Badania alergologiczne z krwi

*
17.10.2011 13:46
A A A
Niedługo muszę zrobić dziecku badania alergologiczne z krwi. Pani doktor powiedziała, że lepiej byłoby zrobić te badania, pobierając krew z żyły, a nie z palca. Dziecko ma niespełna 3 lata i obawiam się, że może to być problem. Czy metoda pobierania krwi może mieć znaczenie dla wyników badań?

Przypuszczam, że dziecko ma mieć oznaczone stężenie swoistych przeciwciał IgE dla wytypowanych alergenów. Badanie to wykonuje się wówczas, gdy nie można zastosować punktowych testów skórnych, stanowiących tzw. złoty standard w diagnostyce alergii IgE-zależnej, np. przy nasilonych zmianach skórnych, konieczności przyjmowania leków antyhistaminowych, miejscowych glikokortykosteroidów lub leków z grupy inhibitorów kalcyneuryny.

Oznaczenie przeciwciał sIgE wykorzystywane jest także w diagnostyce alergii na jady owadów błonkoskrzydłych (np osa, pszczoła), nadwrażliwości na leki oraz w sytuacjach wątpliwych diagnostycznie, zwłaszcza przy kwalifikowaniu pacjenta do immunoterapii alergenowej.

Jest to badanie pomocnicze i zgodnie z obowiązujacymi standardami nie zastępuje punktowych testów skórnych. Miejsce pobrania krwi zależy od ilości oznaczanych przeciwciał i związanej z tym ilości potrzebnej do badania osocza (surowicy).

Na drogę pobrania krwi ma także wpływ metodologia stosowana w danym laboratorium. Przy oznaczaniu przeciwciał przeciwko pojedynczym alergenom krew może być pobrana z opuszki palca. W przypadku oznaczania większej ilości przeciwciał krew pobierana jest żyły.

Pokrewne tematy: www.pediatria.mp.pl

Na pytanie odpowiedziała

 

dr med. Grażyna Durska

 

Zakład Medycyny Rodzinnej

 

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

 

Poradnia alergologiczna "Podgórna" w Szczecinie

Piśmiennictwo:

Holgate T. i wsp.: Astma. Lublin, 2001: 12-13 Golińska B. i wsp.: Alergia pokarmowa u dzieci. Patogeneza, diagnostyka i leczenie. Bielsko-Biała, 1997: 99-102 Kruszewski J. i wsp.: Standardy w alergologii. Cz. I, wyd. II, .Kraków, 2010: 41-45

Odpowiedzi przygotowuje: Medycyna Praktyczna: lekarze pacjentom.

 

Wróć do serwisu | Przeczytaj regulamin