Zapalenie wątroby typu C u ciężarnych

*
17.10.2011 11:19
A A A
Jestem w ciąży, od lat choruję na zapalenie wątroby typu C (zarażono mnie w szpitalu). Podobno przeprowadzono badania potwierdzające, że dzieci nie zarażają się od matek. Czy będę mogła karmić piersią?

Wirus HCV został odkryty niedawno, dopiero w 1989 roku. Wiemy, że przenosi się on przede wszystkim z krwią - podczas kontaktu krwi własnej z krwią osoby zakażonej. Ryzyko zakażenia rośnie wraz z wiremią, czyli liczbą cząsteczek wirusa w mililitrze krwi. Całkowite średnie ryzyko przeniesienia zakażenia na dziecko jest szacowane na 6-8%, co oznacza, że zakażeniu ulega mniej więcej 1 na 17 urodzonych dzieci. Niebezpieczeństwo zakażenia jest zatem umiarkowane.

Co można zrobić? Ciężarnym zakażonym HCV zaleca się:

* szczepienia przeciwko WZW B i WZW A (by ustrzec się przed tymi chorobami wątroby)

 

* unikanie alkoholu

 

* unikanie leków hepatotoksycznych, np. paracetamolu

 

* poinformowanie neonatologa/pediatry o zakażeniu matki

 

* nieużywanie przedmiotów higieny osobistej mogących być skażonych krwią np. szczoteczki do zębów, maszynki do golenia, nożyczek do skórek itp.

 

* omówienie z partnerem małego, ale istniejącego ryzyka zakażenia HCV (ok. 5%)

 

* okresową ocenę czynności wątroby zgodnie z ustaleniami lekarza.

Karmienie piersią uważa się za bezpieczne, gdyż nie zwiększa ryzyka zakażenia dziecka.

Poniżej przytoczę rekomendację Kanadyjskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników:

Wydaje się, że ryzyko zakażenia matczyno-płodowego bardziej jest związane z wiremią niż sposobem rozwiązania porodu. Jeżeli wiremia jest poniżej 106 kopii/ml lub jest niewykrywalna, nie dochodzi do zakażenia. W chwili obecnej, ze względu na brak dostatecznych dowodów naukowych, nie zaleca się przeprowadzania cięcia cesarskiego w celu zmniejszenia ryzyka zakażenia noworodka. Po porodzie należy poinformować pediatrę zajmującego się dzieckiem o zakażeniu HCV matki. Karmienie piersią nie zwiększa istotnie ryzyka zakażenia noworodka.

Pokrewne tematy: www.gastrologia.mp.pl

Na pytanie odpowiedziała

 

dr n. med. Ernest Kuchar

 

Klinika Pediatrii i Chorób Zakaźnych

 

Akademia Medyczna we Wrocławiu

Piśmiennictwo:

* ACOG Committee Opinion: Breastfeeding and the Risk of Hepatitis C Virus Transmission, August 1999. Int. J. Gynaecol. Obstet., 1999; 66: 307 308

* Hepatitis C virus infection. American Academy of Pediatrics. Committee on Infectious Diseases. Pediatrics, 1998; 101 (3 Pt 1): 481 485

* Hunt C.M., Carson K.L., Sharara A.I.: Hepatitis C in pregnancy. Obstet. Gynecol., 1997; 89: 883 890

* Tajiri H., Miyoshi Y., Funada S. i wsp.: Prospective study of mother-to-infant transmission of hepatitis C virus. Pediatr. Infect. Dis. J., 2001; 20: 1014

Odpowiedzi przygotowuje: Medycyna Praktyczna: lekarze pacjentom.

 

Wróć do serwisu | Przeczytaj regulamin