Konieczność leczenia zębów mlecznych

*
04.01.2012 11:40
A A A
Czy leczenie u dziecka zębów mlecznych jest konieczne?

Tak, leczenie zębów mlecznych u dzieci jest konieczne , gdyż choroba próchnicowa jest chorobą zakaźną, niesie odległe skutki i może być przyczyną zaburzeń zgryzu. Próchnica zębów to choroba wszechobecna we wszystkich populacjach na świecie i stanowi główną przyczynę bólu zębów i ich utraty. Wczesna ekstrakcja, czyli usunięcie zęba mlecznego, spowoduje opóźnienie wyrzynania zęba stałego , podczas gdy późna ekstrakcja przyspieszy wyrzynanie zęba stałego, co nie jest obojętne dla prawidłowego zgryzu.

Najlepszym sposobem zachowania miejsca na wyrostku zębodołowym jest zachowanie mlecznych zębów trzonowych, aż do momentu naturalnej ich eksfoliacji , czyli procesu wypadania zębów mlecznych w okresie wymiany uzębienia. Ale jeśli wskazane jest usunięcie drugiego zęba trzonowego mlecznego, to można zastosować utrzymywacz przestrzeni do momentu erupcji czyli wyrzynania się następcy dla zachowania potrzebnego miejsca dla pierwszego zęba trzonowego. Mimo iż osiągnięcia stomatologii w ostatnich latach poprawiły skuteczność profilaktyki próchnicy, zmniejszając tym samym liczbę dzieci z wadą zgryzu powstałą w wyniku przedwczesnej utraty zębów mlecznych, to jest ona nadal jedną z najczęstszych przyczyn zaburzeń zgryzu, która wymaga dalszego leczenia ortodontycznego.

Pokrewne tematy: www.pediatria.mp.pl

Odpowiedziała:

 

lek. stom. Wioletta Bereziewicz

 

Zakład Epidemiologii i Badań Populacyjnych CMUJ w Krakowie

 

Zakład Stomatologii Zintegrowanej CMUJ w Krakowie

 

Europejskie Centrum Profilaktyki w Krakowie

Piśmiennictwo:

Cameron A.C., Widmer R.P.: Stomatologia dziecięca. Wyd. pierwsze polskie pod redakcją Kaczmerek U., Wydaw. Urban & Partner, Wrocław 2005: 278-363

 

Fejerskov O., Kidd E.: Próchnica zębów. Choroba próchnicowa i postępowanie kliniczne. Wyd. I polskie pod redakcją Kaczmarek U. Wydaw. Medyczne Urban & Partner, Wrocław 2006: 3-50

Odpowiedzi przygotowuje: Medycyna Praktyczna: lekarze pacjentom.

 

Wróć do serwisu | Przeczytaj regulamin