Przyczyny bólu kręgosłupa

*
24.07.2012 13:46
A A A
Chciałabym się dowiedzieć, jakie są potencjalne przyczyny bólu kręgosłupa, gdy występują u pacjenta w pozycji pionowej, natomiast znaczna ulga jest po położeniu się. Ból występuje niedługo po przyjęciu pozycji pionowej i uniemożliwia normalne funkcjonowanie. Jakie choroby/patologie należy brać pod uwagę przy różnicowaniu bólu występującego w takich okolicznościach?
Przyczyną opisanych dolegliwości są najczęściej zmiany przeciążeniowe, dyskopatia lub zmiany zwyrodnieniowe. Każda ze wskazanych jednostek chorobowych skutkuje podobnymi objawami, w szczególności bólowymi, w tym o charakterze nawrotowym lub promieniującym, często ograniczającym motorykę, ale ma odmienną patologię.

Z tzw. zespołem przeciążeniowo-bólowym mamy do czynienia w sytuacji, gdy anatomicznie nie występują żadne nieprawidłowości, a mimo to pojawiają się dolegliwości bólowe. U podłoża tego zespołu mogą leżeć na przykład zbyt duże obciążenia, ciężka praca fizyczna, znaczna nadwaga, otyłość lub brak ruchu. Dyskopatia ma miejsce w przypadku występowania patologii dysków, tj. tworów o charakterze chrzęstnym oddzielających poszczególne kręgi kręgosłupa. Natomiast zmiany zwyrodnieniowe występują o obrębie kręgów.

W przypadku wskazanych schorzeń kręgosłupa kluczowe znaczenie ma profilaktyka poprzez rehabilitację i ćwiczenia. Pozytywne rezultaty przynoszą także zabiegi fizjoterapeutyczne oraz farmakoterapia.

Mając powyższe na uwadze, ze względu na różne potencjalne powody wskazanych objawów, konieczne jest przeprowadzenie diagnostyki w celu ustalenia patologii dolegliwości, a w szczególności wykluczenia zmian onkologicznych lub deformacji wrodzonych. Dopiero w takim przypadku będzie możliwe ustalenie prawidłowego trybu postępowania.

Pokrewne tematy: www.reumatologia.mp.pl

Odpowiedział

lek. med. Marek Libura
specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu
ZOZ MSWiA w Krakowie