Zawał serca a powrót do pracy

*
17.10.2011 13:41
A A A
Kiedy osoba po zawale może wrócić do pracy? Zawał serca bez uniesienia ST, angioplastyka gałęzi międzykomorowej przedniej z implantacją stentu. Miażdżyca głównie naczyń wieńcowych. Epikryza: przy przyjęciu stwierdzono dodatnie wartości troponiny I, w EKG ujemno-dodatnie załamki T w odpr. V2-V4 Echokardiogram: EF około 66%; EKG przy wypisie: normogram, rytm zatokowy 65/min, niskonapięciowy QRS w III, ujemny załamek T w V2-V5. Stan kliniczny bardzo dobry. Pracownik umysłowy, stanowisko obciążone dużą odpowiedzialnością, kierownicze.

Zalecany okres zwolnienia lekarskiego po zawale serca wynosi 30 dni. W tym okresie pacjent powinien stopniowo wracać do dawnej aktywności fizycznej, unikając jednakże dużych wysiłków fizycznych (np. wchodzenie po schodach na wysokie piętra, długie marsze, podnoszenie ciężkich przedmiotów). Po tym okresie - co warte podkreślenia - po niepowikłanym zawale serca, pacjent może wrócić do pracy. W społeczeństwie utarło się powiedzenie, że zawał serca to "choroba dyrektorów". Na pewno stres to jeden z czynników ryzyka, mogących się przyczynić do wystąpienia zawału. Ponieważ zajmuje Pan kierownicze stanowisko, na pewno będzie Pan musiał zapanować nad tym stresem.

Dane statystyczne wskazują, że duży odsetek Polaków nie wraca po zawale do pracy. Niewiedza na temat możliwości zawodowych osób obciążonych chorobami układu krążenia wpływa na znaczną absencję w pracy. Często pacjenci po wyjściu ze szpitala myślą, że nie będą równie sprawni jak przed chorobą. Nic bardziej błędnego. Warto natychmiast wziąć sprawy w swoje ręce, aby wrócić do aktywności sprzed hospitalizacji. Niezbędnym uzupełnieniem leczenia farmakologicznego jest zdrowy styl życia. Dynamiczny wysiłek fizyczny, jak np. poranny jogging czy jazda na rowerze, pomoże złagodzić dolegliwości oraz wspomóc organizm w procesie rehabilitacji. Równie ważne jest spełnienie w życiu zawodowym, które dodaje sił w walce z chorobą.

Aktywność zawodowa jest bardzo ważna dla szybkiego powrotu do zdrowia. Najbliżsi oraz środowisko medyczne mogą pomóc chorym w odzyskaniu równowagi fizycznej i psychicznej przekonując, że warto żyć i pracować jak przed hospitalizacją. Tymczasem 30% mężczyzn oraz 38% kobiet spośród badanych Polaków sygnalizuje, że ma problem z odzyskaniem równowagi. Pacjent, który wyszedł ze szpitala, boryka się często z problemami natury psychicznej. U 24% mężczyzn oraz u 34% kobiet stwierdzono objawy depresji pochorobowej. Powrót do pracy pomaga w odzyskaniu tej równowagi.

Pokrewne tematy: www.chorobawiencowa.mp.pl

Na pytanie odpowiedziała

 

dr n. med. Agnieszka Tycińska

 

Katedra i Klinika Kardiologii

 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Piśmiennictwo:

Wyniki wieloośrodkowego ogólnopolskiego badania stanu zdrowia ludności, program WOBASZ, zrealizowany w ramach Narodowego programu profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego Ministerstwa Zdrowia RP POLKARD 2003-2005

Odpowiedzi przygotowuje: Medycyna Praktyczna: lekarze pacjentom.

 

Wróć do serwisu | Przeczytaj regulamin