dni przed planowanymi testami.

Podobny okres odstawienia leku proponuje się w sytuacji planowanych szczepień ochronnych.

Pokrewne tematy: www.alergie.mp.pl

Odpowiedziała

dr n. med. Grażyna Durska

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Poradnia Alergologiczna "Podgórna" w Szczecinie

Piśmiennictwo:

Pharmindex kompendium leków. CMP Medica 2009, 830-831.

Standardy w alergologii. Red. Kruszewski J., Kowalski M.L. Medycyna Praktyczna 2010. Część 1, wydanie 2, 32.

Sysa-Jędrzejowska A.: Bezpieczeństwo stosowania miejscowych inhibitorów kalcyneuryny. Alergia 2011, 1 (47) 17-20

Odpowiedzi przygotowuje: Medycyna Praktyczna: lekarze pacjentom.

 

Wróć do serwisu | Przeczytaj regulamin