Szczepienie przeciwko ospie wietrznej

*
17.10.2011 12:34
A A A
Moje dzieci (6 l. i 3 l.) są zaszczepione jedną dawką szczepionki przeciwko ospie wietrznej. Dowiedziałam się, że obecnie w kalendarzu szczepień zalecane są dwie dawki tej szczepionki. Dzieci miały już dwukrotny kontakt z wirusem ospy i nie zachorowały. Czy w takim przypadku konieczne jest podanie drugiej dawki?

W lutym 2010 roku w Polsce zmieniono zalecenia dotyczące schematu szczepienia przeciwko ospie wietrznej z jednodawkowego na dwudawkowy. Na podstawie badań klinicznych i obserwacji skuteczności podawania dwóch dawek szczepionki w krajach, gdzie wprowadzono już taki system immunizacji, Polska Grupa Ekspertów rekomenduje podanie dwóch dawek szczepionki w odstępie co najmniej 6 tygodni. Optymalny czas na wykonanie drugiego szczepienia to 3 miesiące.

W przypadku dzieci, które zostały zaszczepione jedną dawką szczepionki przeciwko ospie wietrznej i nie zachorowały dotychczas na tę chorobę, zaleca się podanie drugiej dawki szczepionki w takiej chwili, gdy jest to możliwe, nawet gdy minął już rekomendowany odstęp 3 miesięcy.

Kontakt z wirusem ospy nie jest powodem do zrezygnowania z podania drugiej dawki szczepionki.

Pokrewne tematy: www.pediatria.mp.pl

Na pytanie odpowiedziała

 

lek. med. Izabela Tarczoń

 

Specjalista pediatrii, konsultant ds. szczepień ochronnych;

 

kierownik Specjalistycznej Poradni Medycznej "Przylądek Zdrowia", do niedawna starszy asystent w Poradni Konsultacyjnej dla Dzieci z Grup Wysokiego Ryzyka w WSSD im. św. Ludwika w Krakowie;

 

autorka i współautorka publikowanych w czasopismach naukowych artykułów na temat chorób zakaźnych i szczepień, prelegentka na konferencjach i sympozjach medycznych

Piśmiennictwo:

* Charakterystyka Produktu Leczniczego Varilrix, 18.02.2010

* Rekomendacje zespołu ekspertów dotyczące stosowania dwudawkowego schematu szczepień przeciwko ospie wietrznej, Pediatria Polska, tom 85, nr 3, maj-czerwiec 2010

Odpowiedzi przygotowuje: Medycyna Praktyczna: lekarze pacjentom.

 

Wróć do serwisu | Przeczytaj regulamin