Leczenie ortodontyczne w ramach ubezpieczenia

*
02.07.2012 17:14
A A A
Czy można leczyć się ortodontycznie w ramach ubezpieczenia?

Tak , można w ramach ubezpieczenia NFZ podjąć leczenie wady zgryzu u dzieci do ukończenia 12. roku życia , stosując aparat ruchomy jednoszczękowy (ryc. 1) lub dwuszczękowy. Dodatkowo ubezpieczenie gwarantuje też wizyty kontrolne po zakończonym leczeniu w tak zwanym czasie retencji do ukończenia 13. roku życia. Ponadto raz w roku kalendarzowym przysługuje naprawa aparatu ortodontycznego wykonanego w ramach ubezpieczenia NFZ świadczeń gwarantowanych do ukończenia 13. roku życia.[1,2,3,4]

Katalog zakresu świadczeń gwarantowanych w ramach ubezpieczenia NFZ leczenia ortodontycznego znajduje się w załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 64/2007/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 września 2007 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie stomatologiczne (na postawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 pkt 1,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.1).

Poniżej wyszczególniono procedury bezpłatne dla pacjenta ubezpieczonego w ramach zawartej umowy z NFZ w zakresie leczenia ortodontycznego:1,2,3,4

* badanie lekarskie stomatologiczne z instruktażem higieny jamy ustnej raz na 12 miesięcy z wprowadzeniem zapisów w dokumentacji (obejmuje instruktaż w zakresie higieny jamy ustnej)

* badanie lekarskie kontrolne 3 razy w ciągu 12 miesięcy

* zdjęcie pantomograficzne wraz z opisem - raz w trakcie całego leczenia ortodontycznego

* zdjęcie cefalometryczne w uzasadnionych przypadkach ? raz w trakcie całego leczenia ortodontycznego z wpisem do dokumentacji

* wycisk jednej szczęki dla diagnozy, planowania i kontroli jako samodzielne postępowanie

* korekcyjne szlifowanie zębów

* wykonanie zgryzu konstrukcyjnego jako czynność odrębna

* analiza telerentgenogramu

* utrzymywacz przestrzeni jako samodzielne postępowanie

* środki do wprowadzenia pojedynczego zęba do łuku po chirurgicznym jego odsłonięciu - z wyłączeniem aparatów stałych

* leczenie aparatem ortodontycznym ruchomym, jednoszczękowym (ryc. 1)

* leczenie aparatem ortodontycznym ruchomym, dwuszczękowym

* kontrola przebiegu leczenia z aparatem ruchomym nie częściej niż 12 razy w okresie 12 miesięcy

* naprawa aparatu ruchomego z wyciskiem

* rekonstrukcja aparatu ruchomego przy pacjencie, w niewielkim zakresie

* proteza dziecięca częściowa.

Warto również wspomnieć o programie ortodontycznej opieki nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki ,5 w ramach którego są realizowane poniżej wymienione świadczenia gwarantowane zgodnie z umową z NFZ:

1. u niemowląt przedoperacyjne kształtowanie szczęki płytką podniebienną

2. korektę zaburzeń zębowo-zgryzowych aparatami zdejmowanymi

3. korektę zaburzeń zębowo-zgryzowych aparatami stałymi

4. rehabilitację protetyczną

5. leczenie retencyjne

6. uzupełnienie braków zębowych protezami ruchomymi.

Leczenie ortodontyczne powyżej ww. wieku, jak również z zastosowaniem aparatów stałych, jest odpłatne.

Pokrewne tematy: www.zapytajlekarza.mp.pl

Odpowiedziała

lek. stom. Wioletta Bereziewicz Zakład Epidemiologii i Badań Populacyjnych IZP CMUJ w Krakowie Zakład Stomatologii Zintegrowanej IS CMUJ w Krakowie Europejskie Centrum Profilaktyki w Krakowie

Piśmiennictwo:

1. http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=3&dzialnr=12&artnr=3458&b=1

2. http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=3&dzialnr=12&artnr=3457&b=1&szukana=leczenie+ortodontyczne

3. http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=3&dzialnr=12&artnr=4213&b=1&szukana=leczenie+ortodontyczne

4. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 64/2007/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 września 2007 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie stomatologiczne (na postawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 pkt 1,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm. 1).

5. Zarządzenie Nr 90/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 października 2008 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne? Program ortodontycznej opieki nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki Na postawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027).

Odpowiedzi przygotowuje: Medycyna Praktyczna: lekarze pacjentom.

 

Wróć do serwisu | Przeczytaj regulamin