Wskazania do konsultacji specjalisty - nefrologa

*
01.07.2012 18:53
A A A
Wskazania do konsultacji specjalisty - nefrologa. Witam. Mam stężenie 0,75 mg/dl kreatyniny, czy trzeba udać się do nefrologa?
Wskazaniem do konsultacji specjalisty - nefrologa jest podejrzenie ostrej lub przewlekłej choroby nerek. Chorobę nerek można podejrzewać na podstawie objawów klinicznych występujących u pacjenta, a do potwierdzenia rozpoznania konieczne jest wykonanie badań dodatkowych. W diagnostyce chorób nerek należy wykonać badanie moczu, a także badania biochemiczne krwi. Bardzo ważna jest ocena czynności wydalniczej nerek na podstawie stężenia kreatyniny w surowicy z wyliczeniem wartości przesączania kłębuszkowego. Niezbędne są też badania obrazowe nerek, wśród których najmniej inwazyjnym i najczęściej wykonywanym badaniem jest ultrasonografia. Zakres badań dodatkowych w celu rozpoznania choroby nerek jest ustalany przez lekarza indywidualnie dla każdego pacjenta po uwzględnieniu objawów klinicznych i dotychczasowego przebiegu choroby. Niektóre choroby nerek przebiegają z niewielkimi i niecharakterystycznymi objawami klinicznymi i wykrywane są przypadkowo na podstawie badań dodatkowych wykonywanych, np. przy okazji badań okresowych.

Stężenie kreatyniny w surowicy wynoszące 0,75 mg/dl świadczy o prawidłowej czynności wydalniczej nerek i jeżeli nie stwierdza się jednocześnie zmian w badaniu moczu ani też nieprawidłowości w obrazie ultrasonograficznym nerek nie ma wskazań do konsultacji nefrologa.

Pokrewne tematy: www.nefrologia.mp.pl

Odpowiedziała

dr hab. med. Teresa Nieszporek

Katedra i Klinika Nefrologii, Endokrynologii i Chorób Przemiany Materii
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Piśmiennictwo:

Steciwko A., Rutkowski B., Mastalerz-Migas A. i wsp.: Kazimierz A. Wardyn. Współpraca lekarz rodzinny - specjalista nefrolog. [W:] Rutkowski B. i Czekalski S. (red.): Rozpoznawanie i leczenie chorób nerek - wytyczne, zalecenia i standardy postępowania. Tremedia, Poznań, 2008: 392-397.

Odpowiedzi przygotowuje: Medycyna Praktyczna: lekarze pacjentom.Wróć do serwisu | Przeczytaj regulamin