Niejednorodny naciek z wypustkami widoczny w badaniu TK

red
05.08.2013 16:30
A A A
Co wykazuje wynik badania tomograficznego: W badaniu CT klatki piersiowej z kontrastem w zakresie segmentu 2 płuca prawego widoczny niejednorodny naciek o nierównych obrysach z wypustkami wielkości 31x20 mm, gęstości 36 j.H po podaniu środka kontrastowego.
Niejednorodny naciek z wypustkami, wielkości około 30 mm jest poważnym problemem diagnostycznym.

Gęstość pokontrastowa zmiany jest mniej istotną informacją, ponieważ nie znamy ilości podanego kontrastu i czasu opóźnienia skanowania od rozpoczęcia podawania środka cieniującego (kontrastu).

Naciek może być zapalny albo nowotworowy. Poza tym zmiany takie wyjątkowo powstają w przebiegu innych chorób, jak np. ziarniniak Wegenera - rodzaj zapalenia naczyń.

Istotna jest przyczyna wykonywania badania, czy u osoby badanej występowały objawy infekcji (np. kaszel, gorączka)? Wtedy zmiany zapalne będą bardziej prawdopodobne.

Po pierwsze, należy ustalić czy w ostatnich miesiącach wykonywano badania radiologiczne klatki piersiowej i porównanie z badaniem obecnym. Po drugie, jeśli są przesłanki, że mamy do czynienia z zapaleniem, przeleczenie przeciwzapalne i kontrolna tomografia za 2 tygodnie. Po trzecie należy wykonać biopsję igłową zmiany, przez ścianę klatki piersiowej - dobrze wykonane badanie daje odpowiedź o typie zmiany, co często jest decydujące w ewentualnym postępowaniu onkologicznym.

Jeśli pacjent nie zgadza się na inwazyjne badanie biopsyjne, to w przypadku zmiany 2x3 cm można jeszcze wykonać PET, ale w przypadku, gdy jest istotne ryzyko nowotworu szansę skutecznego postępowania zachowujemy, jedynie posiadając wynik histopatologiczny.

Pokrewne tematy: www.pulmonologia.mp.pl

Odpowiedział

dr n. med. Piotr Grzanka
specjalista radiodiagnostyki
Kierownik Działu Diagnostyki Obrazowej
Szpital Wojewódzki w Opolu


Odpowiedzi przygotowała: Medycyna Praktyczna: lekarze pacjentom.Wróć do serwisu | Przeczytaj regulamin