Zdjęcie cefalometryczne

*
30.04.2012 16:25
A A A
Ortodonta prosił mnie o zrobienie zdjęcia cefalometrycznego - czy jest ono naprawdę konieczne?

Badanie ortodontyczne składa się z rzetelnie przeprowadzonego wywiadu, badania klinicznego oraz badań dodatkowych.1 Decyzja o konieczności wykonania badań dodatkowych, m.in. zdjęcia cefalometrycznego (ryc. 1.), jest uzależniona od wyników badania klinicznego. W diagnostyce wad zgryzu w ramach badań dodatkowych wykonuje się :

1. ortopantomogram (OPG), służący do oceny ogólnego obrazu rozwijającego się uzębienia oraz rozwijających się szczęki i żuchwy,

2. boczne cefalometryczne zdjęcie czaszki (ryc. 1.), wykorzystywane do oceny zaburzeń szkieletowych przed rozpoczęciem leczenia, a także do prognozowania i monitorowania dalszego wzrostu - obrazują obrysy części szkieletowych oraz miękkich profilu; badanie to ma również na celu wykrycie urazów, chorób i nieprawidłowości rozwojowych,

3. cefalometryczne zdjęcie tylno-przednie żuchwy (PA), wykorzystywane do oceny zaburzeń poprzecznych lub braku symetrii twarzy,

4. zdjęcia zgryzowe szczęki , wykorzystywane do oceny zębów położonych poza wyrostkiem zębodołowym lub zębów zatrzymanych i zębów nadliczbowych,

5. analizę modeli , stanowiącą podstawę oceny dostępnego miejsca w łuku zębowym.1,2

Ryc. 1. Zdjęcie cefalometryczne czaszki w projekcji bocznej (fot. W. Bereziewicz)

Zdjęcia cefalometryczne mogą być wykorzystane do oceny proporcji zębowo-wyrostkowych oraz do wyjaśnienia anatomicznych podstaw zgryzu.3 Lekarz ortodonta dzięki analizie cefalometrycznej na podstawie zdjęcia uzyskuje informacje na temat wzajemnych relacji pomiędzy podstawą czaszki, szczęk i zębów; analiza ta pozwala również lepiej zrozumieć przyczynę wady zgryzu.3

Wykonanie zdjęcia cefalometrycznego jest niezbędne przed rozpoczęciem leczenia ortodontycznego w celu przeprowadzenia rzetelnej diagnostyki, która pomaga odpowiednio zaplanować leczenie ortodontyczne i pozwala na porównanie udokumentowanych zmian przed leczeniem oraz po jego zakończeniu.

Pokrewne tematy: www.zapytajlekarza.mp.pl

Odpowiedziała

lek. stom. Wioletta Bereziewicz

 

Zakład Epidemiologii i Badań Populacyjnych IZP CMUJ w Krakowie

 

Zakład Stomatologii Zintegrowanej IS CMUJ w Krakowie

 

Europejskie Centrum Profilaktyki w Krakowie

Piśmiennictwo:

1. Cameron A.C., Widmer R.P.: Stomatologia dziecięca. Wydawnictwo Urban & Partner, Wrocław 2005: 278-283.

 

2. White S.C., Pharoah M.J.: Radiologia stomatologiczna. Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o., Lublin 2002: 212-214.

 

3. Proffit W.R., Fields Jr H.W.: Ortodoncja współczesna. Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o., Lublin 2001: 180-181.

Odpowiedzi przygotowuje: Medycyna Praktyczna: lekarze pacjentom.

 

Wróć do serwisu | Przeczytaj regulamin