Przeszczepienie płuca - czy mogę być dawcą?

*
01.07.2012 18:53
A A A
Czy jeśli ktoś, nie z mojej rodziny, potrzebuje przeszczepu płuca, a ja chciałabym być dawcą jednego płuca, a grupa krwi różni się tylko antygenem (D), to przeszczep jest możliwy?
Pobranie narządów od osób, regulują zasady przewodnie dotyczące transplantacji zaakceptowane w dniu 24 stycznia 1991 r. przez Komitet Wykonawczy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) uchwałą EB 87.R22 "o transplantacji ludzkich organów".

Jedna z tych dziewięciu zasad mówi iż: "Pożądane jest, aby narządy do przeszczepiania pobierać od zmarłych. Żywe osoby dorosłe mogą być dawcami narządów, jednak zasadą ogólną powinno być, aby dawca był osobą spokrewnioną genetycznie z biorcą. Wyjątki od tej zasady można czynić w przypadkach przeszczepiania szpiku i innych tkanek regenerujących się".

Obecnie w Polsce nie przeszczepia się płuc od żyjącego dawcy. Płuco jest wprawdzie narządem parzystym, ale inaczej niż to jest w przypadku nerek, drugie, pozostałe płuco nie jest w stanie przejąć całkowicie funkcji obu płuc i stan taki prowadzi do mniejszego lub większego inwalidztwa oddechowego.

Przeszczepy od żyjących dawców na świecie są praktycznie realizowane jedynie w relacji rodzic-dziecko, kiedy to pobiera się od rodzica jeden płat (a nie całe płuco) i stosuje u dziecka jako "całe płuco". W takich przeszczepieniach specjalizuje się niewiele ośrodków, głównie z Francji i USA, a biorcami są małe dzieci z mukowiscydozą. Przeszczepienie jednego płata zamiast płuca jest możliwe z powodu różnicy w rozmiarze, bo jeden płat dorosłego odpowiada objętością całemu płucu dziecka.

I właśnie rozmiar to kolejny warunek. Poza całkowitą zgodnością grupy krwi, płuca dawcy i biorcy muszą odpowiadać sobie rozmiarowo. Nie ma np. możliwości wszczepienia płuca drobnej kobiety dużemu mężczyźnie czy odwrotnie.

Istnieją jeszcze liczne warunki dodatkowe w odniesieniu do dawcy, takie jak obciążenie innymi chorobami, przebyte infekcje wirusowe, zgodność z biorcą w zakresie układu HLA itd.

Tak więc, mimo, że nie pisze pani o zgodności rozmiaru i mimo że nie pisze Pani jaka niezgodność w zakresie antygenu D występuje (tzn. kto, dawca czy biorca ma antygen D dodatni, bo to również stanowi różnicę) ani o innych uwarunkowaniach, to jednak teraz nie ma Pani możliwości oddania płuca, a zwłaszcza osobie spoza rodziny.

Pokrewne tematy: www.pulmonologia.mp.pl

Odpowiedziała

lek. med. Iwona Witkiewicz

specjalista chorób płuc
Ordynator Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy Specjalistycznego Szpitala im. Prof. A. Sokołowskiego w Szczecinie
Konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób płuc i gruźlicy województwa zachodniopomorskiego

Piśmiennictwo:

Brzozowska M.: Zasady dotyczące transplantacji zaakceptowane przez WHO. Wieszjak.pl
Ziora D.: Transplantacja płuc. [w:] Antczak A. (red.): Pneumonologia. cz. II
Ethics Access and safety i tissue and organ transplantation: Issues of global concern Madrid Spain 6-9 October 2003 Report WHO

Odpowiedzi przygotowuje: Medycyna Praktyczna: lekarze pacjentom.Wróć do serwisu | Przeczytaj regulamin