Czy po szczepieniu przeciw tężcowi można zachorować na białaczkę limfatyczną?

*
28.06.2011 13:31
A A A
Zapobieganie zachorowaniu na tężec polega na posiadaniu w organizmie takich ilości przeciwciał ochronnych, które są w stanie eliminować z organizmu bakterię - laseczkę tężca. Jest to możliwe poprzez wykonywanie szczepień ochronnych (uodpornienie czynne) lub podanie gotowych przeciwciał (uodpornienie bierne). Obie formy profilaktyki mają postać zastrzyku.
Przed wprowadzeniem na rynek medyczny każdego produktu leczniczego konieczne jest przeprowadzenie badań klinicznych, celem oceny skuteczności i bezpieczeństwa leku. Ponadto dane oceniające występowanie ewentualnych reakcji niepożądanych związanych z podaniem preparatu, zbierane są również po jego wprowadzeniu do powszechnego użycia. W przypadku szczepionek istnieją specjalne systemy monitorujące ewentualne pojawianie się niepożądanych odczynów po ich podaniu. Na podstawie tych danych odpowiednie organizacje zajmujące się oceną bezpieczeństwa szczepień (m. in. międzynarodowa Brighton Collaboration) oceniają, czy istnieje zależność między podaniem szczepionki a wystąpieniem określonej reakcji chorobowej.

Na podstawie dostępnych wyników badań klinicznych i aktualnego stanu wiedzy udowodniono bezpieczeństwo obecnie stosowanej profilaktyki przeciwtężcowej. Nie wykazano związku pomiędzy podaniem szczepionki lub immunoglobuliny przeciwtężcowej a zachorowaniem na białaczkę limfatyczną. Pokrewne tematy: www.pediatria.mp.pl.

Na pytanie odpowiedziała:
lek. med. Izabela Tarczoń
Specjalista pediatrii, konsultant ds. szczepień ochronnych
kierownik Specjalistycznej Poradni Medycznej "Przylądek Zdrowia", do niedawna starszy asystent w Poradni Konsultacyjnej dla Dzieci z Grup Wysokiego Ryzyka w WSSD im. św. Ludwika w Krakowie
autorka i współautorka publikowanych w czasopismach naukowych artykułów na temat chorób zakaźnych i szczepień, prelegentka na konferencjach i sympozjach medycznych

Piśmiennictwo:

1.Centers for Disease Control and Prevention : National Childhood Vaccine Injury Act: requirements for permanent vaccination records and for reporting of selected events after vaccination. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 1988; 37:197-200.

2. Rubbo SD, Suri JC: Passive immunization against tetanus with human immune globulin. Br Med J 1962; 2:79-81.

3. Zhou W, Pool V, Iskander JK, et al: Surveillance for safety after immunization: Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS)-United States, 1991-2001. MMWR 2003; 52(SS-1):1-24.
Odpowiedzi przygotowuje: Medycyna Praktyczna: lekarze pacjentom.Wróć do serwisu | Przeczytaj regulamin