Czy ponowne szczepienie przeciwko odrze jest bezpieczne?

red
05.08.2013 15:58
A A A
Czy można zaszczepić przeciwko odrze dziecko, które było już kiedyś na tę chorobę szczepione? W Walii panuje teraz epidemia odry i masowo szczepi się dzieci. Koleżance zginęła karta szczepień z Polski. Mieszka w Walii od prawie 4 lat. Jej dzieci nie były szczepione w Walii, natomiast mogły być zaszczepione w Polsce, co najmniej 4 lata temu. Czy można je bezpiecznie zaszczepić, jeśli były już w Polsce zaszczepione na odrę?
Uodpornienie przeciwko odrze zapewnia szczepienie 2 dawkami szczepionki (dawniej monowalentnej szczepionki przeciwko odrze, obecnie skojarzonej szczepionki przeciwko odrze-śwince-różyczce). Pierwsza dawka podawana jest w wieku 13-15 miesięcy, druga w różnych krajach w różnym wieku, w Polsce w 10. roku życia. Potwierdzeniem szczepienia jest wpis w książeczce zdrowia dziecka lub w karcie szczepień. W razie braku dokumentacji, stan szczepienia uznaje się za nieznany.

Dzieci Pani Koleżanki najprawdopodobniej były szczepione przynajmniej 1 dawką (na początku 2. roku życia). W sytuacji epidemii wymagają uzupełnienia szczepienia, czyli podania 2. dawki. Bardzo możliwe, że lekarz w Walii uzna, iż należy dzieciom podać 2 dawki szczepionki, gdyż stan ich uodpornienia jest nieznany (brak dokumentacji). Nawet jeśli razem z ewentualnym szczepieniem w Polsce, otrzymają 3 (lub 4) dawki szczepionki, jest to całkowicie bezpieczne. Kiedy ryzyko zachorowania jest duże (epidemia), takie postępowanie jest jak najbardziej uzasadnione.

Pokrewne tematy: www.pediatria.mp.pl

Odpowiedziała: dr n. med. Ewa Talarek
specjalista pediatra
Klinika Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie


Piśmiennictwo:

CDC. Measles, mumps, and rubella - vaccine use and strategies for elimination of measles, rubella, and congenital rubella syndrome and control of mumps: recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). MMWR 1998; 47(No. RR-8): 1-57. Załącznik do Komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 29 października 2012 r. w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2013. Dz. U. Min. Zdr. Poz. 78.

Odpowiedzi przygotowuje: Medycyna Praktyczna: lekarze pacjentom.Wróć do serwisu | Przeczytaj regulamin