Jakie są następstwa koronarografii?

*
28.06.2011 13:02
A A A
Jak mam żyć po zabiegu i co mnie czeka w przyszłości?
O sposobie dalszego leczenia, oprócz wyniku koronarografii tj. liczby, nasilenia i umiejscowienia zwężeń w tętnicach wieńcowych, decydują także: nasilenie dolegliwości, obecność czynników ryzyka choroby wieńcowej, wyniki wykonywanych innych badań diagnostycznych (badania echokardiograficznego, próby wysiłkowej, scyntygrafii serca) i współistniejące choroby.

Pacjenta po koronarografii kwalifikuje się do:

1) leczenia farmakologicznego

2) zabiegu angioplastyki tętnic wieńcowych, zwykle z wszczepieniem stentu (p. pytanie Rokowanie chorego po zabiegu stentowania tętnicy)

3) operacji kardiochirurgicznej (tzw. bajpasów).

Pacjent po koronarografii zwykle może chodzić zaraz po zabiegu, jeśli był on wykonywany przez nakłucie tętnicy promieniowej, lub na drugi dzień, gdy był on wykonywany przez nakłucie tętnicy udowej.

Podczas koronarografii rzadko występują powikłania, w tym krwiaki w miejscu wkłucia, reakcje alergiczne, zawał serca, udar mózgu a także zgon. Częściej występują one u osób u których występuje wiele chorób, np. niewydolność serca, niewydolność nerek, obecność wielu zwężeń w różnych tętnicach.

Na pytanie odpowiedział:
Dr n. med. Grzegorz Kopeć
Klinika Chorób Serca i Naczyń Instytutu Kardiologii
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie

Odpowiedzi przygotowuje: Medycyna Praktyczna: lekarze pacjentom.Wróć do serwisu | Przeczytaj regulamin