Jakie zagrożenie niesie za sobą choroba maculopatia?

*
28.06.2011 12:52
A A A
Bardzo proszę o wyjaśnienie jakie zagrożenie niesie za sobą choroba Maculopatia. W zeszłym tygodniu właśnie taką chorobę zdiagnozowano u mojej teściowej (83 lata). Proszę o infomacje dotyczące tej choroby, ponieważ dopiero na 14 października mamy wyznaczoną konsultacje w klinice. Czy jest ta choroba oczu operowalna? Jaka jest możliwość leczenia?"
Ściana gałki ocznej zbudowana jest z 3 warstw: zewnętrznej warstwy ochronnej- twardówki i rogówki, środkowej warstwy nazywanej błoną naczyniową (tęczówka, ciało rzęskowe, naczyniówka) oraz wewnętrznej - siatkówki. Siatkówka (retina) jest najważniejszą częścią oka, ponieważ to ona odbiera bodźce wzrokowe i po wstępnym ich przetworzeniu przesyła przez nerw wzrokowy do mózgu. Siatkówka składa się z 10 warstw. Najważniejszymi komórkami siatkówki są światłoczułe czopki i pręciki. Centralna część siatkówki o średnicy 5,5 mm to plamka (macula) - miejsce największego skupienia czopków. Plamka odpowiedzialna jest za ostre, wyraźne widzenie, wrażliwość na barwy i kontrast.

Każdy proces chorobowy dotykający plamki nazywany jest makulopatią. Jest to, zatem pojęcie ogólne oznaczające chorobę dotyczącą plamki.

Objawami makulopatii są m.in.:

* pogorszenie ostrości wzroku
* upośledzenie widzenia barw
* zaburzenia poczucia kontrastu
* wyginanie się obserwowanych linii prostych
* pomniejszenie lub powiększenie oglądanych przedmiotów
* pojawienie się w centralnej części pola widzenia ubytków (ciemnych plam nazywanych mroczkami).

Makulopatię może powodować wiele chorób i stanów, m.in. cukrzyca, wysoka krótkowzroczność, obecność błon przedsiatkówkowych, uszkodzenia toksyczne wywołane przez leki (np. niektóre leki stosowane w leczeniu malarii, schizofrenii, raka sutka), urazy, promieniowanie, nieprawidłowa budowa tarczy nerwu wzrokowego, choroby naczyniowe siatkówki, zapalenia siatkówki i(lub) naczyniówki, zbyt niskie ciśnienie wewnątrz gałki ocznej, zwyrodnienie barwnikowe siatkówki, dystrofie siatkówki, zwyrodnienie plamki związane z wiekiem, torbielowaty obrzęk plamki.

Jak widać niepełna lista chorób mogących prowadzić do uszkodzenia plamki (makulopatii) jest długa i dlatego prosta odpowiedź na pytanie, jakie są możliwości jej leczenia nie jest możliwa, jako że różne choroby wymagają odmiennego leczenia.

Ponieważ mowa jest o chorobie dotyczącej najważniejszego dla widzenia obszaru oka, wydaje się, że bierne oczekiwanie na konsultację przez 4 miesiące jest zbyt długie.

Na pytanie odpowiedział:
Dr med. Arkadiusz Pogrzebielski
Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie

Odpowiedzi przygotowuje: Medycyna Praktyczna: lekarze pacjentom.Wróć do serwisu | Przeczytaj regulamin