Czy moje dziecko powinno zostać powtórnie zaszczepione przeciwko gruźlicy?

red
05.08.2013 16:02
A A A
Jeżeli mój syn był szczepiony na BGC po urodzeniu i miał powiększone węzły chłonne z odczynem zapalnym, 105 OB, później wstrząs septyczny, czy musi być poddany następnemu szczepieniu? Będzie miał w lipcu 12 lat, co mam robić? Bo boję się go poddać ponownemu szczepieniu.
Zgodnie z obowiązującym Programem Szczepień Ochronnych syn Pani nie będzie już szczepiony przeciwko gruźlicy.

Od 2006 roku szczepienie przeciwko gruźlicy składa się z jednej dawki, nie stosuje się rewakcynacji (kolejnych dawek). Szczepienie powinno być wykonane na oddziale noworodkowym (zwykle w pierwszej dobie życia.) Niestety jedyna dostępna obecnie szczepionka nie zapobiega zakażeniu prątkiem gruźlicy, zmniejsza jednak ryzyko zachorowania i chroni dziecko przed najgroźniejszymi postaciami gruźlicy: prosówką i gruźliczym zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych.

Przeciwwskazaniem do wykonania szczepienia u noworodka jest masa ciała poniżej 2000 g, choroba (np. zakażenie wewnątrzmaciczne), zakażenie HIV u matki. U tych dzieci szczepienie jest odraczane, należy je uzupełnić, kiedy przestaną istnieć przeciwwskazania - np. po osiągnięciu przez wcześniaka masy ciała powyżej 2000 g lub po wykluczeniu zakażenia HIV u dziecka, urodzonego przez HIV-dodatnią matkę.

Nie ocenia się, jak było do 2006 roku, wielkości blizny poszczepiennej u dzieci w 1. roku życia. Lekarz, który sprawuje nad dzieckiem opiekę (lekarz rodzinny lub pediatra), powinien natomiast sprawdzić dokumentację dotyczącą szczepienia BCG, czyli wpis w książeczce zdrowia dziecka lub karcie szczepień. Jeśli takiego wpisu nie ma, należy wyjaśnić na oddziale noworodkowym, czy dziecko było szczepione. Jeśli nie - należy wykonać szczepienie. Szczepienie uzupełniające u osób niezaszczepionych przy urodzeniu należy wykonać w możliwie najwcześniejszym terminie, nie później niż do ukończenia 15. roku życia. Dotyczy to np. dzieci urodzonych poza Polską, które przyjechały do kraju (szczepienie przeciwko gruźlicy nie jest obowiązkowe w wielu krajach europejskich).

Przeciwwskazaniem do szczepienia jest niedobór odporności, a także przebycie gruźlicy.

Odpowiedziała: dr n. med. Ewa Talarek
specjalista pediatra
Klinika Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie


Piśmiennictwo:

Załącznik do Komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 29 października 2012 r. w sprawie Programu szczepień Ochronnych na rok 2013. Dz. U. Min

Odpowiedzi przygotowuje: Medycyna Praktyczna: lekarze pacjentom.Wróć do serwisu | Przeczytaj regulamin