Program Szczepień Ochronnych (PSO) na rok 2012

*
25.01.2012 17:31
A A A
Bardzo proszę o informację, jak dokładnie wygląda nowy kalendarz szczepień dzieci po ostatnich zmianach GIS?

26 października 2011 r. ukazał się Program Szczepień Ochronnych (PSO) na rok 2012, zawierający wykaz szczepień obowiązkowych (bezpłatnych) oraz zalecanych - finansowanych przez osoby prywatne.

Szczepienia obowiązkowe są prowadzone od chwili narodzin dziecka aż do 19. roku życia. Należą tu szczepienia przeciwko:

* gruźlicy - jedna dawka podawana po urodzeniu

 

* wirusowemu zapaleniu wątroby typu B - trzy dawki szczepionki w 1. roku życia, z czego dawka pierwsza podawana po urodzeniu

 

* błonicy, tężcowi, krztuścowi - trzy dawki szczepionki DTP podawanej w 1. roku życia i dawka uzupełniająca w 2. roku życia oraz jedna dawka szczepionki DTaP jako pierwsze szczepienie przypominające w 6. roku życia

 

* błonicy i tężcowi - po jednej dawce szczepionki Td podawanej jako szczepienia przypominające w 14. i 19. roku życia

 

* polio (poliomyelitis) - dwie dawki szczepionki IPV (domięśniowo) w 1. roku życia i dawka uzupełniająca tej szczepionki w 2. roku życia; jedna dawka przypominająca doustnej szczepionki OPV w 6. roku życia

 

* przeciwko zakażeniom Hib - trzy dawki w 1. i jedna w 2. roku życia

 

* odrze, śwince, różyczce - pierwsza dawka w 13.-14. miesiącu życia, druga w 10. roku życia.

Ponadto szczepieniami obowiązkowymi są szczepienia przeciwko pneumokokom i ospie wietrznej w określonych grupach ryzyka zachorowania na inwazyjną chorobę pneumokokową oraz na ospę wietrzną.

Szczepienie przeciwko inwazyjnym zakażeniom Streptococcus pneumoniae obejmuje: a) dzieci od 2. miesiąca życia do ukończenia 5. roku życia:

* po urazie lub z wadą ośrodkowego układu nerwowego, przebiegającymi z wyciekiem płynu mózgowo-rdzeniowego

 

* zakażone HIV

 

* po przeszczepieniu szpiku, przed przeszczepieniem lub po przeszczepieniu narządów wewnętrznych lub przed wszczepieniem lub po wszczepieniu implantu ślimakowego

b) dzieci od 2. miesiąca życia do ukończenia 5. roku życia chorujące na:

* przewlekłe choroby serca

 

* schorzenia immunologiczno-hematologiczne, w tym małopłytkowość idiopatyczną, ostrą białaczkę, chłoniaki, sferocytozę wrodzoną

 

* asplenię wrodzoną, dysfunkcję śledziony, po splenektomii lub po leczeniu immunosupresyjnym

 

* przewlekłą niewydolność nerek i nawracający zespół nerczycowy

 

* pierwotne zaburzenia odporności

 

* choroby metaboliczne, w tym cukrzycę

 

* przewlekłe choroby płuc, w tym astmę

c) dzieci od 2. miesiąca życia do ukończenia 12. miesiąca życia urodzone przed ukończeniem 37. tygodnia ciąży lub urodzone z masą urodzeniową poniżej 2500 g.

Szczepienie przeciwko ospie wietrznej obejmuje:

a) dzieci do ukończenia 12. roku życia:

* z upośledzeniem odporności o wysokim ryzyku ciężkiego przebiegu choroby

 

* z ostrą białaczką limfoblastyczną w okresie remisji

 

* zakażone HIV

 

* przed leczeniem immunosupresyjnym lub chemioterapią

b) dzieci do ukończenia 12. roku życia z otoczenia osób określonych w lit. a, które nie chorowały na ospę wietrzną

c) dzieci do ukończenia 12. roku życia, inne niż wymienione w lit. a i b, narażone na zakażenie ze względów środowiskowych, w szczególności narażone na zakażenie ze względu na czasowe lub stałe przebywanie we wspólnych pomieszczeniach, co umożliwia przeniesienie wirusa i wybuch ogniska epidemicznego, w tym zwłaszcza w domach opieki długoterminowej, domach dziecka, żłobkach i innych instytucjach opiekuńczych.

Szczepienia zalecane (nierefundowane) umożliwiają szerszą ochronę przed chorobami zakaźnymi. Uzupełnienie szczepień szczepieniami zalecanymi stanowi optymalne zabezpieczenie zarówno dziecka, jak i osób dorosłych przed chorobami zakaźnymi.

Szczepienia zalecane to szczepienia zapobiegające takim chorobom, jak:

* biegunki rotawirusowe

 

* wirusowe zapalenie wątroby typu A

 

* grypa

 

* kleszczowe zapalenie mózgu

 

* ospa wietrzna

 

* zakażenia wywołane przez pneumokoki

 

* zakażenia wywoływane przez meningokoki typu C

 

* zakażenia ludzkim wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV).

Dla grup nieobjętych szczepieniami obowiązkowymi:

* wirusowe zapalenie wątroby typu B

 

* odra, świnka, różyczka

 

* błonica, tężec, krztusiec

 

* gruźlica (do 15. roku życia).

W szczególnych sytuacjach (np. przed wyjazdem w tereny występowania choroby):

* cholera

 

* wścieklizna

 

* poliomyelitis

 

* dur brzuszny

 

* żółta gorączka.

Pokrewne tematy: www.pediatria.mp.pl

Odpowiedziała:

 

lek. Izabela Tarczoń

 

specjalista pediatrii, konsultant ds. szczepień ochronnych;

 

kierownik Specjalistycznej Poradni Medycznej "Przylądek Zdrowia", do niedawna starszy asystent w Poradni Konsultacyjnej dla Dzieci z Grup Wysokiego Ryzyka w WSSD im. św. Ludwika w Krakowie;

 

autorka i współautorka publikowanych w czasopismach naukowych artykułów na temat chorób zakaźnych i szczepień, prelegentka na konferencjach i sympozjach medycznych

Piśmiennictwo:

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 26.10.2011 w sprawie zasad przeprowadzania szczepień ochronnych przeciwko chorobom zakaźnym w 2012 roku. Dz. U. Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 76, poz. 641 oraz z 2010 r. Nr 107, poz. 679 i Nr 257, poz. 1723)

Odpowiedzi przygotowuje: Medycyna Praktyczna: lekarze pacjentom.

 

Wróć do serwisu | Przeczytaj regulamin