Na czym polega zabieg koronarografii?

*
28.06.2011 14:40
A A A
Koronarografia jest zabiegiem diagnostycznym, który ma na celu uwidocznienie tętnic wieńcowych, tj. tętnic które doprowadzają krew do serca. W czasie zabiegu przy pomocy specjalnych cewników podaje się do nich środek kontrastowy jednocześnie wykonując szereg zdjęć za pomocą lampy rentgenowskiej.
W koronarografii uwidocznione są lewa oraz prawa tętnica wieńcowa i ich odgałęzienia. Można stwierdzić: prawidłowy przepływ krwi w tętnicach, zwężenia nieistotne (tj. nie utrudniające przepływu krwi), zwężenia istotne (upośledzające przepływ krwi) lub zamknięcie tętnicy.

Poszczególne etapy zabiegu przedstawiono na rycinach:

1. Zabieg wykonuje się w znieczuleniu miejscowym, co oznacza, że środek znieczulający podaje się jedynie w miejscu planowanego nakłucia tętnicy, zwykle udowej w pachwinie lub promieniowej w dolnej części przedramienia. Na rycinie 1 przedstawiono znieczulenie okolicy prawej pachwiny przed nakłuciem tętnicy udowej.


Rys. 1

2. Nakłucie tętnicy, przez którą cewnik zostanie wprowadzony do tętnic wieńcowych. Na rycinie 2 przedstawiono nakłucie tętnicy udowej. Natomiast na rycinie 3. widoczny jest dynamiczny wypływ jasnej krwi potwierdzający właściwe wykonanie nakłucia.

Rys. 2Rys. 3

3. Kolejnym krokiem jest założenie kaniulki (tzw. koszulki naczyniowej) do tętnicy udowej (ryc. 4).


Rys. 4

4. Następnie wprowadza się cewnik przez kaniulkę do aorty, a stąd do ujścia tętnic wieńcowych. Na ryc. 5 widoczny cewnik stosowany do podawania kontrastu do lewej tętnicy wieńcowej.


Rys. 5

5. Po podaniu kontrastu do tętnic wieńcowych nagrywany jest obraz tętnic wieńcowych (ryc. 6)


Rys. 6

6. Ostatnim etapem zabiegu jest usunięcie kaniuli naczyniowej oraz zawinięcie miejsca wkłucia bandażem z wałkiem uciskowym.

Na pytanie odpowiedział:
Dr n. med. Grzegorz Kopeć
Klinika Chorób Serca i Naczyń Instytutu Kardiologii
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie

Odpowiedzi przygotowuje: Medycyna Praktyczna: lekarze pacjentom.Wróć do serwisu | Przeczytaj regulamin